Ποιοτική Έρευνα και Ποιοτική Ανάλυση

Αν και ποιοτική έρευνα συνήθως είναι μέρος πτυχιακής, διπλωματικής ή διδακτορικής διατριβής πολλές φορές από τα τμήματα δίνονται εργασίεςμε την χρήση ποιοτικής ανάλυσης.

Στην καθημερινότητα μας, ο όρος έρευνα περιλαμβάνει την αναζήτηση πληροφοριών και νέας γνώσης ως προς την επίλυση κάποιου προβλήματος. Η πιο διαδεδομένη μορφή εμπειρικής έρευνας, η οποία χρησιμοποιείται για ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς σκοπούς, είναι η δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις. Οι μέθοδοι της δειγματοληπτικής έρευνας είναι η ποιοτική έρευνα.

Στόχος της ποιοτικής έρευνας είναι η διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος των κοινωνικών φαινομένων καθώς και της συμπεριφοράς των ατόμων (ποιοτική έρευνα παρατήρηση). Ο ερευνητής με τη διερευνητική αυτή μέθοδο απαντά στα ερωτήματα «γιατί;» και «πώς;» Χαρακτηριστικά της ποιοτικής προσέγγισης είναι το μικρό δείγμα συμμετεχόντων, η ανάλυση λόγου ή/και κειμένων. Το φοιτητικό φροντιστήριο Ανάβασις με τους κατάλληλους και εξειδικευμένους συνεργάτες θα σας βοηθήσει να ανταπεξέλθετε με επιτυχία στο σκοπό της έρευνάς σας.

Αν και ποιοτική έρευνα συνήθως είναι μέρος πτυχιακής, διπλωματικής ή διδακτορικής διατριβής πολλές φορές από τα τμήματα δίνονται εργασίες στην ποιοτική έρευνα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα στάδια τα οποία περιλαμβάνει ο ερευνητικός σχεδιασμός της ποιοτικής έρευνας είναι τα εξής

 1. Προσδιορισμός του ερευνητικού σκοπού και των στόχων της έρευνας.

 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση για αναζήτηση συναφών ερευνών ή ευρημάτων.

 3. Επεξεργασία των θεωρητικών προσεγγίσεων.

 4. Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων.

 5. Επιλογή μιας ή περισσότερων μεθόδων παραγωγής δεδομένων.

 6. Κατάλληλη προετοιμασία για την πρόσβαση στην ερευνητική περιοχή.

 7. Επιλογή στρατηγικής δειγματοληψίας ποιοτικής έρευνας (συλλογή δεδομένων στην ποιοτική έρευνα).

 8. Εκτίμηση ενδεχόμενων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.

 9. Επιλογή των τρόπων ανάλυσης δεδομένων (ποιοτική έρευνα ανάλυση περιεχομένου).

 10. Πρακτικές βλέψεις για το είδος της θεωρητικής μορφής την οποία θα λάβουν τα αποτελέσματα.

 11. Σκέψεις για τους τρόπους δημοσιοποίησης των ερευνητικών ευρημάτων.

Η σημαντικότερη ποιοτική μέθοδος είναι η συνέντευξη. Η ορθή διεξαγωγή της απαιτεί αρχικά την καταγραφή του θέματος, τη μελέτη της βιβλιογραφίας, τον καθορισμό των στόχων, τη σύνταξη του ερωτηματολογίου και την επιλογή του δείγματος, δηλαδή, ο αριθμός των ατόμων-υποκειμένων που θα χρησιμοποιηθεί για τις συνεντεύξεις. Η συνέντευξη διακρίνεται σε δομημένη, όταν ο ερευνητής έχει σημειώσει τις ερωτήσεις που θα υποβάλει στο κάθε υποκείμενο, και σε μη δομημένη όταν ο ερευνητής αφήνει το υποκείμενο ελεύθερο να εκφράσει τις σκέψεις του, αλλά πάντοτε στο πνεύμα της έρευνας. Τέλος, σύμφωνα με την προαναφερθείσα έρευνα και την επιλογή συγκεκριμένων μεθοδολογικών εργαλείων, μπορεί να ακολουθήσει η ανάλυση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας.

Αν θέλετε ένα συνταξιδιώτη στο ταξίδι που ετοιμάζεστε να κάνετε στην έρευνά σας, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ ο οποίος λειτουργεί ως φοιτητικό φροντιστήριο είναι εδώ για να σας ακολουθήσει στο ταξίδι αυτό της διερεύνησης. Μπορούμε να αναλάβουμε την μερική ή και την πλήρη υποστήριξη της έρευνας που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας είναι εδώ για εσάς να σας καθοδηγήσουν και να σας υποστηρίξουν στο έργο που έχετε αναλάβει. Ακόμα το σκέφτεστε;

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς! 

Κυρίες αναζητήσεις για ποιοτική έρευνα: ποιοτικη ερευνα, ποιοτικη ερευνα εργασια, ποιοτικη ερευνα παραδειγμα, ποιοτικη αναλυση, ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, ποιοτικη αναλυση συνεντευξεων, ανάλυση περιεχομένου παραδειγμα, ποιοτική έρευνα ερωτηματολόγιο, ποιοτικη ερευνα δειγμα, ποιοτικη ερευνα τι ειναι, ποιοτική έρευνα ορισμος, ποιοτικη ερευνα, ποιοτικη ερευνα εργασια, ποιοτικη ερευνα συνεντευξεις, ποιοτικη ερευνα βικιπαιδεια, ποιοτικη ερευνα βιβλιογραφια, ποιοτική έρευνα συνέντευξη, ποιοτικη ερευνα στην ψυχολογια και την εκπαιδευση, ποιοτικη ερευνα παρατηρηση

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status