Ένα πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης

Μεταξύ των εργασιών που καλούνται να εκπονήσουν πολλοί φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους, είναι εκείνες που χρησιμοποιούν το πακέτο R. Πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στο χρήστη να εκτελέσει πράξεις υπολογιστικής στατιστικής και να δημιουργήσει γραφήματα.

Αξίζει να παρατηρηθεί πάντως ότι αρκετοί φοιτητές με κεντρικό γνωστικό αντικείμενο τελείως διαφορετικό από αυτό της ανάλυσης και της στατιστικής, καλούνται να εκπονήσουν εργασίες χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο εργαλείο, προκειμένου να εξάγουν αποτελέσματα που θα τους επιτρέψει να στηρίξουν το θεωρητικό μέρος του ακαδημαϊκού τους συγγράματος. Αυτό δημιουργεί στους ίδιους μια σημαντική δυσκολία αφού δεν τους επιτρέπει να προχωρήσουν τη διαδικασία του έργου τους. Τη δυσκολία αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει μαζί σας ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ.

Οι εξειδικευμένοι στη γλώσσα R συνεργάτες μας, υποστηρίζουν με απόλυτη επιτυχία τις εργασίες σας μέσω του συγκεκριμένου στατιστικού πακέτου. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αναλαμβάνουμε την υποστηριξη του στατιστικού μέρους που επιθυμείτε και εξάγουμε τα συμπεράσματα που αναμένετε για τη σύνδεση θεωρητικού και πρακτικού τμήματος.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της R είναι ότι ότι πρόκεται για GNU λογισμικό, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να παρέμβει με βελτιώσεις στον πηγαίο κώδικά της και μάλιστα να προχωρά στη δημοσιεύσή τους. Η γλώσσα R, όπως είναι λογικό, διανέμεται δωρεάν. Η δυνατότητα πρόσβασης στον πηγαίο κώδικά της έχει οδηγήσει σε πολλές βελτιώσεις από την ημέρα της δημιουργίας της μέχρι σήμερα. Οι αρχικοί δημιουργοί ήταν οι Robert Gentleman και Ross Ihaka, αργότερα όμως συνέβαλλαν και άλλοι στην ανάπτυξη της.

Η R παρέχει τα εργαλεία εκείνα που είναι απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθεί μια στατιστική ανάλυση. Ορισμένα από αυτά είναι: α) δημιουργία τυχαίων δειγμάτων, β) διακριτές και συνεχείς μεταβλητές, γ) έλεγχοι υποθέσεων, δ)στατιστικά τεστ και ε) δημιουργία γραφημάτων. Το γεγονός ότι η R διαθέτει περισσότερα από 5000 πακέτα, την καθιστά εργαλείο σε πολλούς επιστημονικούς τομείς ενώ χρησιμοποιείται και από εταιρίες κολλοσούς για την ανάλυση δεδομένων όπως η Google, το LinkedIn και το Facebook. Εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς, όπως στην φαρμακευτική, στο μάρκετινγκ, στα οικονομικά, στην αστρονομία, στην χημεία και στην ιατρική. 

Στα πλαίσια των υπηρεσιών μας, προβλέπεται η παροχή επεξηγήσεων που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις βασικές έννοιες της R και να ανταποκριθείτε με επάρκεια στην παρουσίαση του έργου σας ενώπιον των καθηγητών σας. Επίσης για όσους σπουδαστές έχουν χρόνο στη διάθεσή τους, υπάρχει η επιλογή παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων μέσω skype, στο χρόνο που σας εξυπηρετεί, έτσι ώστε να μάθετε τον τρόπο χειρισμού της R και να κάνετε αυτόνομα το έργο σας. Όποια και εάν είναι η παροχή υπηρεσιών που θα επιλέξετε, εμπιστευείτε μόνο τους καλύτερους. Τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΝΑΒΑΣΙΣ, την πρώτη επιλογή όλων των φοιτητών. 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status