Καλως ορίσατε στo σύστημα επιχορήγησης ωφελούμενων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στην παρούσα ειδική ιστοσελίδα θα αναρτώνται Προσκλήσεις/Προκηρύξεις οι οποίες θα υλοποιούνται με το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) όπως αυτό ορίζεται στο «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης», (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011). Το Training Voucher αφορά τη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους παρόχους. Η χρήση του ανωτέρου μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον πάροχο.

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Οι ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ των ενδιαφερόμενων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση είναι:

  1. Ωφελούμενοι: από 07 Αυγούστου 2014 (10:00) έως και 15 Σεπτεμβρίου 2014 (24:00)

    1. Υποβολή αιτήσεων εν δυνάμει ωφελούμενων

  2. Πάροχοι: από 07 Αυγούστου 2014 (10:00) έως και 15 Σεπτεμβρίου 2014 (24:00)

    1. Υποβολή αιτήσεων Πάροχων Κατάρτισης

Επισημαίνεται ότι τόσο οι πάροχοι κατάρτισης όσο και οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ακολουθούν τους όρους της δημοσιευμένης πρόσκλησης με ΑΔΑ : 6ΧΗΖΛ-ΒΑΚ και όχι το σχέδιο της διαβούλευσης.

Πηγή: http://voucher.gov.gr/

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status