Μετεγγραφές φοιτητών 2023: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις
Μετεγγραφές φοιτητών 2023

Πέρασες σε άλλη πόλη από αυτή που στόχευες και είσαι αναγκασμένος να βρίσκεσαι μακριά από την οικογένεια και τους φίλους σου; Ανακάλυψες ότι το Πρόγραμμα Σπουδών της σχολής σου δεν είναι αυτό που πραγματικά θέλεις να σπουδάσεις; Ονειρευόσουν να σπουδάσεις σε ένα Πανεπιστήμιο που προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες, όπως καλύτερες παροχές; Αναρωτιέσαι πώς θα καταφέρεις να ανταπεξέλθεις οικονομικά τώρα που θα βρίσκεσαι μακριά από το πατρικό σου σπίτι; Εάν παρόμοιες σκέψεις στριφογυρίζουν στο μυαλό σου, μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις μετεγγραφή; Στο άρθρο που έχουμε ετοιμάσει για σένα θα μάθεις ποια είναι τα κριτήρια για τις μετεγγραφές φοιτητών στα Πανεπιστήμια.

 Πέρασες στη σχολή που ήθελες ή σκέφτεσαι να πάρεις μετεγγραφή;

Όποια απόφαση κι αν πάρεις, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάβασις θα είναι δίπλα σου όποτε χρειαστείς βοήθεια με την εκπόνηση των φοιτητικών εργασιών σου.

 Ζητήστε μια Δωρεάν Κοστολόγηση του Έργου σας Τώρα

Τι είναι οι μετεγγραφές φοιτητών;

Οι μετεγγραφές φοιτητών αναφέρονται σε μια διαδικασία κατά την οποία οι φοιτητές που είναι εγεγγραμμένοι σε ένα Πανεπιστήμιο αποφασίζουν να αλλάξουν ή να μετακινηθούν σε άλλο Πανεπιστήμιο υπό την προϋπόθεση το τελευταίο να διαθέτει αντίστοιχο τμήμα σπουδών με εκείνο στο οποίο είχαν πρωτίστως εισαχθεί.

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι φοιτητές για να μπορέσουν να αιτηθούν μετεγγραφή;

 •  Μετεγγραφές με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια

Το Υπουργείο Παιδείας δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων, οικογενειακών συνθηκών  ή σοβαρών προβλημάτων υγείας να αιτηθούν μετεγγραφή, εφόσον πληρούν ορισμένα κριτήρια, τα οποία επισημαίνονται παρακάτω. Αυτό σημαίνει ότι δεν δικαιούνται όλοι οι φοιτητές με τα προαναφερθέντα προβλήματα να αιτηθούν μετεγγραφή, καθώς ο αριθμός των μετεγγραφομένων στην προκειμένη περίπτωση ισούται με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα. 

Εάν ανήκεις κι εσύ σε αυτή την κατηγορία και σκέφτεσαι να ζητήσεις μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων θα πρέπει να ξέρεις ότι οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια ανάλογα με τα κριτήρια που πληρούν είναι και εκείνοι που προηγούνται ως εισακτέοι στο τμήμα σπουδών που έχουν επιλέξει.

Οι μετεγγραφές βάσει οικονομικών κριτηρίων γίνονται ως εξής: 

 1. Δικαιούσαι 6 μόρια αν το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από 0 έως 3.000€
 2. Δικαιούσαι 4 μόρια αν το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από 3.001 έως 6.000€
 3. Δικαιούσαι 3 μόρια αν το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από 6.001 έως 9.000€
 4. Δικαιούσαι 2 μόρια αν το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από 9.000 έως 12.000€ 

Οι μετεγγραφές βάσει κοινωνικών κριτηρίων γίνονται ως εξής: 

 1. Παίρνεις 5 μόρια αν είσαι ορφανός από δύο γονείς
 2. Παίρνεις 2 μόρια αν είσαι ορφανός από τον ένα γονέα
 3. Παίρνεις 2 μόρια αν είσαι μέλος πολύτεκνης οικογένειας
 4. Παίρνεις 2 μόρια αν είσαι τέκνο άγαμου γονέα
 5. Παίρνεις 1,5 μόρια αν είσαι μέλος τρίτεκνης οικογένειας
 6. Παίρνεις 1 μόρια για κάθε μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω
 7. Παίρνεις 0,5 μόρια για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας
 • Μετεγγραφές αδερφών φοιτητών

Εάν είσαι φοιτητής και έχεις ένα ή περισσότερα αδέρφια που σπουδάζουν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, μπορείς να αιτηθείς μετεγγραφή, εφόσον πληροίς τις παρακάτω προϋποθέσεις, αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος σπουδών. Για να δικαιούσαι, λοιπόν, μετεγγραφή θα πρέπει:

 1. Οι Περιφερειακές Ενότητες που εδρεύουν τα τμήματα στα οποία σπουδάζετε τόσο εσύ όσο και τα αδέρφια σου να είναι διαφορετικές μεταξύ τους και με εκείνη στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς σας. Επίσης, δεν πρέπει οι γονείς σας να έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας σε καμία από αυτές τις Περιφερειακές Ενότητες,
 2. Τόσο εσύ που αιτήσαι μετεγγραφή όσο και τα αδέρφια σου πρέπει να είστε προπτυχιακοί φοιτητές στο πρώτο σας πτυχίο και να μην έχετε υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών,
 3. Το κατά κεφαλήν εισόδημά σας να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ.
 • Κατ' Eξαίρεση Μετεγγραφές

 Στην περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι μπορείς να καταθέσεις αίτηση μετεγγραφής. Μερικοί από αυτούς αναφέρονται παρακάτω: 

 1. Εάν πάσχεις εσύ ο ίδιος ή κάποιο μέλος της οικογένειά σου από κάποια σοβαρή πάθηση,
 2. Εάν έχεις υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη έπειτα από έγκλημα κατά της σωματικής σου ακεραιότητας, της γενετήσιας ή προσωπικής σου ελευθερίας,
 3. Εάν έχει πεθάνει συγγενής σου πρώτου βαθμού εξ αίματος ή δευτέρου βαθμού εξ αίματος σε ευθεία και πλάγια γραμμή αντίστοιχα και ο θάνατος αυτός επήλθε μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία που κατέθεσες αίτηση μετεγγραφής.
 • Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα να αιτηθούν μετεγγραφή

 1. Όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου που προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους,

 2. Όσοι φοιτητές είναι ήδη μετεγγραφόμενοι σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου,

 3. Όσοι φοιτητές έχουν αιτηθεί διακοπή της φοίτησής τους, η οποία δεν οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας, ή σε λόγους ανωτέρας βίας,

 4. Όσοι φοιτητές δεν έχουν επανεγγραφεί σε Πανεπιστήμια,

 5. Όσοι έχουν εισαχθεί στα Πανεπιστήμια με τις παρακάτω κατηγορίες: τέκνα των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλοδαποί – αλλογενείς, υπότροφοι αλλοδαποί, αλλογενείς,υπότροφοι ομογενείς, αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status