Προσλήψεις αναπληρωτών: Τρέχουν οι αιτήσεις στον ΟΠΣΥΔ

Προσλήψεις αναπληρωτών

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή/και ωρομίσθιοι, καθώς και τα υποψήφια μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2023-2024 να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης περιοχών. Αν και εσύ ανήκεις σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων και πληροίς τα αναγραφόμενα κριτήρια που υπάρχουν στις σχετικές προσκλήσεις1, μπες στον ΟΠΣΥΔ και υπόβαλε άμεσα την αίτησή σου πριν να λήξει η προθεσμία!

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

Βήμα προς βήμα η διαδικασία αίτησης - δήλωσης περιοχών προτίμησης

1ο Βήμα: Μπες στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr και πληκτρολόγησε το Username και το Password για να εισέλθεις στο λογαριασμό σου. 

Picture1

2ο Βήμα: Αφού εισέλθεις στο λογαριασμό σου θα μεταβείς στην αρχική σελίδα καλωσορίσματος. Δες τις τελευταίες ανακοινώσεις του συστήματος και κατέβασε τα εγχειρίδια χρήσης της εφαρμογής επιλέγοντας με αριστερό κλικ πάνω στο σύνδεσμο που θέλεις.

Picture2

3ο Βήμα: Επίλεξε από το κεντρικό μενού το πεδίο «Αιτήσεις» στο οποίο εμφανίζονται όλοι οι τύποι αιτήσεων.

Αιτήσεις

Μη ξεχνάς ότι έχεις τη δυνατότητα να υποβάλεις κάποια από τις παραπάνω αιτήσεις μόνο μετά από σχετική πρόσκληση από το αρμόδιο τμήμα της διοίκησης και μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αν επιλέξεις κάποιο είδος αίτησης για την οποία δεν υπάρχει πρόσκληση υποβολής κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τότε θα λάβεις το παρακάτω μήνυμα: 

Πρόσβαση

Αν δεν δικαιούσαι να υποβάλεις αίτηση κατά την προθεσμία υποβολής, επιλέγοντας το συγκεκριμένο είδος από το πεδίο «Αιτήσεις», ενημερώνεσαι με σχετικό μήνυμα:Ανέφικτη Πρόσβαση

 4ο Βήμα: Αφού επιλέξεις το είδος της αίτησης από το μενού, θα σου εμφανιστούν οι επιλογές που αντιστοιχούν στις αιτήσεις που μπορείς να υποβάλεις ανά κλάδο:

 Επιλογή αίτησης ανά κλάδο

Πρόσεξε! Αν θέλεις να υποβάλεις αίτηση για περισσότερους από έναν κλάδους ή μουσικές ειδικεύσεις, τότε θα πρέπει να υποβάλεις ξεχωριστή αίτηση για κάθε κλάδο ή μουσική ειδίκευση. 

Για να διευκολυνθείς ενόσω πλοηγείσαι στην εφαρμογή, στο επάνω μέρος των αιτήσεων (αυτών που διαθέτουν περισσότερες από μία σελίδες προς συμπλήρωση), υπάρχει ένα πλαίσιο με στοιχεία του υποψηφίου που υποβάλει αίτηση, όπως ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Πρωτοκόλλου.

Στοιχεία αιτούντα

5ο Βήμα: Τσέκαρε τα «Προσωπικά Στοιχεία» που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην αρχική σελίδα της αίτησης έτσι όπως είναι καταχωρημένα και στον προσωπικό σου φάκελο. Αν παρατηρήσεις κάποιο λάθος στα στοιχεία της ταυτότητας ή επικοινωνίας, έχεις τη δυνατότητα στην ενότητα φάκελος να τα διορθώσεις.

Προσωπικά Στοιχεία

Πρόσεξε! Στην περίπτωση των αρρένων υποψηφίων συμπεριλαμβάνονται στη σχετική διαδικασία αλγοριθμικής ροής και διορισμού μόνο όσοι έχουν επιλεγμένο το ΝΑΙ στο πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις» στον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, ακόμα και αν αυτό δεν εμφανίζεται επικυρωμένο.

Αν στο συγκεκριμένο πεδίο εμφανίζεται ΟΧΙ αλλά εσύ έχεις ολοκληρώσει τις στρατιωτικές σου υποχρεώσεις ή έχεις απαλλαγεί βάσει Νόμου από αυτές, επίλεξε ΝΑΙ, συμπλήρωσε Α.Σ.Μ. και πάτησε «Καταχώριση».

6ο Βήμα: Στο πεδίο «Διαθέσιμα» εμφανίζονται όλες οι μουσικές ειδικεύσεις του εκπαιδευτικού για τις οποίες βρίσκεται στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ. Αν και εσύ ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, για όσες μουσικές ειδικεύσεις επιθυμείς να υποβάλεις αίτηση, θα πρέπει να τις μεταφέρεις δεξιά στο πεδίο «Επιλεγμένα».

Διαχείριση Μουσικής Ειδίκευσης

7ο Βήμα: Στην ενότητα Περιφερειακή Διεύθυνση (μόνο για ωρομίσθιους) επίλεξε την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία επιθυμείς να εργαστείς.

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

8ο Βήμα: Στη συνέχεια θα δεις να εμφανίζονται οι διαθέσιμες περιοχές προτίμησης.

Διαθέσιμες Περιοχές Προτίμησης

Στην εν λόγω ενότητα ο εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ/ΕΒΠ έχει τη δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων. Στο πλαίσιο αριστερά παρουσιάζονται όλες οι διαθέσιμες προτιμήσεις για τις οποίες ο εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ/ΕΒΠ μπορεί να υποβάλει αίτηση ανάλογα με τον κλάδο και τον τύπο αίτησης.

Επίλεξε την περιοχή ή τις περιοχές που θες είτε πατώντας διπλό κλικ πάνω στην επιθυμητή περιοχή, είτε με τα βέλη (αριστερά – δεξιά) που βρίσκονται δεξιά του πλαισίου.

Στο πεδίο «Επιλεγμένα» ορίζεται η σειρά προτίμησης με τη χρήση των αντίστοιχων βελών (πάνω – κάτω) που βρίσκονται δεξιά του πλαισίου.

Περιοχές Προτίμησης

9ο Βήμα: Ανάλογα με την εκάστοτε πρόσκληση, κάτω από τα πλαίσια προτιμήσεων ενδέχεται να μπορείς να δηλώσεις επιπλέον επιλογές.

Δήλωση επιπλεόν επιλογών

Πρόσεξε! Το πεδίο προτίμησης περιοχών είναι υποχρεωτικό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείς να ολοκληρώσεις την αίτησή σου αν δεν δηλώσεις τουλάχιστον μία προτίμηση.

Ανάλογα τον τύπο αίτησης και τον κλάδο του εκπαιδευτικού ή μέλος ΕΕΠ/ΕΒΠ δίνονται και διαφορετικές επιλογές προτιμήσεων. Παραδείγματος χάρη, στις αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων σε μουσικά σχολεία οι προτιμήσεις αφορούν μουσικά σχολεία.

Σχολεία Προτίμησης

 10ο Βήμα: Κάποιοι κλάδοι, σύμφωνα με την πρόσκληση, έχουν τη δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αν ανήκεις στους κλάδους ΠΕ01 και ΠΕ08 μπορείς να επιλέξεις να διδάξεις το μάθημα της Εικονογραφίας στα εν λόγω σχολεία.

Διαθέσιμα Προσόντα

Επιλέγοντας το παραπάνω πεδίο θα σου εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές προσόντων ανάλογα με τον κλάδο από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξεις μόνο μία.

Για τον κλάδο ΠΕ01:

Κλάδος ΠΕ01

Για τον κλάδο ΠΕ08:

Κλάδος ΠΕ08

11ο Βήμα: Αφού συμπληρώσεις όλα τα στοιχεία της αίτησής σου έχεις τη δυνατότητα να προβείς σε «Καταχώριση» ώστε να την υποβάλεις και να λάβεις αριθμό πρωτοκόλλου. Με την καταχώριση της αίτησής σου θα μεταφερθείς αυτόματα στο «Ιστορικό Αιτήσεων». Εκεί μπορείς να δεις την παρούσα αίτηση, καθώς και όλες τις αιτήσεις που έχεις κατά καιρούς υποβάλει στο ΟΠΣΥΔ.

ΟΠΣΥΔ11

Στο πλαίσιο με τίτλο «Βαθμίδα» αναγράφονται τα εξής:

«Χωρίς βαθμίδα»: για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που εργάζονται και στις δύο βαθμίδες.

«Πρωτοβάθμια»: για τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70 και ΠΕ71

«Δευτεροβάθμια»: για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς κλάδους.

Το πλαίσιο με τίτλο «Κατάσταση» δείχνει αν μία αίτηση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Το πλαίσιο με τίτλο «Ενέργειες» δείχνει τις επιλογές στις οποίες μπορεί να προβεί ο υποψήφιος για κάθε αίτηση:

Picture12.png Προβολή: επίλεξε αυτή την ενέργεια για προεπισκόπηση ή επεξεργασία της αίτησής σου.

Picture13.png Εξαγωγή σε PDF: επίλεξε αυτή την ενέργεια για εξαγωγή του αρχείου σε PDF για αποθήκευση ή/και εκτύπωση.

Picture14.png Απενεργοποίηση: επίλεξε αυτή την ενέργεια για να απενεργοποιήσεις την αίτηση που έχεις υποβάλει. Πρόσεξε! Αν απενεργοποιήσεις την αίτησή σου δεν έχεις τη δυνατότητα να την ενεργοποιήσεις εκ νέου ή να υποβάλεις νέα αίτηση του ιδίου τύπου για τον ίδιο κλάδο ή ειδίκευση.

Για την πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πάτησε εδώ, ενώ για να δεις την πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) πάτησε εδώ.

Πηγή: http://opsyd-files.sch.gr/2023-2024/

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status