Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά για αποφοίτους Παιδαγωγικών Σχολών

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά για αποφοίτους Παιδαγωγικών Σχολών 1

Εάν είσαι νέος απόφοιτος παιδαγωγικών τμημάτων και γενικότερα καθηγητικών σχολών σίγουρα θα έχεις ακούσει για τα μοριοδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα στους κλάδους της Ειδικής Αγωγής και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν απαιτούν αναγνώριση τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠμια και έχουν ελληνικό ΦΕΚ. Εάν αναζητάς και εσύ ένα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό που αναγνωρίζεται αυτόματα από ΔΟΑΤΑΠ, καθώς έχει ελληνικό ΦΕΚ από δημόσιο ΑΕΙ, διάβασε το άρθρο που ακολουθεί και μάθε όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για τα πλέον πολυσυζητημένα μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ξεκινούν το Σεπτέμβριο 2023.

 Εάν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σου σπουδών χρειαστείς βοήθεια με την εκπόνηση των εργασιών σου, μη ξεχνάς ότι μπορείς να απευθυνθείς στους έμπειρους συνεργάτες μας που είναι δίπλα σου όποτε χρειαστείς τη βοήθειά τους!

 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (διάρκεια 2 έτη | 4 εξάμηνα), το οποίο έχει κοινό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως παρέχει στους αποφοίτους του έξτρα πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Μοριοδοτεί με είκοσι (20) μονάδες όσους εκπαιδευτικούς το δηλώσουν ως πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμμα σπουδών για διορισμούς και προσλήψεις και με οκτώ (8) μονάδες αντίστοιχα όσους το δηλώσουν ως δεύτερο,
  • Παρέχει την απαιτούμενη παιδαγωγική επάρκεια,
  • Δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του τμήματος να ενταχθούν στους κύριους πίνακες πρόσληψης στην Ειδική Αγωγή,
  • Μοριοδοτεί στελέχη εκπαίδευσης,
  • Προσφέρει αυτόματα αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ μια και έχει ελληνικό ΦΕΚ λόγω της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή Προγράμματος και Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποκτούν γνώσεις στον τομέα εξειδίκευσης του προγράμματος μέσα από την παρακολούθηση σχετικών παιδαγωγικών μαθημάτων και τη μελέτη της ανάλογης βιβλιογραφίας. Παρακολουθούν μαθήματα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, αναλαμβάνουν έρευνες μικρής κλίμακας στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων, εκπονούν, σε περίπτωση που το επιλέξουν, Μεταπτυχιακή Διατριβή, και πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση που υλοποιείται σε σχολικές μονάδες στην Ελλάδα. Όλα αυτά συμβάλλουν στην καλλιέργεια των ερευνητικών τους δεξιοτήτων και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας με ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, πέραν του ότι γίνονται δεκτοί σε Διδακτορικές Σπουδές, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε δημοτικά σχολεία ή τμήματα ένταξης δευτεροβάθμιων σχολείων, ανάλογα με το αν το πρώτο πτυχίο είναι δασκάλου ή καθηγητή, σε ειδικά σχολεία ή μονάδες και ως βοηθοί δασκάλων και συνοδοί παιδιών.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (διάρκεια 2 έτη | 4 εξάμηνα), το οποίο έχει κοινό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως παρέχει στους αποφοίτους του έξτρα πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Μοριοδοτεί με είκοσι (20) μονάδες όσους εκπαιδευτικούς το δηλώσουν ως πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για διορισμούς και προσλήψεις και με οκτώ (8) μονάδες αντίστοιχα όσους το δηλώσουν ως δεύτερο,
  • Παρέχει την απαιτούμενη παιδαγωγική επάρκεια,
  • Μοριοδοτεί στελέχη εκπαίδευσης,
  • Προσφέρει αυτόματα αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ μια και έχει ελληνικό ΦΕΚ λόγω της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών,
  • Ενδέχεται να αποτελέσει κριτήριο ένταξης, όπως συνέβη με την περίπτωση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε δυνητικό άνοιγμα αντίστοιχων πινάκων στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

 Περιγραφή Προγράμματος και Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Όπως και στην περίπτωση του προγράμματος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, έτσι και ο σκοπός του προγράμματος Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές μέσω της παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων, της μελέτης ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, της παρακολούθησης ειδικών μαθημάτων ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, της ανάληψης ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθημάτων, της εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διατριβής και της πρακτικής άσκησης, με τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες προκειμένου να καταστούν ικανοί για εργασία σε πολλαπλά πεδία εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές μονάδες, σε οργανισμούς, σε φορείς μεταναστευτικής πολιτικής, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, στην κρατική και τοπική [αυτό]διοίκηση και φυσικά να γίνουν δεκτοί σε σπουδές Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικές).

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status