Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ένα από τα πλέον δημοφιλή πεδία σπουδών που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι οι Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Πρόκειται για ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει γνώσεις σχετικές με την εξέλιξη της Eυρώπης και του πολιτισμού της και εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ αποτελεί μια πρωτοτυπία για το εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς όσα άλλα σχετικά προγράμματα προσφέρονται στη χώρα μας τελούν υπό το πλαίσιο μεταπτυχιακών προγραμμάτωνΗ δυσκολία των σπουδών είναι αρκετά αυξημένη και οι απαιτήσεις μελέτης πολλές. Δεδομένου μαλιστα ότι ένα μεγάλο ποσοστό των σπουδαστών του ΕΑΠ εργάζονται, οι ώρες μελέτης και τήρησης των απαιτούμενων γραπτών εργασιών είναι ακόμα πιο περιορισμένες. Το κενό αυτό έρχονται να καλύψουν όχι μόνο φροντιστήρια αλλά και ιδιώτες που υπόσχονται ότι μπορούν να κάνουν για λογαριασμό των φοιτητών τις εργασίες που υποχρεούνται να παραδώσουν στο πλαίσιο των σπουδών τους και των θεματικών ενοτήτων που παρακολουθούν. Αρχικά πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν υπάρχει ούτε λειτουργεί κάποιο φροντιστηριο εαπ ευρωπαικος πολιτισμος. Η όποια βοήθεια ενδεχόμενα χρειαστείτε, πρέπει να αναζητηθεί σε έναν εκπαιδευτικό όμιλο, που θα εγγυηθεί αφενός την υποστήριξη του έργου σας, αφετέρου ότι θα κατανοήσετε πλήρως το περιεχόμενό του και δεν θα λάβετε μια έτοιμη εργασία που θα δημιουργήσει μεγαλύτερα κενά στις γνώσεις σας.

Με ένα κλικ στο http://services.anavasis.gr/order μπορείτε να αναζητήσετε από το ΑΝΑΒΑΣΙΣ την κατάλληλη βοήθεια για το έργο σας.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος: Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ «οι κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι

  1. ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών του Προγράμματος

  2. η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητάς τους

  3. η δυνατότητα να κατανοούν τη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα την οποία οι ίδιοι βιώνουν ως πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης

  4. η δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τη σημασία υπερεθνικών διαδικασιών

  5. η παρουσίαση της διαδικασίας σχηματισμού της πολυ-πρισματικής εικόνας του Ευρωπαϊκού φαινομένου και πολιτισμού που καθορίζει και τη σημερινή φυσιογνωμία της Ευρώπης».

Η διάρθωση του προγράμματος με βάση τις Θεματικές Ενότητες, έχει ως εξής

1ο έτος σπουδών

ΕΠΟ10 Γενική Ιστορία της Ευρώπης
ΕΠΟ21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
ΕΠΟ31 Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη
2ο έτος σπουδών

ΕΠΟ11 Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης
ΕΠΟ12 Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης
ΕΠΟ22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη
3ο έτος σπουδών

ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη
ΕΠΟ30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος
ΕΠΟ32 Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ33 Εξέλιξη και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΠΟ42 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα
4ο έτος σπουδών

ΕΠΟ41 Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα
ΕΠΟ30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος
ΕΠΟ32 Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ33 Δημιουργία & Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΕΠΟ42 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι ΘΕ του πρώτου και του δεύτερου έτους είναι υποχρεωτικές.

Μπορείτε να επιλέγετε έως τρεις ΘΕ κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Για την απόκτηση πτυχίου, είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση 12 Θ.Ε.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status