Τα 13 σημαντικότερα Ανοικτά Πανεπιστήμια της Ευρώπης

Ανοικτά Πανεπιστήμια στην Ευρώπη

Τα Ανοικτά Πανεπιστήμια -αγγλική ορολογία Open Universities- είναι τα ιδρύματα εκείνα στα οποία η εκπαιδευτική διαδικασία παρέχεται εξ'αποστάσεως και επικεντρώνεται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο υλικό που είναι διαθέσιμο σε πολλές μορφές (έντυπη, οπτικοακουστική και ηλεκτρονική). Η όλη οργάνωση στηρίζεται πάνω σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στα πλαίσια του οποίου προβλέπονται η αυτομελέτη, η αυτοαξιολόγηση, οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, οι τηλεδιασκέψεις, οι γραπτές εργασίες κλπ.

Κάθε Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει τις δικές του διαδικασίες εισαγωγής και διαμορφώνει ένα μοναδικό πρόγραμμα σπουδών. Στους κανονισμούς αναφέρονται οι υποχρεώσεις τόσο των εκπαιδευόμενων όσο και των εκπαιδευτών καθώς και το ύψος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στις οικονομικές δαπάνες των σπουδών τους.

Βάσει φήμης, παραθέτουμε σήμερα τα σημαντικότερα Ανοιχτά Πανεπιστήμια για τα οποία μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στις επίσημες ιστοσελίδες τους.

1. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΑΠ (Hellenic Open University)

Πρόκειται για το 19ο ελληνικό Α.Ε.Ι που εδρεύει στην Πάτρα, ισότιμο με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας και στόχος του είναι η παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Παρέχει πιστοποίηση σπουδών από τη μεταδευτεροβάθμια επιμόρφωση έως το διδακτορικό δίπλωμα για ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων όπως οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και θετικές επιστήμες, οι επιστήμες τεχνολογίας και εφαρμοσμένων τεχνών. Διαβάστε εδώ το σχετικό άρθρο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ανάβασις στο blog μας.  

2. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Είναι το δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης κρατικό πανεπιστήμιο της Κύπρου και το μοναδικό που λειτουργεί με βάση την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παρέχει πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών καθώς επίσης και εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας. Στο ΑΠΚΥ λειτουργούν σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Διαβάστε εδώ το σχετικό άρθρο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ανάβασις στο blog μας.

3. The Open University (UKOU) - Μεγάλη Βρετανία

Το αγγλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο αποτελεί έναν ανεξάρτητο και αυτόνομο οργανισμό που απονέμει όχι μόνο τίτλους σπουδών βασικού και μεταπτυχιακού επιπέδου αλλά και διπλώματα συνεκτίμησης και προγράμματα δια βίου επαγγελματικής ανάπτυξης σε διάφορα θεματικά πεδία όπως: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια , Νομική και Δίκαιο Επιχειρήσεων, Τέχνες, Εκπαίδευση και Γλώσσα, Μαθηματικά, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμη των Υπολογιστών και Τεχνολογία.

4. Fern Universitat in Hagen - Γερμανία

Είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας ανώτατης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που λειτουργεί στη Γερμανία. Παρέχει τίτλους σπουδών σε βασικό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και παράλληλα προσφέρει μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς: Μαθηματικών και Επιστήμης των Υπολογιστών, Κοινωνικών Επιστημών και Πολιτισμού, Δικαίου και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

5. Open Universiteit - Ολλανδία

Το ολλανδικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο με πολυάριθμες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Προσφέρει πτυχία ή προγράμματα master σε πολλούς τομείς όπως Διοίκηση, Δίκαιο, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Επιστήμη Υπολογιστών, Επιστήμες, Επιστήμες Μάθησης και Ψυχολογίας.

6. Universita Telematica Intarnazionale UniNettuno (UTIU) - Ιταλία

Το UNINETTUNO παρέχει ακαδημαϊκούς τίτλους πρώτου και δεύτερου επιπέδου: βαθμίδα (L), ειδική βαθμίδα (LS), δίπλωμα ειδίκευσης (DS) καθώς επίσης και μεταπτυχιακούς τίτλους πρώτου και δεύτερου επιπέδου σε πολλά γνωστικά αντικείμενα όπως Οικονομικών, Φιλολογίας, Νομικής, Μηχανολογίας, Ψυχολογίας, Επιστήμη της Επικοινωνίας. Το UNINETTUNO λειτουργεί αποκλειστικά με τη φιλοσοφία της εξ 'αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας αντίστοιχα εργαλεία και υπηρεσίες τηλεματικής.

7. Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) - Ισπανία

Με έδρα την Μαδρίτη το UNED αποτελεί έναν αυτόνομο οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ισπανικής Κυβέρνησης. Παρέχει σπουδές που βασίζονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας μέσω εικονικών μαθημάτων. Προσφέρει τίτλους σε βασικό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα: Περιβαλλοντικών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Φυσικών και Επιστημών Υγείας, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής, Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Επιπλέον παρέχει προγράμματα δια βίου μάθησης.

8. Universitat Oberta de Catalunya (OUC) - Ισπανία (Καταλονία)

Πρόκειται για ένα πανεπιστήμιο με έδρα τη Βαρκελώνη και κέντρα στήριξης στην Καταλονία και την υπόλοιπη Ισπανία. Το OUC παρέχει τίτλους σπουδών βασικού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε έναν μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων όπως είναι οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμη Υπολογιστών, Νομικές και Πολιτικές Επιστήμες, Μελέτες της Επιστήμης της Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Μελέτες Επιστημών Υγείας, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τηλεπικοινωνιών και Πολυμέσων, Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες). Ακόμα απονέμει διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης αλλά και στην Εκπαίδευση και ΤΠΕ (e-learning) καθως επίσης και πιστοποιητικό επαγγελματικών δεξιοτήτων και προγράμματα εικονικής κινητικότητας στα Πολυμέσα και τις Τηλεπικοινωνίες, στην Ψυχολογία και τις Παιδαγωγικές Επιστήμες αλλά και στην Εκπαίδευση και τις ΤΠΕ.

9. Universidade Aberta (UAB) - Πορτογαλία

Λειτουργεί απότο 1988 με έδρα τη Λισαβόνα. Διαθέτει περιφερειακά κέντρα στην Κοΐμπρα και Πόρτο καθώς επίσης και κέντρα μελέτης σε ολόκληρη τη χώρα, παρέχοντας πτυχία σε βασικό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Οι τομείς εκπαίδευσης είναι εστιασμένοι στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, στα μαθηματικά και τις εφαρμοσμένες επιστήμες μέσω χρήσης εργαλείων εικονικής μάθησης.

10. Oscail DCU Distance Education - Ιρλανδία

Το Oscail είναι ένα κέντρο παροχής από απόσταση εκπαίδευσης διαπιστευμένο από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου με επιλογές βασικών σπουδών στον ανθρωπισμό, την ιστορία και τις τεχνολογίες πληροφόρησης και μεταπτυχιακών στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συναφών αντικειμένων.

11. Zentrum fuer Fernstudien Univeristat Linz (ZFUL) - Αυστρία

Το ZFUL ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Linz και είναι πλήρως ενσωματωμένο στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Αυστρίας. Συνεργάζεται με το Fern Universitat in Hagen και παρέχει τίτλους σπουδών σε βασικό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στους ευρύτερους τομείς των Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών, των Κοινωνικών Επιστημών και του Πολιτισμού καθώς επίσης του Δικαίου και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

12. Universitare Fernstudien Schweisz (Schweizer Fernuni) - Ελβετία

Παρέχει εκπαίδευση σε 20 περίπου προγράμματα για τα οποία δεν προβλέπονται ορισμένα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών βασικού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθώς και προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στα Αγγλικά και Γαλλικά. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων διεξάγονται σε συνεργατικά εκπαιδευτικά σχήματα με άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Καλύπτει τα γνωστικά πεδία της ψυχολογίας, των οικονομικών επιστημών, των τεχνών, των μαθηματικών, των επικοινωνιών και τεχνολογιών πληροφόρησης.

13. Centre National d'Enseignement à Distance (CNED) - Γαλλία

Πρόκειται για ένα δημόσιο φορέα που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας και προσφέρει εξ αποστάσεως σπουδές σε περίπου 500 προγράμματα σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από τη στοιχειώδη εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο και εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων όπως η νομική, η οικονομία, οι πολιτικές επιστήμες, η διοίκηση, οι κοινωνικές επιστήμες, το εμπόριο και ο τουρισμός, οι τεχνολογίες πολυμέσων, η υγεία, οι τέχνες, οι γλώσσες κ.ά.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ μπορεί να συμβάλλει στην υποστήριξη αυτής της διαδικασίας σε όποιο τομέα οι φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

Δεν είναι μόνο η αξιοπιστία του τίτλου των σπουδών που παρέχει το ΕΑΠ, αλλά και το ότι οι σπουδές γίνονται πιο εύκολες από ποτέ αφού παρέχονται εξ αποστάσεως. Το ΕΑΠ, σου δίνει την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που επιθυμείς από τον χώρο σου! Με νέες εκσυγχρονισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες και ψηφιακές πρακτικές, παρέχει την απόλυτη ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης, ο οποίος γίνεται εξ αποστάσεως, χωρίς κόπο και προπάντων, χωρίς περιττά έξοδα!

Στην χώρα μας ο περισσότεροι υποψήφιοι που επιλέγουν εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα διαλέγουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που υλοποιεί αρκετά από κοινού με ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια! Να αναφέρουμε πως τα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας (ΔΟΑΤΑΠ) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μόνο που έχει λάβει πρόσφατα την ιδρυματική αναγνώριση - πιστοποίηση UNIQUe από το EFQUEL (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση).

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status