ΕΑΠ ή ΑΠΚΥ;

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ακούγονται ίδια αλλά δεν είναι.

Οι διαφορές τόσο στα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών όσο και σε λειτουργικά θέματα-με κυριότερο αυτό της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών- διαμορφώνουν δύο ξεχωριστά περιβάλλοντα εκπαίδευσης. Ωστόσο, κεντρικός πυλώνας λειτουργίας και των δυο ΑΕΙ παραμένει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται αναλυτικά οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο έτσι ώστε να έχετε στα χέρια σας έναν πλήρη σύμβουλο για την τελική σας επιλογή.

Πράξη αναγνώρισης

Μια από τις σημαντικές διαφορές είναι ότι το πτυχίο του ΕΑΠ αναγνωρίζεται αυτόματα στην Ελλάδα καθώς το ίδρυμα θεωρείται ισάξιο με τα υπόλοιπα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Δεν ισχύει το ίδιο όμως για το ΑΠΚΥ καθώς σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, το ΑΠΚΥ ναι μεν αναγνωρίζεται ως ομοταγές προς τα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά η απόφαση αυτή δεν αναιρεί την υποχρέωση για Πράξη Αναγνώρισης "ισοτιμίας" ή "ισοτιμίας και αντιστοιχίας" των τίτλων σπουδών που απονέμονται από αυτό. Πρακτικά κάτι τέτοιο σημαίνει ότι οι απόφοιτοι του ΑΠΚΥ θα πρέπει να προχωρήσουν σε αναγνώριση των πτυχίων τους μέσω του ΔΟΑΤΑΠ.

Αριθμός προπτυχιακών προγραμμάτων

Το ΕΑΠ προσφέρει έξι (6) προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ενώ το ΑΠΚΥ τέσσερα (4).

Από το ΕΑΠ προσφέρονται:

 •          Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

 •          Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

 •          Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

 •          Διοίκηση Επιχειρήσεων

 •          Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

 •          Πληροφορική

Από το ΑΠΚΥ προσφέρονται:

 •          Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

 •          Διοίκηση Επιχειρήσεων

 •          Αστυνομικές Σπουδές

 •          Οικονομικά

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Το ΕΑΠ προσφέρει είκοσι έξι (26) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όλα στην ελληνική γλώσσα ενώ από το ΑΠΚΥ προσφέρονται είκοσι (20), εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι στην αγγλική.

Ορισμένα από τα προγράμματα είναι κοινά στα δύο πανεπιστήμια, όπως τα προγράμματα Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Μονάδων Υγείας , Τραπεζική και Χρηματοοικονομική και Επιστήμες της Αγωγής ενώ υπάρχουν και άλλα που σχετίζονται αρκετά μεταξύ τους όπως η Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΕΑΠ με τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΑΠΚΥ και η Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων του ΕΑΠ με το πρόγραμμα Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη του ΑΠΚΥ.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το ΕΑΠ είναι:

 •          Επιστήμες της Αγωγή Med

 •          Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd

 •          Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

 •          Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

 •          Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

 •          Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία MA

 •          Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒA)

 •          Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)

 •          Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)

 •          Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)

 •          Τραπεζική (ΤΡΑ)

 •          Διασφάλιση Ποιότητας Msc

 •          Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων MSc

 •          Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής MSc

 •          Διαχείριση Αποβλήτων MSc

 •          Διαχείριση Τεχνικών Έργων MSc

 •          Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc

 •          Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική MSc

 •          Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος MSc

 •          Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά MSc

 •          Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα MSc

 •          Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών MSc

 •          Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού MSc

 •          Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα MA

 •          Σχεδιασμός Φωτισμού

 •          Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

Τα μεταπτυχιακά που προσφέρει το ΑΠΚΥ είναι τα εξής:

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

 • Business Administration (MBA)

 • Sustainable Energy Systems

 • Enterprise Risk Management

 • Cognitive Systems 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 

 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας

 • Θεατρικές Σπουδές

 • Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

 • Επικοινωνία και Nέα Δημοσιογραφία

 • Επιστήμες της Αγωγής

 • Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη

 • Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα

 • Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα

 • Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική

 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Διάρκεια Σπουδών

Τόσο στο ΕΑΠ όσο και στο ΑΠΚΥ ορίζεται ελάχιστη διάρκεια σπουδών ίση με τέσσερα (4) έτη για τα προπτυχιακά προγράμματα και δύο (2) έτη για τα μεταπτυχιακά.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Και στα δυο ανοικτά πανεπιστήμια ως ελάχιστη προϋπόθεση εισαγωγής για τα προπτυχιακά προγράμματα ορίζεται η κατοχή απολυτηρίου λυκείου και για τα μεταπτυχιακά η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.  Η επιλογή των σπουδαστών γίνεται με κλήρωση. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ είναι απαραίτητη η κατοχή συναφούς πτυχίο με το αντικείμενο. Ακόμα η παρακολούθηση των περισσότερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΑΠΚΥ απαιτούν πτυχίο πανεπιστήμιου οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου ενώ για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα προγράμματα που είναι το "Σπουδές στην Εκπαίδευση" και το "Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος" ορίζεται ελάχιστος βαθμός πτυχίου 6,5 και 6 αντίστοιχα.

Δίδακτρα

Αν και υπήρξε εισήγηση για κατάργηση των διδάκτρων στο ΕΑΠ αυτό που μέχρι σήμερα ισχύει είναι οι μειωμένες τιμές που ισχύουν από το 2015. Συγκεκριμένα, τα δίδακτρα στο ΕΑΠ μειώθηκαν από τα 550 στα 500 ευρώ για κάθε θεματική ενότητα στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και από τα 700 στα 650 ευρώ ανά θεματική ενότητα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Έτσι για την απόκτηση του τίτλου σπουδών το συνολικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Προπτυχιακά: 500 ευρώ x12 θεματικές ενότητες = 6.000 ευρώ.

Μεταπτυχιακά: 650 ευρώ x5 θεματικές ενότητες=  3.250 ευρώ.

Στο ΑΠΚΥ οι οικονομικές απαιτήσεις είναι υψηλότερες αν και υπήρξε μείωση 10% σύμφωνα με τη διοίκηση του πανεπιστημίου.

Έτσι το κόστος των προπτυχιακών προγραμμάτων ανέρχεται στα 7.560 ευρώ ενώ για τα μεταπτυχιακά το κόστος φτάνει τα 4.860 ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν τα παρακάτω προγράμματα, για τα οποία τα δίδακτρα, μετά την προαναφερθείσα έκπτωση έχουν ως εξής:

Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική- 8.640 ευρώ

International Hospitality and Tourism Management- 5400 ευρώ

EnterpriseRiskManagement- 5400 ευρώ

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- 6.480 ευρώ

Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA- 7.875 ευρώ

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική- 7.875 ευρώ

Sustainable Energy Systems-5400 ευρώ

Υποτροφίες

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για κάθε ακαδημαϊκό έτος χορηγεί υποτροφίες αριστείας και στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καθώς επίσης και υποτροφίες ολικής ή μερικής απαλλαγής των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στα δίδακτρα. Οι υποτροφίες απονέμονται με βάση ένα συνδυασμό κριτηρίων, που είναι οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά.  

Το ΑΠΚΥ παρέχει έκπτωση στα δίδακτρα των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών που έχουν από τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Οι φοιτητές με τρία εξαρτώμενα τέκνα δικαιούνται έκπτωση 20%, με τέσσερα έκπτωση 40% και με πέντε τέκνα έκπτωση 60%. Όσοι φοιτητές έχουν έξι τέκνα και άνω δεν καταβάλλουν δίδακτρα. Τέλος οι εκπτώσεις δεν ισχύουν για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις

Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ορίζεται από τα ανοικτά πανεπιστήμια ένας αριθμός συναντήσεων με τους καθηγητές, που ονομάζομαι ΟΣΣ (Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις)

Στο ΕΑΠ οι συναντήσεις αυτές -για τους προπτυχιακούς φοιτητές- γίνονται στην Αθήνα, τα Χανιά, το Ηράκλειο, τον Πειραιά, την Πάτρα, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη , τα Ιωάννινα, την Κομοτηνή και την Ξάνθη και σε αυτές η συμμετοχή των σπουδαστών γίνεται με βάση τη μόνιμη κατοικία τους. Αντίστοιχα, για τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές οι ΟΣΣ γίνονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Στο ΑΠΚΥ οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις και οι τελικές εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα προγράμματα πραγματοποιούνται και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πλέον η πλειοψηφία των ΟΣΣ διεξάγονται online.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status