Απλή και δυναμική

Η γλώσσα προγραμματισμού PythonΜία από τις γλώσσες προγραμματισμού, υψηλού επιπέδου, με τις οποίες καλούνται να ασχοληθούν οι σπουδαστές αρκετών σχολών πληροφορικής, είναι η Python. Η γλώσσα αυτή προτιμάται ανάμεσα σε άλλες δημοφιλείς, όπως η Java ή η C++ καθώς το συντακτικό της είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο, που επιτρέπει την ανάπτυξη κώδικα σε λιγότερες γραμμές.

Όσο απλή και εύκολη και εάν ακούγεται στην εκμάθησή της η Python, υπάρχουν πάντα δυσκολίες ειδικά όταν πρόκειται για τη γραφή κάποιου κώδικα στα πλαίσια εργασίας. Μια φοιτητικη εργασία python δεν είναι πάντα μια ήπιας δυσκολίας διαδικασία και πολλές φορές οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν προβλήματα στα project. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του Ομίλου ΑΝΑΒΑΣΙΣ μπορούν να σας υποστηρίξουν αποτελεσματικά και άμεσα σε οποιαδήποτε εργασία έχετε να συγγράψετε με τη συγκεκριμένη γλώσσα προγραματισμού. Μέσω της φόρμας υποστήριξης, μπορούμε να σας κατευθύνουμε κατάλλληλα ώστε να εντοπίσετε τις αδυναμίες σας πάνω στην Python και από κοινού να συγγράψουμε το κομμάτι του κώδικα που σας δυσκόλεψε.

Εάν επιλέγαμε 5 επίθετα για να τη χαρακτηρίσουμε αυτά θα ήταν: ισχυρή, επεκτάσιμη, απλή, παραγωγική και δυναμική. Απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε έμπειρους προγραμματιστές, γεγονός που αποδεικνύει και τις μεγάλες δυνατότητές της.

Η Python επινοήθηκε και αναπτύχθηκε από τον Ολλανδό Guido van Rossum, το 1990. Διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό βιβλιοθηκών που διευκολύνουν πολλές συνηθισμένες εργασίες και χαρακτηρίζεται για την ταχύτητα εκμάθησής της. Αναπτύσσεται ως open source software (ανοιχτό λογισμικό) και η διαχείρισή της γίνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Python Software Foundation. Ακριβώς λόγω του ανοικτού της κώδικα, η Python λειτουργεί σε πολλές πλατφόρμες και όλα τα προγράμματά σας μπορούν να δουλέψουν σε οποιαδήποτε από αυτές τις πλατφόρμες χωρίς να είναι απαραίτητες κάποιες αλλαγές. Η γλώσσα χρησιμοποιεί μεταγλωττιστή (compiler) για την δημιουργία του εκτελέσιμου κώδικα και σχετίζεται με τις γλώσσες προγραμματισμού Tcl, Perl, Scheme, Java και Ruby, καθώς και με την ABC η οποία υπήρξε η αρχική πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία της. Η Python μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού, από το Linux και τα Windows μέχρι το Macintosh και το PlayStation. Η δομή της Python στηρίζεται στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, δηλαδή έχει ως κεντρική έννοια την κλάση η οποία συνδέεται με τα αντικείμενα.

Μην εγκαταλείπετε την προσπάθεια και μην απογοήτευεστε, όπως συμβαίνει συχνά σε φοιτητές που κάνουν εργασίες πληροφορικής. Τα έργα αυτά είναι ιδιαίτερα απαιτητικά και ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι εάν δεν καταφέρει κανείς να ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο βήμα του αλγορίθμου, δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο και να συνθέσει το σύνολο του απαιτούμενου κώδικα.

Στον Όμιλο ΑΝΑΒΑΣΙΣ μπορούμε να σας βοηθήσουμε είτε με εξ ολοκλήρου συγγραφή του κώδικα είτε με μερική υποστήριξη στο σημείο που δυσκολεύεστε και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε για να περάσετε στο επόμενο βήμα. Ζητήστε σήμερα τη συνδρομή μας και θα λάβετε από εμάς τις κατάλληλες οδηγίες και συμβουλές για να μιλάτε την Python, σαν τη μητρική σας γλώσσα!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς!

H Python ενδείκνυται ως γλώσσα εισαγωγική στον προγραμματισμό και στην επιστήμη των υπολογιστών γενικότερα, με δεδομένη την απλότητα στη σύνταξή της. Διεθνώς πολλά πανεπιστήμια αλλά και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε πολλές χώρες, υιοθετούν μια python first προσέγγιση εισαγωγής στον προγραμματισμό. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας το πρώτο βήμα έγινε με τα Επαγγελματικά Λύκεια στα οποία έχει εισαχθεί στο σχετικό μάθημα.

Υπάρχει διαθέσιμο πλούσιο υλικό και στην Ελληνική γλώσσα, πέραν της διεθνούς βιβλιογραφίας και πηγών. Για παράδειγμα στις ιστοσελίδες διαδικτυακών μαθημάτων mathesis.cup.gr και coursity.gr υπάρχουν διαδικτυακά μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό με Python, το περιεχόμενο των οποίων διατίθεται ελεύθερα.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την υπέροχη γλώσσα μέσα από το επίσημο site της, https://www.python.org/

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status