Μελέτη Περίπτωσης – Case Study

Η έρευνα μελετών περιπτώσεων μέσω αναφορών προηγούμενων μελετών, επιτρέπει την εξερεύνηση και κατανόηση σύνθετων θεμάτων. Μπορεί να θεωρηθεί μια ισχυρή μέθοδος έρευνας, ιδίως όταν απαιτείται μια ολιστική και εις βάθος διερεύνηση.

Ένας από τους λόγους για την αναγνώριση της περιπτωσιολογικής μελέτης ως ερευνητικής μεθόδου είναι ότι οι ερευνητές ανησυχούσαν περισσότερο για τους περιορισμούς των ποσοτικών μεθόδων στην παροχή ολιστικών και εις βάθος εξηγήσεων για τα επίμαχα κοινωνικά και συμπεριφορικά προβλήματα. Η μεθοδολογία μελέτης περιπτώσεων επιτρέπει σε έναν ερευνητή να εξετάζει προσεκτικά τα δεδομένα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια μέθοδος μελέτης περιπτώσεων επιλέγει μια μικρή γεωγραφική περιοχή ή έναν πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων ως υποκείμενα της μελέτης. Η μελέτη περίπτωσης ως ερευνητική μέθοδος διερευνά το σύγχρονο φαινόμενο της πραγματικής ζωής μέσω λεπτομερούς αναλυτικής παραπομπής ενός περιορισμένου αριθμού γεγονότων ή συνθηκών και των σχέσεών τους.

Στην περίπτωση που θέλετε βοήθεια για το έργο σας από τον Eκπαιδευτικό Oμιλο Ανάβασις συμπληρώστε δωρεάν την φόρμα που θα βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Κατηγορία μελέτης περιπτώσεων

  1. Διερευνητικές μελέτες περιπτώσεων που έχουν ως στόχο να διερευνήσουν οποιοδήποτε φαινόμενο στα δεδομένα που χρησιμεύει ως σημείο ενδιαφέροντος για τον ερευνητή.

  2. Περιγραφικές μελέτες περιπτώσεων που περιγράφουν τα φυσικά φαινόμενα που εμφανίζονται στα εν λόγω δεδομένα, για παράδειγμα, διαφορετικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από έναν αναγνώστη και πώς ο αναγνώστης τις χρησιμοποιεί. Ο στόχος που θέτει ο ερευνητής είναι να περιγράψει τα δεδομένα όπως συμβαίνουν.

  3. Οι επεξηγηματικές μελέτες περιπτώσεων εξετάζουν τα δεδομένα στενά τόσο σε επιφάνεια όσο και σε βάθος για να εξηγήσουν τα φαινόμενα στα δεδομένα.

Πλεονεκτήματα των μελετών περιπτώσεων

  • Η εξέταση των δεδομένων γίνεται συνήθως στο πλαίσιο της χρήσης του, δηλαδή στην κατάσταση στην οποία λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα.

  • Οι διαφορές ως προς τις εγγενείς, οργανικές και συλλογικές προσεγγίσεις στις περιπτωσιολογικές μελέτες επιτρέπουν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές αναλύσεις των δεδομένων.

  • Οι λεπτομερείς ποιοτικοί λογαριασμοί που συχνά παράγονται σε περιπτωσιολογικές μελέτες όχι μόνο συμβάλλουν στη διερεύνηση ή την περιγραφή των δεδομένων στο περιβάλλον της πραγματικής ζωής, αλλά συμβάλλουν επίσης στην εξήγηση των περιπλοκών των πραγματικών καταστάσεων, οι οποίες ενδέχεται να μην καταγραφούν μέσω πειραματικής έρευνας.

Μειονεκτήματα των μελετών περιπτώσεων

  • Συχνά κατηγορούνται για έλλειψη αυστηρότητας.

  • Παρέχουν ελάχιστη βάση για την επιστημονική γενίκευση, δεδομένου ότι χρησιμοποιούν ένα μικρό αριθμό θεμάτων, μερικά από τα οποία διεξάγονται με ένα μόνο θέμα.

  • Συχνά επισημαίνονται ως υπερβολικά μακρές, δύσκολες στη διεξαγωγή και στη παραγωγή τεράστιου όγκου τεκμηρίωσης.

Συνοψίζοντας, οι περιπτωσιολογικές μελέτες θεωρούνται χρήσιμες στην έρευνα, καθώς επιτρέπουν στους ερευνητές να εξετάζουν δεδομένα σε μικροοικονομικό επίπεδο. Ως εναλλακτική λύση στην ποσοτική ή ποιοτική έρευνα, οι περιπτωσιολογικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν πρακτική λύση όταν είναι δύσκολο να επιτευχθεί ένας μεγάλος πληθυσμός δειγμάτων.

Η μέθοδος μελέτης περιπτώσεων έχει πάντα επικριθεί για την έλλειψη αυστηρότητας και την τάση ενός ερευνητή να έχει μια προκατειλημμένη ερμηνεία των δεδομένων. Οι λόγοι για τη δημιουργία αξιοπιστίας και γενικότητας υπόκεινται επίσης σε σκεπτικισμό όταν αναπτύσσεται μικρή δειγματοληψία. Παρά τις επικρίσεις αυτές, οι ερευνητές συνεχίζουν να αναπτύσσουν τη μέθοδο της περιπτωσιολογικής μελέτης, ιδίως σε μελέτες πραγματικών καταστάσεων που αφορούν κοινωνικά ζητήματα και προβλήματα.

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς! 

Συχνές Αναζητήσεις: Case study παραδείγματα, Case study τι είναι, Case study στα ελληνικά, Case study μεθοδολογία, Case study ελληνικών επιχειρήσεων, Case study διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, κλινικές μελέτες στην ελλάδα, Case study τι σημαίνει 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status