Σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση

Η λογοθεραπεία στην Ελλάδα

Η λογοθεραπεία κατατάσσεται στα ανερχόμενα επαγγέλματα στην Ελλάδα δεδομένου ότι το γνωστικό αντικείμενό της άπτεται πολλών επιμέρους τομέων όπως είναι η ιατρική, η παιδαγωγική, η ψυχολογία κ.ά. ενισχύει την ανοδική της πορεία και τις θετικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Ο λογοθεραπευτής πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες, ψυχική αντοχή, φαντασία και ευελιξία, να είναι ευγενικός και να εμπνέει εμπιστοσύνη στον ασθενή. Το αντικείμενο της εργασίας του προϋποθέτει να μην πάσχει ο ίδιος από κώφωση - βαρηκοΐα, δυσαρθρία και τραύλισμα που επηρεάζουν τη λειτουργία λόγου και άρθρωσης.   

Ως επιστήμη, η λογοθεραπεία ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και μάσησης-κατάποσης τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, ανεξάρτητα από τη αιτία που τις προκάλεσε και μπορέι να είναι νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Σκοπός της λογοθεραπειας είναι η ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, η καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και η παραγωγή λόγου των βαρήκοων. Ο λογοθεραπευτής εξειδικεύεται στην πρόληψη και θεραπεία της ομιλίας, του προφορικού και του γραπτού λόγου, της φωνής και της κατάποσης. Καλείται να προτείνει λύσεις και να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μορφή διαταραχής του λόγου και να δημιουργήσει  τις κατάλληλες  συνθήκες  ανάπτυξης και εξέλιξης ενός κοινωνικά υγιούς ατόμου. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της λογοθεραπείας είναι η δυνατότητά της να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει αποκλίσεις σε αυτούς του τομείς από τη βρεφική έως τη γεροντική ηλικία.

Οι κάτοχοι τίτλου λογοθεραπείας μπορούν να απασχοληθούν είτε στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα η επαγγελματική αποκατάσταση στο δημόσιο μπορεί να είναι σε νοσοκομεία, ειδικά σχολεία – ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές καθηγητές ή σε κέντρα ψυχικής υγείας ενώ στον ιδιωτικό μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και ως υπάλληλοι σε κέντρα λογοθεραπείας και αποκατάστατης. Τα στατιστικά στοιχεία πάντως δείχνουν ότι η πλειοψηφία των απασχολουμένων λογοθεραπευτών εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα αφού απορροφούνται σε κέντρα που λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της χώρας μας.

Οι εργασίες που καλούνται να εκπονήσουν οι φοιτητές του τομέα της λογοθεραπείας είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και εξειδικευμένες. Για το λόγο αυτό, η παροχή συμβουλευτικής και η γενικότερη υποστήριξη θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες του τομέα, που έχουν όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικές μέσω της επαγγελματικής τους ιδιότητας. Τις αρτιότερες υπηρεσίες σε αυτό το πλαίσιο, τις προσφέρει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες και τις προθεσμίες κάθε εργασίας, υποστηρίζουμε υπεύθυνα κάθε δοκίμιο που εντάσσεται στις ακαδημαϊκές σας υποχρεώσεις. Προσεγγίζουμε μοναδικά τη δική σας εργασία και σας οδηγούμε στην επιτυχία.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 Σπουδές λογοθεραπείας στην Ελλάδα παρέχονται στα ακόλουθα τρία Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70 τ.Α /7-5-2019) και έγινε ένταξη των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και των φοιτητών του Τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που ιδρύθηκε το 1996 στο τότε ΤΕΙ Πατρών και αποτέλεσε το πρώτο από τα τρία ομοειδή Τμήματα της Ελληνικής δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει προπτυχιακές σπουδές στη Λογοθεραπεία. Είναι τετραετούς φοίτησης και παρέχει εκπαίδευση σε θέματα παθολογίας λόγου, ομιλίας και φωνής. Λειτουργεί βάσει ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών που παρέχει μαθήματα υποδομής από τις επιστημονικές περιοχές της γλωσσολογίας, ιατρικής και ψυχολογίας, τα απαραίτητα μαθήματα ειδικότητας στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και ακοής καθώς και μαθήματα νέων τεχνολογιών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ιδρύθηκε με το Ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142/03-08-2018). Σε αυτό εντάχθηκαν από 1-10-2018 όλο το προσωπικό και οι φοιτητές του τμήματος Λογοθεραπείας του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (Π.Δ. 200 Φ.Ε.Κ.179/16-09-99). Σκοπός του Τμήματος Λογοθεραπείας είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με επιστημονικές γνώσεις γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό και γραπτό) , μη Λεκτική Επικοινωνία, τις Διαταραχές αυτής, καθώς και τις Διαταραχές των Καταποτικών κινήσεων του Στοματοφάρυγγα. Βάσει του προγράμματος, υλοποιείται σημαντικός αριθμός υποχρεωτικών κλινικών ωρών υπό την εποπτεία επαγγελματιών λογοθεραπευτών / λογοπαθολόγων σε ειδικά σχολεία, ιδρύματα, νοσοκομεία και σε κλινικές μέσα στο ΤΕΙ, που αποσκοπούν στην εκτίμηση, διάγνωση και φροντίδα ασθενών από τους φοιτητές. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο “Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου”, λαμβάνουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας και απασχολούνται στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε στο πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου (ΦΕΚ 44 /τ. Α'/12-03-2009) και είναι σήμερα ένα από τα τρία σχετικά Τμήματα που λειτουργούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. Είναι τετραετούς φοιτήσεως και παρέχει εκπαίδευση σε θέματα Παθολογίας του Λόγου, Ομιλίας και Φωνής. Κάθε ακαδημαϊκό έτος εγγράφονται στο Τμήμα εκατό (100) περίπου φοιτητές. Αποτελεί τo νεότερο τμήμα Λογοθεραπείας καθώς ιδρύθηκε το 2009 στο ΤΕΙ της Καλαμάτας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς! 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) Σπουδαστές και επαγγελματίες παιδαγωγούς αλλά και όλους όσοι επιθυμούν να εξειδικευτούν στην επιστήμη της Λογοθεραπείας β) Γονείς που επιθυμούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αντιμετωπίσουν προβλήματα του λόγου, της ομιλίας και της φωνής γ) Όλους όσοι θέλουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και ηλικιακής ομάδας. Tα προγράμματα συνδυάζουν γνώσεις από τις επιστήμες της βιολογίας, της γλωσσολογίας, της ψυχολογίας και των παιδαγωγικών και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν αυτές τις δεξιότητες μέσα σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που τους παρέχει πολλά και πλούσια ερεθίσματα υπό την καθοδήγηση έμπειρου ακαδημαϊκού προσωπικού. Σπουδές: Σπουδές λογοθεραπευτή παρέχει το Τμήμα Λογοθεραπείας των ΑΤΕΙ Πάτρας, Ηπείρου και Καλαμάτας με διάρκεια φοίτησης οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και ένα εξάμηνο πρακτική εξάσκηση). Στο Τμήμα Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Ηπείρου λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε σύμπραξη με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα: Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση προβλημάτων προφορικού και γραπτού λόγου. Σπουδές, επίσης, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, παρέχονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι σπουδές αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα. Επαγγελματικά Δικαιώματα: Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων ΑΤΕΙ Λογοθεραπείας, έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.96/2000 (ΦΕΚ 82 Α’/18-4-2002). Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερομένων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα BSc (HonsSpeech Pathology Therapy προετοιμάζει τους φοιτητές να ασκήσουν το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή, δουλεύοντας τόσο με παιδιά όσο και με ενήλικες. Στη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές εξετάζουν τις διαταραχές της γλώσσας και της ομιλίας, της ροής του λόγου, της φωνής, της επικοινωνίας και της κατάποσης και πώς μπορούν να παρέμβουν θεραπευτικά σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status