ΤΑ 10 ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ


Εκτός από τις εργασίες στατιστικής ανάλυσης, υπάρχουν και εκείνες που ανεξάρτητα από το θεωρητικό τμήμα, έχουν και ερευνητικό με τη διανομή ερωτηματολογίων. Η επεξεργασία του υλικού που θα συγκεντρώσετε, πρέπει να γίνει με ένα αξιόπιστο πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης. Ορισμένα από αυτά είναι λογισμικά ελεύθερου κώδικα, δηλαδή παρέχονται δωρεάν ενώ κάποια άλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατόπιν λήψης ειδικής άδειας.

Στο παρόν άρθρο σας παρουσιάζουμε τα δέκα πιο δημοφιλή πακέτα στατιστικής ανάλυσης. Η τελική επιλογή είναι δική σας!

SPSS

Αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο γνωστά πακέτα που χρησιμοποιούνται για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων. Προσφέρει στο χρήστη πολλές δυνατότητες που αφορούν τη δημιουργία αναφορών, την ανάλυση και τη μοντελοποίηση δεδομένων ενώ είναι δυνατή και η γραφική αναπαράσταση τους. Ακόμα διαθέτει μεγάλο αριθμό στατιστικών συναρτήσεων για την ανάλυση δεδομένων μέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον.

Minitab

Πρόκειται για ένα στατιστικό πρόγραμμα που διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάλυση των δεδομένων σας. Αποτελεί παγκοσμίως ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά πακέτα στατιστικής ανάλυσης λόγω της ευκολίας χρήσης και των πολλών δυνατοτήτων του. Αποδέχεται πολλές μορφές δεδομένων τα οποία και διατηρεί σε οργανωμένα αρχεία.

Excel

Μέρος του πακέτου Office της εταιρίας Microsoft, το Excel προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό δυνατοτήτων για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων. Δίνει τη δυνατότητα για συνδυαστική χρήση των συναρτήσεων, δημιουργία και επεξεργασία συγκεντρωτικών πινάκων αλλά και ανάλυση με συγκεντρωτικούς πίνακες. Επίσης, συνοψίζει τα δεδομένα με προεπισκοπήσεις ώστε να μπορείτε να τα συγκρίνετε και προσφέρει ποικίλους τρόπους για την παρουσίασή τους.

SAS

Είναι ένα πακέτο στατιστικής ανάλυσης που διαθέτει και δωρεάν έκδοση για πανεπιστημιακούς σκοπούς. Για αυτό το λόγο ονομάζεται και UniversityEdition. Παρέχει τις πιο ενημερωμένες και πρόσφατες στατιστικές και ποσοτικές μεθόδους ώστε να έχετε στα χέρια σας ένα εργαλείο πολλών ταχυτήτων. Για τους πιο έμπειρους χρήστες υπάρχει η πιο πρόσφατη έκδοση του SAS, η 9.4 που επιτρέπει μεταξύ άλλων την εισαγωγή, διαχείριση και αναζήτηση δεδομένων, τη συγγραφή αναφορών, την επιχειρησιακή  έρευνα, τη βελτιστοποίηση ποιότητας κ.ά.

EViews

Το πακέτο EViews χρησιμοποιείται για την ανάλυση οικονομικών δεδομένων και εν συνεχεία την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε μορφή γραφημάτων. Εφαρμόζεται κυρίως σε οικονομετρικά προβλήματα. Περιλαμβάνει πληθώρα τεχνικών εκτίμησης οικονομικών υποδειγμάτων, μεθόδους για προβλέψεις, μη παραμετρικές μεθόδους για την εκτίμηση συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας, μεθόδους για γραφικά κ.ά.

CoStat

Η δωρεάν έκδοση αυτού του προγράμματος περιλαμβάνει εργαλεία για τον υπολογισμό περιγραφικών στατιστικών δεικτών, τον έλεγχο υποθέσεων με παραμετρικά και μη τεστ, τη δημιουργία γραφημάτων καθώς επίσης και τον υπολογισμό συντελεστών συσχέτισης. Το μοναδικό μειονέκτημά της είναι ότι δεν επιτρέπει την εκτύπωση αλλά και την άμεση αντιγραφή των δεδομένων.

InStat – GraphPad

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε λιγότερο έμπειρους χρήστες με όχι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Δεν είναι απαραίτητη η γνώση στατιστικής και παρέχεται μέσω του πακέτου πλήρης καθοδήγηση με τη μορφή βημάτων. Όπως και το CoStat έχει το μειονέκτημα της αδυναμίας εκτύπωσης και απευθείας αντιγραφής δεδομένων.

WebStat

Η συγκεκριμένη webbased εφαρμογή, αποτελεί μια ιδανική λύση για τους χρήστες που επιθυμούν ένα απλό πρόγραμμα επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων, δίχως να χρειάζεται να κάνουν κάποια εγκατάσταση στον υπολογιστή τους. Όπως αναφέρει και η έκδοση, είναι ένα πρόγραμμα που εκτελείται μέσω του browser που χρησιμοποιείτε ενώ παρέχει βοήθεια και πολλά παραδείγματα.

Η γλώσσα R

Πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού και στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή στατιστικών πληροφοριών και συμπερασμάτων προστιθέμενης αξίας από την ανάλυση χωρικών δεδομένων. Η γλώσσα διατίθεται ελεύθερα και είναι από τις πλέον δημοφιλείς στον χώρο των προγραμματιστών καθώς όχι μόνο διαθέτει τις δικές τις εντολές αλλά και είναι παραμετροποιήσιμη από τον ίδιο το χρήστη.

Gnumeric

Αυτό το δωρεάν πακέτο, απαιτεί εγκατάσταση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παρέχει πληθώρα τεχνικών περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης ενώ διαθέτει περίπου τις ίδιες λειτουργίες με τα πρόσθετα του Ms Excel.

Το SPSS είναι ένα πολύ εύχρηστο στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων το οποίο παρέχει τη δυνατότητα. δημιουργίας ανώτερων ολοκληρωμένων στατιστικών αναλύσεων ακόμη και από όσους γνωρίζουν λίγα πράγματα για τη στατιστική επιστήμη. Το SPSS μπορεί να καλύψει όλα τα στάδια της αναλυτικής διαδικασίας, μέσα από ένα εύχρηστο και ενοποιημένο γραφικό περιβάλλον εργασίας. Παρέχει στο χρήστη μία μεγάλη ποικιλία επιλογών για τις στατιστικές διεργασίες δίνοντας τη δυνατότητα καταχώρησης, ταξινόμησης, ανάλυσης και μοντελοποίησης των δεδομένων. Παράλληλα, με τους πίνακες των στατιστικών αναλύσεων που διαθέτει μπορεί να παρέχει ταυτόχρονη γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε διαγράμματα. Όλα τα αποτελέσματα είναι δυνατόν να μεταφερθούν εύκολα σε αρχεία τύπου “word”, “excel” αλλά και σε άλλες βάσεις δεδομένων.

Βασικές λειτουργίες του λογισμικού SPSS
•    Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας του στατιστικού προγράμματος SPSS
•    Εισαγωγή δεδομένων στον Data Editor του SPSS
•    Μεταφορά δεδομένων από άλλα λογισμικά προγράμματα (π.χ. Excel, Access) στο SPSS
•    Καθορισμός ιδιοτήτων μεταβλητών (variable view)
•    Διαχείριση αρχείων δεδομένων (data), αποτελεσμάτων (output) και κώδικα (syntax)

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status