Πτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών

To Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κερδίζει σταθερά έδαφος στις προτιμήσεις των σπουδαστών τα τελευταία χρόνια, γεγονός που του επιτρέπει να μετρά κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος πάνω από 4,000 φοιτητές. Είναι το δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης κρατικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου με 26 διαθέσιμα προγράμματα σπουδών.

Κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική γλώσσα, ενώ πέντε από τα προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ, προσφέρονται στην αγγλική. Ακόμα, το ΑΠΚΥ συμμετέχει σε 12 ευρωπαϊκά-διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα και οργανισμούς και διατηρεί συνεργασίες με πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας του, έχει ανοίξει για τους σπουδαστές η Βιβλιοθήκη του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος παρέχοντας πρόσβαση σε πολυάριθμες ηλεκτρονικές πληροφοριές αλλά και σε συμβατικοό υλικό. Οι φοιτητές μπορούν να δανειστούν βιβλία, έντυπο και ψηφιακό υλικό.

Στο ΑΠΚΥ λειτουργούν οι τρεις ακόλουθες σχολές:

  • Ανθρωπιστικών  και Κοινωνικών Επιστημών

Προσφέρει τα προγράμματα:

Πτυχιακά:

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Πρόγραμμα για τον Απόδημο Ελληνισμό

Μεταπτυχιακά:

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία

Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη

Adult Education For Social Change

  • Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Μεταπτυχιακά:

Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική

Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Κοινωνικά Πληφοριακά Συστήματα

Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

Sustainable Energy Systems

Διδακτορικά:

Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

  • Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Διδακτορικά:

Επιστήμες της Αγωγής

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Δίκαιο της ΕυρωπαΪκής Ένωσης

Κάθε ένα από τα παραπάνω προγράμματα σπουδών, έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις με παράδοση και ενδιάμεσων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι εργασίες ΑΠΚΥ παραδίδονται από τους σπουδαστές εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και ελέγχονται αυστηρά για λογοκοπή μέσω του ειδικού εργαλείου που χρησιμοποιεί το ίδρυμα. Από μια απλή εργασία απκυ μέχρι και τη μεταπτυχιακή διατριβή απκυ, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ αναλαμβάνει να σας υποστηρίξει με συνέπεια και εγγύηση ποιότητας έργου.

Αντιλαμβανόμενοι τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν τόσο οι εργασίες απκυ όσο και οι διπλωματικεσ εργασιεσ απκυ και διαθέτοντας ένα δίκτυο πλήρως καταρτισμένων συνεργατών, θα σας βοηθήσουμε να παραδώσετε στις προκαθορισμένες ημερομηνίες που δηλώνονται ανά Θεματική Ενότητα, τα ακαδημαϊκά σας έργα. Κάθε δοκίμιο συνοδεύεται από την αντίστοιχη βιβλιογραφία, που μπορεί να είναι προαπαιτούμενη ή προαιρετική. Ειδικότερα για τις διδακτορικές διατριβές του ΑΠΚΥ, έχουμε διαμορφώσει ένα πλάνο υποστήριξης που έχει ορίζοντα βάθους αρκετών ετών. Από αυτή τη δυνατότητα του Ομίλου ΑΝΑΒΑΣΙΣ, διαφαίνεται και ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει, έναντι άλλων παρόμοιων εταιριών. Οι μόνιμες συνεργασίες, με εξειδικευμένους σε διάφορους τομείς εκπονητές, μας επιτρέπουν να μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό σας σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. Με μια απλή συμπλήρωση της φόρμας κοστολόγησης και τη γνωστοποίηση σε εμάς των απαιτήσεων του έργου σας, θα λάβετε εντός ολίγων ωρών οτην οικονομική εκτίμηση του δικού σας δοκιμίου.