Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη φιλοσοφία

Ο ολοένα και αυξανόμενος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας επιβάλει πλέον ως απαραίτητο προσόν ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, που χαρίζει στον εκάστοτε υποψήφιο την εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα. Ένας από τους δημοφιλείς τομείς είναι αυτός της φιλοσοφίας, που υποστηρίζεται από αρκετά Πανεπιστήμια της χώρας.

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις «Ιστορία της Φιλοσοφίας» και «Συστηματική Φιλοσοφία». Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.  και το διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων διαρκεί από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στις αρχές Οκτωβρίου ενώ η φοίτηση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα, εντός των οποίων οι φοιτητές/τριες καλούνται να συμπληρώσουν 120 πιστωτικές μονάδες ECTS, παρακολουθώντας επιτυχώς 6 τρίωρα μεταπτυχιακά μαθήματα-σεμινάρια και καταθέτοντας στο τέλος διπλωματική εργασία. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο σχετικό σύνδεσμο του Πανεπιστημίου.

Αντίστοιχη δυνατότητα παρέχει και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που αφορά 30 θέσεις στην κατεύθυνση "Ιστορία της Φιλοσοφίας". Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017 ενώ οι προφορικές στις 23 του ίδιου μήνα. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ανεγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με απαραίτητη προϋπόθεση την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Πλήρη ενημέρωση παρέχεται στο σύνδεσμο του ΕΚΠΑ.

Στις κατευθύνσεις «Αρχαία φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία και Νεώτερη» και «Σύγχρονη φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία» προσφέρει Μεταπτυχιακές Σπουδές το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσω του τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017. Ο πρώτος κύκλος καλύπτει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, διάρκειας δύο (2) τουλάχιστον ακαδημαϊκών ετών και οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ. Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα σπουδών μερικής φοίτησης, οι οποίες διαρκούν τρία τουλάχιστον ακαδημαϊκά έτη. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στους τομείς «Ελληνικής φιλοσοφίας- φιλοσοφίας των επιστημών» προσφέρει το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το δικό του Παιδαγωγικό Τμήμα και το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόκειται για ένα διατμηματικό πρόγραμμα που προσφέρει και διδακτορικό δίπλωμα

Η παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχει πολλές απαιτήσεις και βαθμίδες δυσκολίας. Αφού εισαχθείτε στο πρόγραμμα της επιλογής σας, για κάθε εργασία στη διάρκεια των σπουδών σας αλλά και για τη διπλωματική σας στο τέλος αυτών, μπορείτε να βασιστείτε στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Μέσω του μεγαλύτερου και πλήρως καταρτισμένου δικτύου συνεργατών, αναλαμβάνουμε να υποστηρίξουμε τους φοιτητές- τριες σε κάθε τους βήμα και με όποιο τρόπο εκείνοι χρειάζονται, μερικώς ή πλήρως. Με μια απλή υποβολή της αντίστοιχης αίτησης, μας δίνετε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε και σε συνεννόηση μαζί σας, προχωρούμε στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς! 

Μεταπτυχιακο στις βουδιστικές σπουδές, τη φιλοσοφία που διερευνά το ευρύτερο πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο του βουδισμού. Πολιτική φιλοσοφία-στοχεύει να επιτρέψει στους φοιτητές να εμβαθύνουν στην κατανόηση των φιλοσοφικών προβλημάτων. Οι σπουδαστές καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα είτε σε ορισμένες περιοχές της ιστορίας της φιλοσοφίας είτε σε κάποιο πεδίο συστηματικής φιλοσοφίας. Οι μελέτες αυτές οδηγούν στο έργο της διατριβής. Η φιλοσοφία είναι ένας από τους τρεις κύριους τομείς των Τεχνών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών-παράλληλα με την Αρχαιολογία και τη Γλωσσολογία-όπου το Eötvös Loránd University κατατάσσεται στις λίστες QS (150-200). Το ΜΑ στη Φιλοσοφία παρέχει ένα αυστηρό και ευρύ πρόγραμμα σχετικό με αυτούς που εισέρχονται στην επίσημη φιλοσοφική μελέτη ως απόφοιτοι άλλων κλάδων. Το Διεθνές Πρόγραμμα Σπουδών Φιλοσοφίας παρέχει στους φοιτητές θεωρητική εξειδίκευση τόσο στους τομείς της μεταφυσικής και της οντολογίας, της φιλοσοφίας της γλώσσας και του νου, της λογικής και της φιλοσοφίας της επιστήμης, της αισθητικής και της φιλοσοφίας της τέχνης, όσο και στους τομείς της πρακτικής φιλοσοφίας, την ιστορία της φιλοσοφικής και επιστημονικής σκέψης. Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Εκπαιδευτικών Επιστημών στο Τορίνο περιλαμβάνει διακεκριμένα ανώτερα μέλη ΔΕΠ. Το Μεταπτυχιακό στην Επιαστημολογία των Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών έχει ακαδημαϊκό-επιστημονικό χαρακτήρα και απευθύνεται κυρίως σε σημερινούς αποφοίτους και απόφοιτους που επιθυμούν να προχωρήσουν σε εξειδικευμένη κατάρτιση στη Φιλοσοφία, καθώς και να έχουν πρόσβαση στο Διδακτορικό στη Φιλοσοφία. Το MA Philosophy & Artificial Intelligence συνδυάζει την εξερεύνηση μιας σειράς φιλοσοφικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων ηθικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα δεδομένα υπολογιστών, με ευκαιρίες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των τεχνικών της επιστήμης των δεδομένων. Προετοιμασμένη στη διασταύρωση των ανθρωπιστικών επιστημών και της τεχνολογίας, αυτός ο καινοτόμος μεταπτυχιακός τίτλος μπορεί να σας εξοπλίσει με το συνδυασμό σκέψης, επικοινωνίας και τεχνικών δεξιοτήτων που αναζητούνται επί του παρόντος από τους εργοδότες σε τομείς που κυμαίνονται από χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες έως τις δημιουργικές βιομηχανίες, την κυβέρνηση και τη χάραξη πολιτικής . Αυτό το πτυχίο θα προσελκύσει όσους επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της φιλοσοφίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και εκείνους που στοχεύουν στην προώθηση της σταδιοδρομίας τους σχετικά με την τεχνολογία και π.χ. τους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ειδικά την «πιο ήπια» πλευρά τους, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών , μάρκετινγκ, πωλήσεις και δημοσιογραφία. Θα αποδειχθεί επίσης χρήσιμο σε όσους εργάζονται στον δημόσιο τομέα που πρέπει να κατανοήσουν και να επικοινωνήσουν γι'αυτά τα θέματα. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη λογική και τις εφαρμογές του στη φιλοσοφία της επιστήμης, ιδιαίτερα στα θεμέλια των μαθηματικών, της φυσικής, της γλωσσολογίας και των κοινωνικών επιστημών. Πέρα από μερικά βασικά μαθήματα και μια κοινή σειρά σεμιναρίων τεσσάρων εξάμηνων που παρέχουν ένα κοινό υπόβαθρο σε όλους τους φοιτητές, προσφέρονται θεματικές ομάδες μαθημάτων: Λογική και Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Θεμέλια της Φυσικής, Λογική στη Γλωσσολογία και Μοντέλα στην Κοινωνικές Επιστήμες.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status