Οδηγίες διπλωματικής εργασίας

Ποια είναι τα σημεία κλειδιά

Οδηγίες συγγραφής διπλωματικής εργασίας

δομηση διπλωματικήσ εργασίασ

Η διπλωματική εργασία βασίζεται σε συγκεκριμένη δομή και ακολουθεί κανόνες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να σας οδηγήσουν στην επιτυχημένη ολοκλήρωσή του. Οι κανόνες αυτοί διαφέρουν μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ωστόσο, όλοι ακολουθούν ένα γενικό πλαίσιο και έχουν οικοδομηθεί στον ίδιο σκελετό. Ουσιαστικά, αυτό που αλλάζει είναι η εμφάνιση ενός έργου και τα πρότυπα βιβλιογραφίας. Η διπλωματική εργασία έχει αποκλειστικά ακαδηµαϊκό σκοπό και για αυτό το θέµα που πραγµατεύεται θα πρέπει όχι µόνο να είναι καλά ανεπτυγµένο αλλά και τα αποτελέσµατά του να είναι τεκµηριωµένα, βασισµένα τουλάχιστον σε κάποια µορφή θεωρητικής ή εµπειρικής ανάλυσης. Κάθε Διπλωµατική Εργασία αποτελεί προϊόν πνευµατικής ιδιοκτησίας τόσο του συγγραφέα όσο και του πανεπιστηµιακού ιδρύµατος και θα πρέπει να έχει µοναδικό χαρακτήρα και πρωτότυπο περιεχόµενο.

Η οργάνωση ενός έργου είναι το βασικότερο σημείο του καθώς από αυτό εξαρτάται όλη η πορεία του. Συγκεκριμένα πρέπει να θεωρείται λογικά οργανωμένο, να έχει συνοχή και οι πληροφορίες που καταγράφονται να έχουν αλληλουχία και να βασίζονται σε επιχείρηματα. Αυτό ισχύει από την εισαγωγή του δοκιμίου, μέχρι και τα συμπεράσματα. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ένα επιστημονικό έργο, δεν αποτελεί έκθεση ιδεών αλλά καταγραφή δεδομένων που έχουν τεκμηριωθεί.  Για το λόγο αυτό, το κείμενο στο σύνολό του οφείλει να χαρακτηρίζεται από πειθώ και εν συνεχεία να δημιουργεί νέα ζητήματα στον επιστημονικό διάλογο. Σε κάθε περίπτωση ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας με ένα κλικ στο σύνδεσμο για την αξιολόγηση του έργου σας.

Ένα ακόμα σημείο που πρέπει να προσέξετε είναι η ορολογία που χρησιμοποιείτε. Αυτό που ισχύει ως γενικός κανόνες είναι να αποφεύγετε κατά τη γραφή το πρώτο πρόσωπο. Παραδείγματος χάριν αντί για «μελέτησα» είναι προτιμότερο να γράψετε «μελετήσαμε». Επίσης, στα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν επιτρέπονται όροι σε γλώσσα πέραν της ελληνικής και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, συνίσταται να γραφεί εντός παρένθεσης δίπλα στον αντίστοιχο ελληνικό.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι ένα τμήμα του έργου που θα σας απασχολήσει ιδιαίτερα. Σε πρώτη φάση είναι μείζονος σημασίας να τονιστεί ότι οι αναφορές, αφενός μας προφυλάσσουν από το αδίκημα της λογοκλοπής αφετέρου μας βοηθήσουν να τεκμηριώσουμε όσα γράφουμε. Κάθε ίδρυμα έχει το δικό του οδηγό διπλωματικής εργασίας και σε αυτόν ορίζεται και ποιο πρότυπο θα ακολουθηθεί. Τα δημοφιλέστερα είναι το APA και το Harvard και ορίζουν σε κάθε περίπτωση πώς πρέπει να καταγράφεται η αναφορά σε κάποια πηγή.

Στα πλαίσια των αναφορών θα πρέπει να παρουσιάσετε και συγκεντρωμένες, σε έναν κατάλογο στο τέλος του έργου σας, τις πηγές στις οποίες ανατρέξατε για να γράψετε το έργο σας. Και εδώ, θα πρέπει να τηρήσετε την ταξινόμηση που ορίζει η σχολή σας, σε πρώτο βήμα κατά αλφαβητική σειρά. Η Βιβλιογραφία βρίσκεται στο τέλος της διπλωµατικής εργασίας και καταγράφονται σ’ αυτή όλες οι αναφορές που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία χωρισµένες σε τρεις ενότητες, α) στην Ελληνική, β) στην Ξένη και γ) στους Διαδικτυακούς Τόπους. Η παράθεση της Βιβλιογραφίας στη διπλωματική εργασία, γίνεται αλφαβητικά µε βάση το επώνυµο του πρώτου συγγραφέα ανεξάρτητα εάν πρόκειται για επιστηµονικό δηµοσιευµένο άρθρο ή για βιβλίο.

Εφόσον ολοκληρώσετε το έργο σας και το περιεχόμενό του είναι άρτια δομημένο, φροντίστε να εφαρμόσετε τη γραμματοσειρά, το διάστιχο, τα περιθώρια και τους υπόλοιπους σχετικούς κανόνες που σας έχουν δοθεί μέσω του αντίστοιχου οδηγού της διπλωματικής. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και η βαθμολογία του έργου σας, στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία επίσης αναφέρονται με σαφήνεια στον οδηγό για την διπλωματικήσ εργασίασ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επιλογή και ακριβής προσδιορισμός του θέματος, το οποίο θα διερευνηθεί με θεωρητικό και εμπειρικό τρόπο.

Προσδιορισμός της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου για το θέμα σας.

Βοήθεια στην ερευνητική πρόταση ή στο υπόμνημα, με βάση τις απαιτήσεις που τίθενται από τη σχολή σας. 

Υποστήριξη στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης, η οποία σχετίζεται άμεσα με το θέμα που ερευνάται.

Οργάνωση της δομής της εργασίας σε μέρη και χωρισμός της σε επιμέρους κεφάλαια και ενότητες. 

Βοήθεια στο θεωρητικό μέρος και οργάνωσή του με βάση τους κεντρικούς άξονες που προκύπτουν από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.

Υποστήριξη στον προσδιορισμό της κατάλληλης ερευνητικής μεθοδολογίας, των εργαλείων συλλογής δεδομένων, της μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων που θα προκύψουν από την έρευνα.

Υποστήριξη κατά των επιμέρους ενοτήτων της εργασίας: Θεωρητικό πλαίσιο, Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Εμπειρικό μέρος, Διαπιστώσεις / Συμπεράσματα της μελέτης.

Έλεγχος λογοκλοπής στο τελικό σας κείμενο.

Διορθώσεις της εργασίας που έχετε ήδη γράψει, με βάση την ανατροφοδότηση που έχετε λάβει από τον επόπτη καθηγητή σας.

Δημιουργία της παρουσίασης της διπλωματικής σας εργασίας ή διατριβής σε μορφή powerpoint, με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές (αριθμός διαφανειών, πυκνότητα κειμένου σε κάθε διαφάνεια, γραμματοσειρά, στυλ, κίνηση, φόντο, προσθήκη ήχου ή εικόνων).

Σκοπός του άρθρου ήταν η συνοπτική περιγραφή του τρόπου οργάνωσης μιας επιστημονικής εργασίας. Παρόλο αυτά το κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει ξεχωριστές απαιτήσεις. Ο κάθε σπουδαστής οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες γραφής και οργάνωσης που ορίζονται από το πανεπιστήμιό του και περιγράφονται στον οδηγό εργασιών που προσφέρεται στους σπουδαστές.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status