Μεταπτυχιακά προγράμματα S.T.E.M

STEM1Τι είναι το stem

Το S.T.E.M. αποτελεί το ακρωνύμιο των λέξεων «Science», «Technology», «Engineering» και «Mathematics» . Πρόκειται για μια διδακτική προσέγγιση, με την οποία οι σπουδαστές εκπαιδεύονται ταυτόχρονα σε τέσσερις κλάδους, που είναι η επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά. Το ακρωνύμιο αυτό προέκυψε το 2001, μετά από μια συνάντηση, σχετικά με την επιστήμη της εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ. Ο διευθυντής από το γραφείο Επιστημών Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού για Εκπαιδευτικούς και Επιστήμονες, ο Δρ Peter Faletra, πρότεινε την αλλαγή από το παλαιότερο SMET ακρωνύμιο σε STEM. Η Δρ. Colwell απάντησε θετικά προτείνοντας στο Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ να δεκτεί την αλλαγή.

Η εκπαίδευση που γίνεται μέσω της αποστήθισης είναι πλέον ξεπερασμένη. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν αλλάξει. Οι μαθητές- σπουδαστές πρέπει να εξασκούν την κριτική τους σκέψη, να ερευνούν, να αξιολογούν  δεδομένα και να επιλύουν προβλήματα. Σε όλα αυτά λοιπόν στοχεύει η διδακτική προσέγγιση S.T.E.M. και με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζει τα άτομα για το εργασιακό τους μέλλον. Πιο συγκεκριμένα μέσα σε μία αίθουσα διδασκαλίας της μεθόδου S.T.E.M. ο καθηγητής δεν έχει πλέον το κεντρικό ρόλο μέσα στην τάξη, η μάθηση στοχεύει στην έρευνα και οι σπουδαστές εξασκούνται στην πρακτική άσκηση των όσων διδάσκονται.

Science (Επιστήμη): Μέσα από την επιστημονική έρευνα το άτομο μαθαίνει να οργανώνεται, να πειραματίζεται, να ανακαλύπτει γεγονότα, πράγματα, να θέτει ερωτήματα καθώς και να επιλύει προβλήματα. Η επιστήμη είναι ένας τρόπος σκέψης.

Technology (Τεχνολογία): Η τεχνολογία προσφέρει τα εργαλεία με τα οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα και διευκολύνει το άτομο στην χρήση των πραγμάτων καθώς τα βοηθά να λειτουργήσουν καλύτερα και ευκολότερα.

Engineering (Μηχανική): Η μηχανική αποτελεί το κεντρικό μέρος της τεχνολογίας δηλαδή των τεχνικών εφαρμογής της γνώσης για χρήσιμους προς τον άνθρωπο σκοπούς. Μέσα από τη χρήση ποικίλων υλικών η μηχανική συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων καθώς και στον σχεδιασμό και την λειτουργία νέων πραγμάτων.

Mathematics (Μαθηματικά): Τα μαθηματικά είναι η επιστήμη που μελετά θέματα που αφορούν την ποσότητα, τη δομή, το χώρο, τη μεταβολή, το μέγεθος, τον όγκο καθώς και τη σχέση μεταξύ μετρήσιμων αντικειμένων της πραγματικότητας ή ακόμη και της φαντασίας μας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

STEM σε Παγκόσμιο Επίπεδο

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχουν κέντρα STEM σε όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια και έχουν επενδυθεί εκατομμύρια δολάρια γι’ αυτήν την εκπαιδευτική μέθοδο. Ακόμη γίνονται μαθήματα και σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε ειδικά σχολεία με κατεύθυνση STEM εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος Obama ήταν θερμός υποστηρικτής της και έκανε πολλές δράσεις ώστε να εδραιωθεί αυτή η εκπαιδευτική μέθοδος  στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Το 2013 μάλιστα, ανέφερε ότι υπήρχε ανάγκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για 100.000 εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στη STEM εκπαίδευση. Το 2015 το ίδρυμα Jack Kent Cooke έδωσε 1,6 εκατομμύρια δολάρια στα πανεπιστήμια για να μπορέσουν να σπουδάσουν τη μέθοδο S.T.E.M. οι φοιτητές που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Το 2017 ο Trump υπέγραψε μνημόνιο για επιχορηγήσεις διακοσίων εκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρονιάς για να γίνονται διάφορες προσπάθειες πάνω στην εκπαίδευση του S.T.E.M. από νεαρά άτομα.

Η εκπαίδευση STEM κυριαρχεί ακόμη και στην Αφρική, την Κίνα και την Ινδία.

Από το 2018 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει αλλαχθεί το πρόγραμμα σπουδών και πλέον έχουν ενταχθεί μαθήματα όπως η γλώσσα προγραμματισμού Python κλπ. Επίσης η Αυστραλία έχει δημιουργήσει ένα στρατηγικό σχέδιο δίνοντας έμφαση στην εισαγωγή του S.T.E.M. στις σχολικές δομές.

STEM2

Μεταπτυχιακά Προγράμματα STEM στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια διεξάγονται μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών STEM. Στην ΑΣΠΑΙΤΕ - Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, πραγματοποιείται το μεταπτυχιακο stem πρόγραμμα «Διδακτική στις φυσικές επιστήμες, στην πληροφορική και την υπολογιστική επιστήμη, τα μαθηματικά και την επιστήμη των μηχανικών».  Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

1.Στη δημιουργία μάζας εκπαιδευτικών με γνώσεις υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης που θα μπορούν να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά σενάρια χρησιμοποιώντας την διερευνητική μάθηση στα γνωστικά αντικείμενα του STEM

2.Στην ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές ώστε να είναι ικανοί να γράψουν αξιόλογες ερευνητικές εργασίες αλλά και να έχουν τα εφόδια για την συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικών σπουδών για την παιδαγωγική χρήση του STEM.

3.Στη γνώση επιστημολογικών παιδαγωγικών μοντέλων διερευνητικής διδασκαλίας και τη διασύνδεσή τους με τα υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης για την διδακτική.

4.Στην εξοικείωση με σύγχρονα αποθετήρια εκπαιδευτικών ψηφιακών προγραμμάτων σχετικών με το STEM στην Εκπαίδευση/Διδακτική.

5.Στην συγγραφή κώδικα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η οποία είναι σημαντική όπως προκύπτει και από την πρωτοβουλία «one hour code» στις Η.Π.Α. και άλλες διεθνείς τάσεις.

6Στη γνώση  εργαλείων προγραμματισμού, εκπαιδευτικής ρομποτικής, εκπαιδευτικών τεχνολογιών, LAB VIEW, Arduino ,Easy Java Simulations κλπ  και γενικά σε τεχνολογίες STEM.

7.Στη γνώση θεμάτων και την μεθοδολογία της ηλεκτρονικής μάθησης και την εξοικείωση με εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης.

8.Στην δημιουργία μιας οργανωτικής δομής για την ανάπτυξη ενός αποθετηρίου σχετικά με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

9.Στην προετοιμασία στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για τα αναλυτικά προγράμματα στην εκπαίδευση, σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο.

10.Στην γνώση της μεθοδολογίας και των εργαλείων ποσοτικής και ποιοτικής εκπαιδευτικής έρευνας. 

Ακόμη το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το τμήμα «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μαζί με το Παιδαγωγικό τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ θα πραγματοποιήσουν δια-ιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που τιτλοφορείται ως ‘Educational Applications with STEM Episteomology - Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό χωρίζεται σε τρία εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα όπως «τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση», «STEM και τέχνη», «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» κλπ.

Επίσης το Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση STEM και συστήματα εκπαιδευτικών ρομποτικών διατάξεων». Τα μαθήματα στεμ που διεξάγονται είναι τα εξής:

 • Ψυχοπαιδαγωγική
 • Σύγχρονα Θέματα Ψηφιακών Τεχνολογιών 
 • Επιστημολογία – Θεωρία Επιστημονικής Γνώσης 
 • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση STEM 
 • Καινοτομία και Μεθοδολογία Σχεδιασμού στην Εκπαίδευση 
 • Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Ι
 • Απλές Μηχανές: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις 
 • Επιστήμες και Τεχνολογία στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 
 • Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική 
 • Πειραματικές Μέθοδοι στις Φυσικές Επιστήμες: Μετρήσεις και Αισθητήρες 
 • Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ΙΙ 
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής 
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο 

Τέλος στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στο τμήμα «Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» διεξάγεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Robotics, STEAM and New Technologies in Education». Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων πάνω στις τελευταίες εξελίξεις του STEAM και τη σύγχρονη παιδαγωγική.

Εν τέλει η εκπαιδευτική μέθοδος STEM μέσω των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα εκπαιδεύει τους νέους σπουδαστές, τους εξοικειώνει και τους προετοιμάζει για έναν νέο μελλοντικό εργασιακό χώρο. Στις μέρες μας πολλά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα πραγματοποιούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σχετικά με την νέα εκπαιδευτική μέθοδο STEM. Εάν λοιπόν κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό stem  εμείς είμαστε κοντά σας για να σας στηρίξουμε σε οποιαδήποτε εργασία αυτού του κλάδου. Εμπιστευτείτε τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Ανάβασις σε ένα τέτοιο ακαδημαϊκό βήμα καθώς σας εγγυόμαστε επιτυχία με ένα άρτιο αποτέλεσμα!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συχνές αναζητήσεις: STEM, Μεταπτυχιακα, Τι είναι το stem, Μεταπτυχιακο stem, Μαθηματα στεμ, επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

DMCA.com Protection Status