Πρακτική άσκηση επ΄αμοιβή σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ), στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κ.α. έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν απόφοιτοι σχολών διαφόρων ειδικοτήτων. Όλες οι θέσεις είναι αμοιβόμενες ενώ ανοίγουν στους ενδιαφερόμενους τις πόρτες για μια καριέρα με ευρωπαϊκές προοπτικές.

1) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πτυχιούχων πολιτικών και οικονομικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών θεμάτων. Επίσης η Γενική Γραμματεία αναζητεί ασκούμενους με ειδικότητα στους τομείς επικοινωνίας, μετάφρασης, ανθρωπίνων πόρων, εκπαίδευσης, επιστημών της πληροφορικής, γραφικού σχεδίου, αγροτικής τεχνολογίας, πολυμέσων, βιοχημείας και βιοτεχνολογίας, υγείας και ασφάλειας του επισιτισμού, διαχείρισης της ενέργειας, περιβάλλοντος και αεροδιαστημικής μηχανικής. Η έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι στις Βρυξέλλες ενώ η διάρκεια της πρακτικής είναι πεντάμηνη με το μηνιαίο επίπεδο να ανέρχεται στα 1100 ευρώ. Η προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την περίοδο που θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2019, είναι η 1η Οκτωβρίου 2018.

2) Τομέας της Μετάφρασης στο Ευρωπαϊκό

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την επίσημη γλώσσα μιας χώρας που είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ καλά δύο άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θέσεις εργασίας βρίσκονται στο Λουξεμβούργο και μέσω αυτών οι ασκούμενοι θα συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και θα εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το μηνιαίο επίδομα υπολογίζεται στα 1.252,62 ευρώ και η περίοδος υποβολής δηλώσεων για έναρξη πρακτικής την 1η Οκτωβρίου, λήγει στις 15 Μαϊου.

3) Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών προσλαμβάνει για έξι μήνες εκπαιδευόμενους με καθήκοντα σε ένα από τους τέσσερεις τομείς του Κέντρου που προτείνονται για εκπαίδευση υποψηφίων. Ο κάθε τομέας αντιστοιχεί σε διαφορετικό τύπο πρακτικής άσκησης: Εξειδίκευση στο χειρισμό της ιστοσελίδας του Κέντρου, Προγραμματισμός και logistics, Εξειδίκευση και Τεκμηρίωση εγγράφων, Εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών. Οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν μηνιαίο εισόδημα αξίας 720 ευρώ και η προθεσμία υποβολής δηλώσεων λήγει στις 31 Αυγούστου 2018 – αφορά στην περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019.

4) Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

Διάρκειας 5 μηνών είναι τα προγράμματα πρακτικής άσκησης που προσφέρει η Επιτροπή των Περιφερειών, με χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ύψους περίπου 1000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και θα κληθούν να απασχοληθούν την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουλίου.

5) Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που δίνει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων των αγροτών και των καταναλωτών. Οι μακροπρόθεσμες περίοδοι πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από την ΕΟΚΕ διαρκούν πέντε μήνες, δύο φορές το χρόνο: από 16 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουλίου (περίοδος άνοιξης στην υπηρεσία κατάρτισης) και από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου (φθινοπωρινή περίοδος στην υπηρεσία  άσκησης). Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και  αφορά στην περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουλίου 2019.

6) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η πρακτική άσκηση διάρκειας 5 μηνών πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στις Διευθύνσεις Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Τύπου και Πληροφόρησης, Μετάφρασης και Διερμηνείας. Το επίδομα που καταβάλλεται υπολογίζεται ανά περίπτωση, ενώ οι θέσεις εργασίας βρίσκονται στο Λουξεμβρούργο. Δεκτοί γίνονται οι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στις νομικές ή πολιτικές επιστήμες (με ειδίκευση στο δίκαιο) και διερμηνείας συνεδριάσεων. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Απριλίου 2018 (για την περίοδο Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου)

7) Για τις θέσεις διάρκειας 4-12 μηνών, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι νομικής σε προχωρημένο στάδιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης ή έρευνας στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Οι θέσεις εργασίας είναι στο Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου 2018.

8) Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Οι θέσεις εργασίας που θα καλύψουν όσοι επιλεγούν βρίσκονται στο Λουξεμβούργο ενώ ο μιθσός ανά μήνα και με βάση πάντα το διαθέσιμο προϋπολογισμό ανέρχεται περίπου στα 1100 ευρώ. Δεκτοί γίνονται οι υποψήφιοι που είτε έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους είτε έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Εσωτερικός έλεγχος / Προϋπολογισμός, Λογιστικά / Διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι / Μετάφραση / Επικοινωνία, Διεθνείς σχέσεις / Νομικά) . Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από 3 έως 5 μήνες ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έναρξη πρακτικής την 1η Σεπτεμβρίου 2018, λήγει στις 31 Μαϊου 2018.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ παρέχει στους σπουδαστές πλήρη υποστήριξη στη συγγραφή ενός ακαδημαϊκού έργου ενώ οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν τη διόρθωση και επιμέλειά του. Εάν έχετε αμφιβολίες για οποιοδήποτε τμήμα του έργου που έχετε αναλάβει, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Μαζί, θα συντάξουμε το δικό σας δοκίμιο ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που σας έχουν δοθεί. Επίσης, παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής και δίνουμε τις απαραίτητες οδηγίες για να καταρτίσετε τη δομή του έργου σας και να το αναπτύξετε μεθοδικά και αποτελεσματικά.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς!  

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status