ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 8 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Τι είναι η ΑΣΠΑΙΤΕ και τι παρέχει;Πρόκειται για την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002. Ουσιαστικά είναι ο διάδοχος της ΣΕΛΕΤΕ (της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Με το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.), οι σπουδαστές οδηγούνται στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ενώ με το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.), στη λήψη του  Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό.

Επιπλέον πληροφορίες για την ΑΣΠΑΙΤΕ μπορείτε να δείτε και στη σελίδα του ΑΝΑΒΑΣΙΣ, στο σύνδεσμο https://www.anavasis.gr/sxoles-tmhmata/aspaite/.

Από ποια τμήματα αποτελείται;

Η ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα, το τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, το τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών και εκείνο των Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών.

Αν θέλετε βοήθεια με τις εργασίες της ΑΣΠΑΙΤΕ μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα σπουδών;
Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν όλοι οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή αναγνωρισμένου από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλου της αλλοδαπής.

Τι παρέχουν οι τίτλοι σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ;

Με την ολοκλήρωση των σπουδών στην ΑΣΠΑΙΤΕ οι απόφοιτοι αποκτούν δικαίωμα διδασκαλίας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν στα χέρια τους πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας. Το πτυχίο που χορηγούν τα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη Β/θμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των Τ.Ε.Ι. Ουσιαστικά το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και αυτόν της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό. 

Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών;

Για τη λήψη πτυχίου είναι απαραίτητη η παρακολούθηση δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και το εξάμηνο της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης. 

Ποιες ώρες υλοποιούνταιτα μαθήματα;

Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες τρείς με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις δυνατότητες των φοιτητών και του προγραμματισμού της Σχολής. Το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. υλοποιείται στις ακόλουθες 10 πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Κοζάνη, Πάτρα, Βόλο, Γιάννενα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Ρόδο και Κοζάνη. Το δε Π.Ε.ΣΥ.Π. υλοποιείται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ανάλογα με τις ανάγκες που προκύψουν μπορεί να λειτουργήσουν και επιπλέον τμήματα.

Που έχει παραρτήματα;

Τα παραρτήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ βρίσκονται στις εξής πόλεις:

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άργος, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λιβαδειά, Μυτιλήνη, Ρόδο και Σάπες.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ υλοποιεί και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών;

Ναι, από το 2005 και σε σύμπραξη με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για την έγκριση και αυτοδύναμων προγραμμάτων.

Τι παρέχεται στους φοιτητές;

Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πύλης ΕΥΔΟΞΟΣ καθώς επίσης και διδακτικές σημειώσεις και υποτροφίες από το ΙΚΥ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status