Και η ασφάλειά τους

Προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο

Η εισβολή του διαδικτύου στην καθημερινότητα των πολιτών, έχει μοιραία οδηγήσει τους χρήστες στην καταχώρηση προσωπικών τους πληροφοριών μέσω διαφόρων υπηρεσιών. Οι πληροφορίες αυτές συνθέτουν την εικόνα μας στο διαδίκτυο, που έχει πολλά κοινά με το φυσικό κόσμο και γι'αυτό τίθεται αυτόματα ένα μείζον ζήτημα, αυτό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα αναφερόμαστε σε κάθε πληροφορία που περιγράφει ένα άτομο, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλικία, η διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα, η οικογενειακή κατάσταση, τα φυσικά χαρακτηριστικά, η εκπαίδευση, η εργασία  και η οικονομική κατάσταση. Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται επίσης τα ενδιαφέροντα του ατόμου, οι δραστηριότητες και οι συνήθειές του. Το δε άτομο, στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο έχει τοποθετηθεί επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδική νομοθεσία που ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένους όρους.

Οι όροι αυτοί είναι:

  • Να έχει δώσει ο χρήστης τη συγκατάθεσή του (πρέπει να έχει ενημερωθεί για τη συλλογή των δεδομένων του)

  • Να είναι αναγκαία η επεξεργασία τους για περιπτώσεις όπως αίτηση για θέση εργασίας ή αίτηση χορήγησης δανείου

  • Να υπάρχει νομική υποχρέωση για την επεξεργασία τους

  • Η επεξεργασία τους να αποτελεί «ζωτικό συμφέρον» για το άτομο, για παράδειγμα στην περίπτωση ατυχήματος ένας γιατρός να μπορεί να έχει πρόσβαση στον φάκελό σας

  • Εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την άσκηση καθηκόντων που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση καθηκόντων από την κυβέρνηση, τις φορολογικές αρχές, την αστυνομία ή άλλους δημόσιους φορείς

Υπάρχουν ωστόσο και κάποια προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και είναι εκείνα που αφορούν: τη φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές  πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή την υγεία. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν τόσο για τους δημόσιους όσο και για τους ιδιωτικούς φορείς.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ, απόλυτα εναρμονισμένος με τους όρους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εγγυάται την απόλυτη ασφάλειά τους και διαχείρισή τους μόνο για τους σκοπούς των παρεχομένων υπηρεσιών του. Αυτό αναφέρεται ρητά και στην επίσημα ιστοσελίδα μας, στις συχνές ερωτήσεις. Τα δεδομένα που τυχόν καταχωρήσετε, προστατεύονται και δεν κοινοποιούνται πουθενά ενώ ζητούνται ως υποχρεωτικά, μόνο οι βασικές πληροφορίες και τα στοιχεία που θα μας φέρουν σε επικοινωνία μαζί σας.

Εμπιστευτείτε το ΑΝΑΒΑΣΙΣ για κάθε έργο που θέλετε καθώς εκτός από τις άριστες υπηρεσίες, καθημερινά ανανεώνουμε τις γνώσεις και το λογισμικό μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση και προστασία των δεδομένων σας.

Τί γνωρίζουν οι χρήστες στην Ελλάδα για την προστασία των δεδομένων τους; Τα προσωπικά σου δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε σένα. Είναι το όνομά σου, η διεύθυνσή σου, ο αριθμός του κινητού σου, το σχολείο στο οποίο πηγαίνεις, τα μέρη όπου συχνάζεις. Μερικές φορές τα προσωπικά σου δεδομένα αφορούν ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία της ιδιωτικής σου ζωής, όπως στο θρήσκευμά σου, στις πολιτικές σου πεποιθήσεις ή στην κατάσταση της υγείας σου και άλλα. Πολλές φορές, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύεις δεδομένα σου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα που δε γνωρίζεις με κακόβουλο σκοπό. Προσεκτικός πρέπει να είσαι όχι μόνο όταν δημοσιεύεις πληροφορίες για σένα τον ίδιο αλλά και πληροφορίες που αφορούν άλλα άτομα. Για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να έχεις ΠΑΝΤΑ τη συγκατάθεσή τους. Διατηρώντας τον έλεγχο των προσωπικών μας δεδομένων ουσιαστικά διατηρούμε τον έλεγχο της ιδιωτικής μας ζωής.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status