Τι λένε τα αποτελέσματα έρευνας

Ποια πτυχία οδηγούν άμεσα σε επαγγελματική αποκατάσταση

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα, στην Ελλάδα της κρίσης, που εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μελετά τα ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης που έχουν τα πτυχία ανά κλάδο.

Στοιχείο που δεν έχει αλλάξει στην πάροδο του χρόνου είναι το γεγονός ότι το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους αποφοίτους των επιστημών Υγείας. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το γεγονός ότι για το 2016, το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 10,6%, που είναι το πιο χαμηλό στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Στον αντίποδα, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους αποφοίτους των κλάδων που αφορούν Κοινωνικές επιστήμες, Οικονομικά και Νομική καθώς σε σύγκριση με το 2009, πέρυσι διπλασιάστηκε φτάνοντας το 17,5%. Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα για τους πτυχιούχους των κλάδων Βιομηχανίας και Κατασκευών με το ποσοστό ανεργίας να αγγίζει το 18,6%. Εξίσου δύσκολη είναι η επαγγελματική αποκατάσταση για τους αποφοίτους Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τεχνών, Ξένων Γλωσσών και Επιστημών της Ζωής.

Αντίθετα, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση πετυχαίνουν οι απόφοιτοι του πεδίου σπουδών Υπηρεσίες, όπου συμπεριλαμβάνονται οι στρατιωτικές σχολές και οι σχολές σωμάτων ασφαλείας. Εξίσου θετικά είναι τα αποτελέσματα για όσους λαμβάνουν πτυχίο από σχολές τουριστικών επαγγελμάτων καθώς ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι ένας βασικός θετικός οικονομικός παράγοντας, που παρά την κρίση, αποφέρει σημαντικά κέρδη.

Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας για το 2016 εμφανίζουν κατά μέσο όρο οι πτυχιούχοι πολυτεχνικών σχολών ενώ σημαντική άνοδος καταγράφεται στους αποφοίτους Πληροφορικής απασχολούμενοι με τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο δραστηριότητας, αντικείμενο σπουδών και σχολή.

Για να φτάσει όμως ένας φοιτητής στη λήψη πτυχίου, χρειάζεται να περάσουν αρκετά χρόνια- ανάλογα με τη σχολή- και πολλές ώρες μελέτης και εκπόνησης εργασιών. Σε αυτόν τον πολυετή αγώνα, αρωγός και πολύτιμος σύμμαχός του είναι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ που αναπτύσσεται διαρκώς με στόχο την καλύτερη καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών. Σε κάθε εργασία που θα κληθεί να κάνει ένας σπουδαστής, διαθέτουμε τον κατάλληλο εξειδικευμένο επιστήμονα, που θα του λύσει όλες τις απορίες και θα καλύψει τα κενά ως προς το περιεχόμενο του θέματος. Στόχος μας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα σημεία που δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως και από κοινού με τους συνεργάτες μας να υποστηρίξουν οποιοδήποτε δοκίμιο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 Στο παρόν άρθρο, κρίνεται σκόπιμο να γίνει ειδική αναφορά στον κλάδο της εκπαίδευσης που εμφάνισε μεταβλητότητα την περίοδο 2000-2016. Πιο αναλυτικά, το υψηλότερο επίπεδο καταγράφεται το 2009 (290,3 χιλ.) ως αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας κατά την περίοδο 2000-2009 (μέση ετήσια αύξηση 3,8%). Αντίθετα, τα επόμενα χρόνια σημειώθηκε σημαντική κάμψη με αποτέλεσμα το 2013 να υποχωρήσει σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο του 2003 (237,5 χιλ.).

Χαρακηριστικό είναι το γεγονός ότι το σχολικό έτος 2016- 2017 οι προσλήψεις αναπληρωτών- ωρομισθίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθαν στο 6% των συνολικών των αιτήσεων που κατατέθηκαν, από τις οποίες το 22% είχε υποβληθεί από αποφοίτους σχολών της Φιλοσοφικής. Τελικά, από το σύνολο των αιτήσεων ανά ειδικότητα προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές-ωρομίσθιοι το 7% για φιλολόγους, ποσοστό υποδιπλάσιο από εκείνο για μαθηματικούς και φυσικούς (15%). Άρα, για μια θέση αναπληρωτή φιλολόγου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2016- 2017 αντιστοιχούσαν 14 αιτήσεις.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status