Χρησιμοποιείται και για το διορισμό σας στο δημόσιο

Πως θα αποκτήσετε πιστοποιητικό ελληνομάθειας

Με βασικό σκοπό την προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός των συνόρων τη χώρας, την οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και ομογενείς του εξωτερικού καθώς επίσης και την υποστήριξη όσων διδάσκουν την ελληνική γλώσσα, δημιουργήθηκε το 1994 το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται απευθείας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας είναι απαραίτητο για την αντικειμενική και συγκεκριμένη αξιολόγηση των γνώσεων στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/ δεύτερη ενώ παρέχει στο χρήστη της ελληνικής τη δυνατότητα να κατέχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του. Σε επαγγελματικό επίπεδο, το πιστοποιητικό αποτελεί απόδειξη του επιπέδου επάρκειας της ελληνικής γλώσσας ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται επίσημα στην αφορά εργασίας. Θεωρείται μάλιστα προϋπόθεση για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Σε επίπεδο σπουδών, παρέχει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς, κατόχους πιστοποιητικού Β2 επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όποιος επιθυμεί να σπουδάσει είτε σε ελληνικό είτε σε ελληνόφωνο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να έρθει σε επαφή με το φορέα ώστε να μάθει ποιο είναι το επίπεδο ελληνομάθειας που απαιτείται για τον κύκλο σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας χρησιμεύει και σε περιπτώσεις διορισμού στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένο το πιστοποιητικό Γ1 επιπέδου αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ευρωπαίο πολίτη, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διεκδικήσει θέση στο ελληνικό δημόσιο.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραματοποιούνται το Μάϊο και αφορούν τα πιστοποιητικά Α1 (για παιδιά 8-12 ετών), Α1 (για εφήβους και ενηλίκους), Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2. Για τις πέντε πρώτες κατηγορίες το κόστος των εξέταστρων ανέρχεται στα 65 ευρώ και για τις δυο τελευταίες στα 73. Οι εγγραφές ξεκινούν σχεδόν πάντα την 1 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται στα μέσα Μαρτίου, πάντα μέσω του συνδέσμου http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html .

Από το Κέντρο παρέχονται τεστ και βοηθητικό υλικό που σκοπό έχει να ενισχύσει τη μελέτη των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να αυτοαξιολογηθούν. Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις της ελληνικής γλώσσας είναι αυξημένες, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ μπορέι να υποστηρίξει τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις με κατάλληλη προετοιμασία που παρέχεται μέσω μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο, υπό τη μορφή τηλεδιασκέψεων. Εξειδικευμένοι συνεργάτες του Ομίλου ΑΝΑΒΑΣΙΣ, θα σας λύσουν κάθε απορία και θα σας οδηγήσουν με επιτυχία στη λήψη του πιστοποιητικού.

Μέσω του συνδέσμου https://services.anavasis.gr/order, αναγράφοντας στο πεδίο ΣΧΟΛΙΑ το είδος της βοήθειας που επιθυμείτε, εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών.

Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό ελληνομάθειας, πρέπει ο υποψήφιος να έχει βαθμό επιτυχίας σε όλες τις εξεταζόμενες δεξιότητες. Αν αποτύχει έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά. Για να επιτύχει ο υποψήφιος, πρέπει να έχει συμπληρώσει στην κάθε δεξιότητα τουλάχιστον το 60% των μονάδων που αντιστοιχούν σ’ αυτή. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που ορίζεται από το ΚΕΓ να ζητήσει την επανεξέταση των τετραδίων του καταβάλλοντας συγχρόνως το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του δοθεί από το ΚΕΓ. Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού, ο κάτοχός του μπορεί να κάνει αίτηση προς το ΚΕΓ και να ζητήσει την επανέκδοσή του πληρώνοντας το σχετικό παράβολο που ορίζεται από το ΚΕΓ. Η παγκόσμια κατάσταση, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της ραγδαίας μετάδοσής του και στην Ελλάδα, επιβάλλουν την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του αρχικού προγραμματισμού μας και μετάθεση των εξετάσεων του Μαΐου 2020 για το φθινόπωρο του 2020Η νέα περίοδος εγγραφών καθώς και η νέα εξεταστική, θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της πιστοποίησης. Because of the coronavirus pandemic and its rapid spread around the world as well as in Greece, it is imperative that the Centre for the Greek Language (CGL) reevaluate its initial exam schedule. Therefore, the May 2020 exams have been postponed until the Fall 2020.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status