Ένα από τα τελευταία στάδια κατά τη συγγραφή μιας εργασίας, πτυχιακής, διπλωματικής ή διδακτορικής, είναι η διαμόρφωση της εισαγωγής που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την περίληψη αλλά και τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν, τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά.

Αν και υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα που ορίζουν ως προαιρετική την απόδοση των τμημάτων αυτών στην αγγλική γλώσσα, τα περισσότερα την απαιτούν. Όμως οι εξειδικευμένες ορολογίες, οι τεχνικοί, νομικοί και ιατρικοί όροι, καθιστούν πολλές φορές τη διαδικασία αυτή ιδιαίτερα δύσκολη. Δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι σε κάθε ακαδημαϊκό έργο η περίληψη είναι εκείνη που δίνει την πρώτη εικόνα για τον αναγνώστη, είναι πολύ σημαντικό να έχει δομηθεί και αποδοθεί σωστά.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ, έχει συγκροτήσει μια συγκεκριμένη ομάδα επιστημονικών συνεργατών, με σημαντική εμπειρία στη μετάφραση ολόκληρων ακαδημαϊκών έργων. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι εκπονητές μας είναι σε θέση να διαμορφώσουν την περίληψη της εργασίας στα ελληνικά και να την αποδώσουν με απόλυτη εγκυρότητα στα αγγλικά. Επίσης, εντοπίζονται οι σημαντικότερες λέξεις του έργου που επιθυμείτε να μας αναθέσετε, δηλαδή οι λέξεις κλειδιά και μεταφράζονται επίσης στα αγγλικά. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση του εισαγωγικού τμήματος του έργου σας προκειμένου να προσελκύσει τον αναγνώστη.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η πιο σημαντική εικόνα στη μελέτη ενός έργου, είναι η πρώτη που λαμβάνει ο αναγνώστης. Με αυτό το στοιχείο ως δεδομένο συντάσσουμε την περίληψή του, δίνοντας έμφαση στα σημαντικότερα σημεία και δημιουργώντας τη διάθεση για πλήρη ανάγνωσή του.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ παρέχει στους σπουδαστές πλήρη υποστήριξη και στην συγγραφή τμήματος ενός ακαδημαϊκού.  Με πληθώρα συνεργατών, κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στα περισσότερα επιστημονικά πεδία, μπορούμε είτε να σας καθοδηγήσουμε είτε να αναλάβουμε τη σωστή συγγραφή της περίληψης οποιουδήποτε δοκιμίου. Με ένα κλικ εδώ, θα λάβετε την καλύτερη εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, με την εγγύηση του ονόματος ΑΝΑΒΑΣΙΣ.

Μάλιστα, στα πλαίσια πλήρους ενημέρωσης όλων των σπουδαστών, έχει στο παρελθόν δημοσιευτεί στο blog του Ομίλου μας άρθρο σχετικά με τον πρόλογο, την περίληψη και την εισαγωγή κάθε εργασίας. Σε αυτό δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα τμήματα των έργων, τα οποία μπορούμε να εκπονήσουμε είτε με εσάς, είτε για εσάς.