Όλα τα κριτήρια που πρέπει να λάβετε υπόψιν

Συμπληρώστε σωστά το μηχανογραφικό σας δελτίο 

Για τους μαθητές που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και εισάγονται σε σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας, έχει ανοίξει και επίσημα ο δρόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους.

Διαβάστε εδώ για το δρόμο προς τα ΑΕΙ και ΤΕΙ μετα τις Πανελληνιες.  

Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να λάβετε υπόψιν για τη σωστή επιλογή της σχολής που θα φοιτήσετε, έτσι ώστε η απόφαση να ληφθεί με σωστά κριτήρια. Στην εύστοχη επιλογής σχολής, οδηγείται κανείς με βάση την επιθυμία του και σε συνδυασμό με τα προσόντα του. Είναι πολύ σημαντικό, η σχολή που θα επιλέξετε να είναι της αρεσκείας σας και να καλύπτει τόσο τις πνευματικές σας ανάγκες όσο και την επαγγελματική αποκατάσταση που έχετε ονειρευτεί. Αν και οι οικονομικές συγκυρίες των τελευταίων ετών στη χώρα επηρεάζουν τις αποφάσεις των υποψήφιων φοιτητών σχετικά με την πόλη φοίτησης, εντούτοις αυτός ο παράγοντας αποτελεί στην ουσία αρνητικό κριτήριο.

Σε κάθε περίπτωση, όποια και εάν η τελική επιλογή σας, στο πλευρό σας θα έχετε σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Διαθέτοντας το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών, μπορούμε να υποστηρίξουμε τους φοιτητές σε κάθε τους στάδιο, από την πρώτη εργασία εξαμήνου, μέχρι την πτυχιακή. Παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων μέσω skype σε τομείς που χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 

Μηχανογραφικό Δελτίο 2020, Επιστημονικό πεδίο, ομάδα προσανατολισμού και οι 9 τομείς των ΕΠΑΛ, Πανελλήνιες 2020 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.  Παράταση απαγόρευσης : Αποφασίζεται η παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών έως και τις 10 Μαΐου 2020, για προληπτικούς λόγους, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Σε περίοδο ανασφάλειας και προβληματισμού για την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης που περνάει η χώρα και χωρίς να ξέρουμε ακόμη πότε θα γίνουν οι Πανελλήνιες 2020 για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, ξεκίνησε η περίοδος συμπλήρωσης των σχετικών αιτήσεων-δηλώσεων όλων των υποψηφίων, η οποία λήγει στις 9 Απριλίου. Η διαδικασία αυτή, που κάθε χρόνο χτυπάει το καμπανάκι για την έναρξη των διαδικασιών που προηγούνται της εθνικής εξέτασης, φέτος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας. Οπως πάντα όμως η συμπλήρωση των αιτήσεων-δηλώσεων απαιτεί προσοχή. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί εδώ πως οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα να εξεταστούν είτε με το φετινό είτε με το περσινό σύστημα. Ανάλογα με το σύστημα που θα επιλέξουν να εξεταστούν θα συμπληρώσουν και την αντίστοιχη αίτηση. «Σε κάθε περίπτωση», λέει ο Χρήστος Ταουσάνης, «παρά τον τυπικό χαρακτήρα της, η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί με προσοχή και καλό θα ήταν οι μαθητές, αν αμφιταλαντεύονται για κάτι, π.χ. αν θα δηλώσουν στο Μηχανογραφικό ένα τμήμα με ειδικό μάθημα, να το δηλώσουν τώρα, έστω και αν δεν είναι σίγουροι εάν εν τέλει θα το επιλέξουν. Διαφορετικά, στο τέλος δεν θα μπορούν να αλλάξουν την επιλογή τους. Και ειδικά σε ένα Μηχανογραφικό που θα κατατεθεί εν μέσω ιδιαίτερων συνθηκών τη φετινή χρονιά καλό θα είναι να είμαστε από τώρα προσεκτικοί και προνοητικοί»

Για να γίνει πιο εύκολη η διαδικαδία επιλογή σχολής έχουν συνταχθεί συγκεκριμένες ερωτήσεις, που μέσω των απαντήσεων που θα δώσει ο υποψήφιος, θα βοηθηθεί ως προς την τελική επιλογή του.

Πρόκειται για κατηγορίες ερωτήσεων, με την πρώτη να αφορά στην αυτογνωσία. Να σημειωθεί ότι καταρτίστηκαν από το Νίκο Δεμερτζή, Καθηγητή στο 4ο Γεν. Λύκειο Ν. Σμύρνης και Σύμβουλο  Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Δήμο Ν. Σμύρνης.

  • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου;

  • Ποια είναι τα ενδιαφέροντα μου;

  • Ποιες είναι οι ικανότητες – δεξιότητες που διαθέτω; Ακόμη ποιες είναι οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα όποια ταλέντα μου;

  • Σε ποια μαθήματα μπορώ να αποδώσω καλύτερα

  • Ποιες είναι οι αξίες μου; Ειδικά οι εργασιακές μου αξίες; Τι θεωρώ σημαντικό και τι θέλω από την μελλοντική μου εργασία; 

Οι υποψήφιοι, απαντώντας στα παραπάνω ερωτήματα θα μάθουν ποιο επάγγελμα τους ταιριάζει, επιλέγοντας έτσι τις κατάλληλες σπουδές. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών εγκαταλείπουν τις σπουδές τους διότι στην πορεία ανακάλυψαν ότι αυτές δεν ταίριαζαν με την προσωπικότητά τους και το επάγγελμα που θα μπορούσαν να ασκήσουν, δεν ήταν της επιθυμίας τους. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα εξής ερωτήματα πληροφόρησης:

  • Για το αντικείμενο σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών των σχολών στο ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία που τους ενδιαφέρουν

  • Για τη δυνατότητα που παρέχουν οι σχολές για μεταπτυχιακές σπουδές

  • Για τα νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα

  • Για τις επαγγελματικές διεξόδους και τις προοπτικές απασχόλησης

Τέλος, υπάρχει και η ερώτηση που αφορά στο κόστος σπουδών και είναι μια που δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς. 

1. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων που είναι ενταγμένα στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), έχουν οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄), με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας για ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκαν πανελλαδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. 

Μη διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθειά μας με ένα κλικ!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς! 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status