Ένα πολύτιμο εργαλείο

Η ηλεκτρονική υπηρεσία Εύδοξος 

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών διαδικτύου φέρνει καθημερινά ριζικές αλλαγές σε πλήθος πεδίων, ένα από τα οποία είναι και η παιδεία. Στα πλαίσια αυτά, λειτουργεί ήδη από το 2010, η ηλεκτρονική πύλη Εύδοξος. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή υπηρεσία που προσφέρει πλήρη παροχή των Συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της επικράτειας καθώς επίσης και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

Η διαδικασία, η οποία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, προσφέρει μεταξύ των άλλων:

  • Ολοκληρωμένη ενημέρωση στους φοιτητές για τα διαθέσιμα συγγράμματα που παρέχονται σε κάθε μάθημα

  • Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των επιθυμητών συγγραμμάτων.

  • Αποτελεσματικές διαδικασίες για την άμεση αποζημίωση των εκδοτών και για την πρόληψη της εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων.

Στο Εύδοξος συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές, όποιο έτος σπουδών και αν διανύουν. Για να μπορέσει ένας φοιτητής να προχωρήσει σε δήλωση συγγραμμάτων χρειάζονται οι κωδικοί πρόσβασης (username και password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το τμήμα στο οποίο ανήκουν. Αρμόδιο για την παροχή των κωδικών είναι το εκάστοτε τμήμα και οι αντίστοιχες γραμματείες. Σε περίπτωση απώλειας του password o χρήστης μπορεί να το επαναφέρει μέσα από τη σελίδα της εφαρμογής και θα σταλεί στο e-mail που έχει ορίσει στο "Εύδοξος".

Ο φοιτητής με την είσοδό του στο σύστημα έχει τις εξής δυνατότητες:

  • να δει όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματός του και τα συγγράμματα  που προτείνονται

  • να κάνει προεπισκόπηση συγκεκριμένων τμημάτων του συγγράματος, όπως εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακα περιεχομένων και ενός ενδεικτικού τμήματος

  • να ενημερωθεί άμεσα για τη διαθεσιμότητά του αλλά και για τα σημεία παράδοσης στην πόλη του

  • να επιλέξει συγγράμματα για τα μαθήματα στα οποία έχει εγγραφεί κατά το τρέχον εξάμηνο

  • να βρει τη διεύθυνση του Σημείου Διανομής

Στην ηλεκτρονική σελίδα του Εύδοξος και ειδικότερα στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/StudentBookSelection παρέχονται αναλυτικά οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για απλή και σύνθετη αναζήτηση συγγραμάτων, με βάση πολλά κριτήρια και συνδυασμό αυτών.

Τα παραπάνω, θα βοηθήσουν το φοιτητή τόσο στη μελέτη και τη σχεδίαση του των γραπτών εργασιών που θα αναλάβει στη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Διαθέτουμε το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης με πρόσβαση σε βιβλιοθήκες που εγγυώνται ένα άρτιο και μοναδικό αποτέλεσμα.

Η διαδικασία της διανομής συγγραμμάτων είναι αυτοματοποιημένη, με πολλαπλά πλεονεκτήματα: Επιταχύνεται η διαδικασία ενημέρωσης και παραλαβής συγγραμμάτων από τους φοιτητές, Περιορίζεται στο ελάχιστο ο διαχειριστικός φόρτος στις Γραμματείες των Σχολών, Απλοποιείται σημαντικά η αλληλεπίδραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τους Εκδότες καθώς ελαχιστοποιείται η ανταλλαγή εγγράφων και στοιχείων διανομών, Επιταχύνεται η αποζημίωση των Εκδοτών με την ηλεκτρονική αποτύπωση και πιστοποίηση των διανομών καθώς και τη διαδικασία ηλεκτρονικής κοστολόγησης των συγγραμμάτων, Ελαχιστοποιούνται τα περιθώρια για καταχρηστική εκμετάλλευση δημόσιων πόρων, Εξοικονομούνται σημαντικοί ανθρώπινοι πόροι στις υπηρεσίες των Πανεπιστημίων/ΤΕΙ καθώς και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αυξάνεται η διαφάνεια και μειώνεται η γραφειοκρατία.

12 Απριλίου 2020 επίσημη ανακοίνωση για τα διδακτικά συγγράμματα των Πανεπιστημίων: Ο "ΕΥΔΟΞΟΣ" με σχετική Υπουργική Απόφαση ανακοίνωσε στους σπουδαστές πως η παραλαβή των βιβλίων για το εαρινό εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή, χωρίς καμία επιβάρυνση προς τους ίδιους. Προϋπόθεση αποτελεί η δήλωση των συγγραμμάτων αυστηρά μέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινώσει η εκάστοτε Γραμματεία και η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων αποστολής κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων. 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status