5 και 1 συμβουλές

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια τέλεσης κάποιας εργασίας του είναι οι διορθώσεις που πολλές φορές απαιτούνται και οι οποίες είτε δεν έχουν τέλος, είτε τον δυσκολεύουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εμποδίζουν ακόμα και την ολοκλήρωση των σπουδών του. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ, με το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό του, συνέταξε για εσάς έναν πολύτιμο οδηγό με συμβουλές τις οποίες μπορείτε να ακολουθήσετε για να οδηγηθείτε με ασφάλεια στην επιτυχημένη διεκπεραίωση του έργου σας.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ζητήστε διευκρινήσεις

Πολλές φορές, οι φοιτητές δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις διορθώσεις που ζητούν οι επιβλέποντες καθηγητές τους διότι δεν έχουν αντιληφθεί σωστά τί ακριβώς τους ζητείται. Μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινήσεις και οδηγίες από τον καθηγητή σας. Άλλωστε με τη δική του γνώση θα ολοκληρώσετε τις σπουδές σας και ο ίδιος οφείλει να είναι αρωγός στο έργο σας.

Κατηγοριοποιείστε τις διορθώσεις

Οργανώστε σε ένα χαρτί τις διορθώσεις που σας ζητήθηκαν, ανάλογα με το είδος τους. Ορθογραφικές, περιεχομένου, εμφάνισης, βιβλιογραφίες είναι ορισμένες μόνο από αυτές που μπορεί να σας ζητηθούν. Θα σας βοηθήσει να τις ολοκληρώνετε ανά κατηγορία, έτσι ώστε να περιορίζετε και ο όγκος τους.

Ξεκινήστε από τις εύκολες

Αρχίζοντας να διορθώνετε την εργασία σας από τα ευκολότερα σημεία, ενθαρρύνετε τον εαυτό σας και ταυτόχρονα από πολύ νωρίς, μειώνετε τον απαιτούμενο αριθμό των σημείων που δεν ήταν σωστά.

Ανατρέξτε σε νέες πηγές

Εάν κάποιο κομμάτι της εργασίας σας εμφανίζει ιδιαίτερη αδυναμία, δοκιμάστε να αναζητήσετε πληροφορίες σε άλλη βιβλιογραφική πηγή. Η αλλαγή οπτικής γωνίας θα σας βοηθήσει να προσεγγίσετε διαφορετικά το θέμα και ίσως να το υποστηρίξετε με πιο επαρκή τρόπο.

Συνομιλήστε με τους συναδέλφους σας

Οι άνθρωποι με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες διαδικασίες είναι εκείνοι που αφενός μπορούν να μας καταλάβουν καλύτερα, αφετέρου γνωρίζουν και το θέμα πάνω στο οποίο εργαζόμαστε. Ζητήστε τη δική τους συμβουλή που μπορεί τελικά να σας φανεί πολύτιμη.

Πάρτε αποστάσεις

Η συνεχής και επίμονη ενασχόληση με το ίδιο αντικείμενο, επηρεάζει πολλές φορές αρνητικά την κριτική μας σκέψη. Ανάλογα με το χρονικό περιθώριο που έχετε, μείνετε λίγες μέρες μακριά από την εργασία σας. Η αποστασιοποίηση θα σας βοηθήσει όταν επανέλθετε να εντοπίσετε λάθη και αδυναμίες που πριν, αγνοούσατε.

Όσον αφορά την βιβλιογραφική επισκόπηση, λόγω της δυνατότητας πρόσβασης στις πιο έγκυρες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν άρθρα από τα μεγαλύτερα διεθνή ανοιχτά πανεπιστήμια, επιστημονικά περιοδικά καθώς επίσης και βιβλία, μπορούμε να σας παρέχουμε υλικό για κάθε εργασία σας.

Η αντιγραφή και η λογοκλοπή τιμωρούνται.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις αντιγραφής.  Ως αντιγραφή, θεωρείται, τόσο η μερική όσο και η ολική αντιγραφή, από άλλους φοιτητές ή τρίτους και λογοκλοπή από διδακτικά και επιστημονικά εγχειρίδια. Ειμαστε εδω και πληροφορούμε με συνεχή τρόπο, το φοιτητή αναφορικά με την πρόοδό του και το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ο σχολιασμός των εργασιών από το διδάσκοντα παρέχει στο φοιτητή ενθάρρυνση, συμβουλές, ανατροφοδότηση και καθοδήγηση για παραπέρα βελτίωση της απόδοσής του. Αποτελούν συχνά την αφορμή για την καθιέρωση εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ του φοιτητή και του διδάσκοντα. Αποτελούν σημαντικά ορόσημα για τους φοιτητές, γιατί τους δραστηριοποιούν και τους βοηθούν να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα των σπουδών τους. Δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να μάθουν με ενεργητικό τρόπο, να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν, να διδαχθούν από τυχόν σφάλματά τους.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status