Ποιες είναι και τι σημαίνουν

Οι συντομογραφίες των τίτλων σπουδών

Κάθε τίτλος σπουδών, αναγνωρίζεται διεθνώς μέσω συγκεκριμένης συντομογραφίας. Σε γενικό επίπεδο κάθε μεταπτυχιακός τίτλος περιγράφεται ως MSc και κάθε διδακτορικός ως Phd. Διεθνώς ο διαχωρισμός που έχει καθιερωθεί στηρίζεται στο αγγλοσαξονικό εκπαιδευτικό σύστημα βάσει του οποίου οι μεταπτυχιακοί τίτλοι διακρίνονται ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης σε Certificate και Diploma, σε Master και διδακτορικό.

Αναλυτικότερα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης πληροφορούν ότι ο κάτοχός τους έχει εξειδικευθεί σε κάποιο επιστημονικό πεδίο ή σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο. Η χρονική του διάρκεια μπορεί να διαφοροποιείται ανά κλάδο ή ανά ίδρυμα. Συνήθως ολοκληρώνεται σε 1 ή 2 χρόνια και περιλαμβάνει παρακολούθηση, εξέταση αλλά και εκπόνηση, εξέταση και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας. Ο επόμενος τίτλος σπουδών, ο οποίος είναι και ο ανώτατος που μπορεί να αποκτηθεί είναι το διδακτορικό. Οι σπουδές σε αυτό το επίπεδο συνίστανται στην εκπόνηση μίας ερευνητικής εργασίας πάνω σε μία επιστημονική περιοχή, η οποία έχει κατά μέσο όρο διάρκεια από 3 έως 5 χρόνια. Η διδακτορική διατριβή εποπτεύεται από έναν καθηγητή-επόπτη και η τελική κρίση της γίνεται από επταμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ. Οι σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο μπορούν να οδηγήσουν σε καριέρα ακαδημαϊκού ή ερευνητή.

Οι τίτλοι δεν προσδιορίζονται με την ίδια ονομασία σε κάθε χώρα! Στην Ελλάδα επίσημα αναφέροναι ως μεταπτυχιακός και διδακτορικός. Στη Βρετανία ως Mphil, που διαρκεί δύο έτη, ως  MSc, MA, MBA και LLM και ο ανώνατος ως Ph.D που διαρκεί δύο χρόνια. Στη Γαλλία για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών χρησιμοποιούνται οι συντομογραφίες DEA (για διάρκεια δύο ετών), Dess  (για διάρκεια ενός έτους) και Doctorat για τους διδακτορικούς. (με διάρκεια δύο έως τέσσερα έτη). Σε Αμερική και Καναδά έχουν επικρατήσει οι συντομογραφίες MSc, MA, MBA και LLM και Doctorate- PhD με διάρκεια δύο και τρία χρόνια αντίστοιχα. Τέλος, στη Γερμανία οι μεταπτυχιακοί τίτλοι προσδιορίζονται με τον όρο Magister LLM και οι διδακτορικοί ως Doctorate που ολοκληρώνονται σε 2 έτη και 3 έως 5 αντιστοίχως.

Οι τίτλοι που αφορούν σε Master διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότητα που προσδιορίζουν! Μόνο το MPhil είναι ξεχωριστό αφού αποτελεί προστάδιο για ερευνητική διατριβή και περιλαμβάνει συνήθως λιγότερα μαθήματα ή καθόλου μαθήματα και μεγάλο ποσοστό ερευνητικής δουλειάς.

Αναλυτικά, κάθε τίτλοι περιγράφουν τις ακόλουθες εξειδικεύσεις:

  • ΜΑ: Master of Arts

  • MSc: Master of Science

  • MBA: Master in Business Administration

  • MAcc: Master in Accounting

  • MFin: Master in Finance

  • LLM: Master in Law

  • MPhil: Master of Philosophy

Η απόκτηση κάθε τίτλου σπουδών, απαιτεί μελέτη και προσοχή στο γράψιμο των απαιτούμενων εργασιών, με πιο σημαντική την τελική που οδηγεί στην ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκού επιπέδου. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ στηρίζει τους σπουδαστές σε κάθε τους βήμα, από το πτυχίο έως το διδακτορικό δίπλωμα σπουδών. Οι ανώτερες και ανώτατες σπουδές, είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη η παροχή εξειδικευμένης βοήθειας. Γι'αυτό, είμαστε δίπλα σας εμείς! Μη διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθειά μας ώστε να οδηγηθείτε με επιτυχία στη λήψη του επόμενου τίτλου σπουδών σας.

Ζητήστε μας αυτό ακριβώς που επιθυμείτε και μαζί, θα οδηγηθούμε στην επιτυχία!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς! 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status