Τα 8 βήματα για να γράψετε μια επιστημονική εργασία

Τα 8 βήματα για να γράψετε μια επιστημονική εργασία

Η σωστή οργάνωση και η κατάλληλη προετοιμασία είναι από τα πιο σημαντικά βήματα για τη συγγραφή της επιστημονικής σας εργασίας. Ο οδηγός που περιγράφεται στο παρόν άρθρο θα σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε γι'αυτήν τη διαδικασία, έτσι ώστε να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

1. Ορισμός θέματος

Το πρώτο στάδιο συγγραφής μιας εργασίας είναι ο ορισμός του θέματος. Σε κάποιες περιπτώσεις τα θέματα ανακοινώνονται από τους καθηγητές και έτσι εσείς απλά θα χρειαστεί να προχωρήσετε στην επιλογή του. Σε άλλες περιπτώσεις θα χρειαστεί να το ορίσετε εσείς και θα πρέπει να ανήκει στο φάσμα των ενδιαφερόντων σας έτσι ώστε να προκύψει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσετε διαθέσιμες πηγές σχετικές με το θέμα που θα επιλέξετε διότι εάν ο αριθμός τους δεν είναι αρκετός, θα δυσκολευτείτε σημαντικά στη διαδικασία συγγραφής.

2. Προσδιορισμός σκοπού

Για να ξεκινήσετε τη συγγραφή της εργασίας θα πρέπει να προσδιορίσετε με ακρίβεια το θέμα που πρόκειται να ερευνήσετε, να καταγράψετε τις έννοιες και τους όρους που το περιγράφουν και να ορίσετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για να διερευνηθεί πλήρως και από όλες τις πλευρές το θέμα.

3. Συλλογή βιβλιογραφίας

Για τη συλλογή των απαιτούμενων βιβλιογραφικών πηγών θα πρέπει να κάνετε αναζήτηση σε καταλόγους βιβλιοθηκών, βάσεις δεδομένων και γενικότερα στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά.

Το σχετικό άρθρο του ΑΝΑΒΑΣΙΣ μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

4. Δημιουργία προσχεδίου

Ένα προσχέδιο της εργασίας και ένας αρχικός πίνακας περιεχομένων θα σας βοηθήσουν στην οργάνωση της δομής του κειμένου αφού θα έχετε στη διάθεσή σας έναν οδηγό για τη συγγραφή. Αρχικά θα πρέπει να καταγράψετε τις βασικότερες σκέψεις σας γύρω από το θέμα και να ορίσετε μια λογική ακολουθία αυτών τις οποίες εν συνεχεία θα αναπτύξετε διαδοχικά και με τη σωστή σειρά. Το προσχέδιο δύναται να αναδιαμορφωθεί περισσότερες από μία φορά στη διάρκεια της συγγραφής καθώς είναι πιθανό στην πορεία να προκύπτουν νέες ενότητες και σημεία που κρίνετε ότι πρέπει να αναπτυχθούν.

5. Αρχικό κείμενο

Για τη σύνταξη του αρχικού κειμένου θα πρέπει να προσδιορίσετε το ύφος και το στυλ γραφής που θα ακολουθηθούν σε όλο το έργο. Η ομοιομορφία και η τήρηση γενικών κανόνων στο σύνολο της εργασίας σας είναι παράγοντες που θα συμβάλλουν στην επιτυχία του. Μην ξεχνάτε ότι απευθύνεστε σε ακαδημαϊκούς και ο τρόπος γραφής θα πρέπει να είναι ανάλογος. Το κείμενό σας ενδείκνυται να γραφεί στο γ΄ενικό πρόσωπο εκτός των περιπτώσεων που καταγράφονται προσωπικές απόψεις του συγγραφέα. Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στην ύπαρξη ορθογραφικών λαθών που δεν επιτρέπονται σε ένα επιστημονικού χαρακτήρα έργο.

6. Αποστασιοποίηση πριν την αναθεώρηση

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία συγγραφής του έργου σας, για να μπορέσετε να εντοπίσετε σημεία που τυχόν χρειάζονται αναθεώρηση, θα πρέπει να αποστασιοποιηθείτε από αυτό. Ένα διάστημα κατά το οποίο θα απομακρυνθείτε από το κείμενο θα σας δώσει τη δυνατότητα όταν επανέλθετε να εντοπίσετε με μεγαλύτερη ευκολία λάθη, παραλείψεις και ασάφειες.

7. Ανάγνωση από τρίτο

Ένα τρίτο πρόσωπο που δε σχετίζεται με το έργο σας είναι το καταλληλότερο για να σας βοηθήσει στον εντοπισμό λαθών που εσείς δεν είστε σε θέση να προσδιορίσετε ως άμεσα εμπλεκόμενος σε αυτό.

8. Αναδιάρθρωση

Οι σημειώσεις που έχετε κρατήσει κατά την προσωπική αναθεώρηση του έργου σας και οι παρατηρήσεις του τρίτου προσώπου, θα σας οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας συγγραφής. Επιμεληθείτε την εμφάνιση του κειμένου, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τις απαιτούμενες αλλαγές και έχετε πλέον στα χέρια σας την τελική έκδοση που θα προωθήσετε για αξιολόγηση στους επιβλέποντες καθηγητές σας.

Η φοιτητική ζωή περιλαμβάνει, όπως ξέρεις, εργασίες και projects, τα οποία κάποια στιγμή θα κληθείς να αναλάβεις και να φέρεις εις πέρας. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, έχε στο νου σου το εξής: Η κατάλληλη προετοιμασία και η σωστή οργάνωση χρόνου είναι τα βασικότερα βήματα για να γράψεις μια επιστημονική εργασία. Θα σου χρειαστούν τόσο για να ανταμειφθεί η προσπάθειά σου με καλό βαθμό, όσο και για να περάσεις κάποιο μάθημα και να αποκτήσεις σημαντικές γνώσεις.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status