Παράθυρο στο μέλλον

Σπουδές στη βιοστατιστική

H εξειδίκευση σε έναν επαγγελματικό τομέα, χαρίζει αφενός ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας αφετέρου περισσότερες γνώσεις στο εκάστοτε πεδίο σπουδών. Πλέον, οι αυξημένες απαιτήσεις των εργοδοτών έχουν οδηγήσει πολλούς υποψήφιους στην κατάκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένες ειδικότητες, που εξ ορισμού είναι εξειδικευμένες έναντι άλλων. Μια από αυτές είναι η βιοστατιστική.

Πρόκειται για την επιστήμη με αντικείμενο την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω εφαρμογών στην βιολογία και την ιατρική. Αναλυτικότερα, μέσω της βιοστατιστικής εξάγονται σε μορφή πινάκων και γραφημάτων, δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν από τους επιστήμονες που ανήκουν στους χώρους υγείας και θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα και να λάβουν αποφάσεις για τα υπό εξέταση περιστατικά.

Παράλληλα, μέσω της βιοστατιστικής, εξυπηρετούνται οι εταιρίες παραγωγής φαρμάκων και διαμορφώνονται πολιτικές που αφορούν στη δημόσια υγεία αφού η βιοστατιστική ανάλυση εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα για τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Στην Ελλάδα, τον τομέα της βιοστατιστικής μπορεί να τον παρακολουθήσει κάποιος επιλέγοντας σπουδές στη στατιστική, που προσφέρουν το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πιο αναλυτικά, το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά διαθέτει πλήρη εξοπλισμό Πληροφορικής για την ουσιαστική κατάρτιση των φοιτητών στην αντιμετώπιση τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών στατιστικών και ασφαλιστικών προβλημάτων.

Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου παρέχει από το 1989 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς της Στατιστικής και των Πιθανητήτων ενώ παρέχει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς όπως μεταξύ άλλων η υπολογιστική στατιστική, οι στοχαστικές ανελίξεις, η δειγματοληψία, οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, η θεωρία κατανομών, η οικονομετρία, η αναλογιστική στατιστική και ο έλεγχος ποιότητας.

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί ως αυτόνομα τμήμα από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, προσφέροντας υψηλού επιπέδου σπουδές στους φοιτητές του.

Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΝΑΒΑΣΙΣ, εξειδικευμένοι συνεργάτες αναλαμβάνουν να σας υποστηρίξουν πλήρως σε προτζεκτ με στατιστικέσ αναλύσεισ για πτυχιακέσ εργασίες. Επίσης παρέχουμε πλήρη βοήθεια στη στατιστική ανάλυση δεδομένων ενώ έχουμε σχεδιάσει πακέτο υπηρεσιών με πλήρεις επεξηγήσεις για στατιστικεσ αναλυσεισ spss.

Την υποστήριξή σας αναθέτουμε σε πλήρως καταρτισμένους συνεργάτες. Κατά κύριο λόγο αναλαμβάνει spss μαθηματα αλλά και την εκμαθηση spss. Το πακέτο αυτό μπορείτε να το αποκτήσετε, προσαρμοσμένο πάντα στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις, με ένα κλικ στη διεύθυνση http://services.anavasis.gr/order. Με την κατάλληλη καθοδήγηση θα σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε τη στατιστική επεξεργασία, αφομοιώνοντας ταυτόχρονα το σύνολο της διαδικασίας, έτσι ώστε να μη λάβετε απλά στα χέρια σας ένα έτοιμο αποτέλεσμα αλλά να έχετε παρακολουθήσει και κατανοήσει το σύνολο της επεξεργασίας από το πρώτο βήμα ως το τελευταίο. Ο Όμιλός μας, θα επιλέξει για εσάς τον κατάλληλο στατιστικολόγο spss που αναλαμβάνει στατιστική ανάλυση δεδομένων σε περιπτώσεις όμοιες με τη δική σας. Σκοπός μας είναι να έχετε στο πλευρό σας έναν επαγγελματία του είδους, ο οποίος θα συμβάλει στην επιτυχία της εργασίας σας.

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς! 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status