Γνωρίζοντας το δημοφιλές στατιστικό πακέτο

Εκμάθηση spss

Σε όποια σχολή και αν ανήκετε, όποιο και αν είναι το γνωστικό αντικείμενο που σπουδάζετε, είναι πολύ πιθανό κατά την εκπόνηση ενός ακαδημαϊκού έργου να σας ζητηθεί στατιτιστική ανάλυση δεδομένων. Ένα από τα πιο δημοφιλή πακέτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το SPSS, τα αρχικά του οποίου σημαίνουν Superior Performance Software System. Πρόκειται για ένα στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων που δίνει στο χρήστη την δυνατότητα δημιουργίας αναφορών, μοντελοποίησης και ανάλυσης δεδομένων αλλά και τη γραφική αναπαράσταση αυτών. Το πακέτο αυτό προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό στατιστικών συναρτήσεων μέσα από ένα φιλικό για το χρήστη, γραφικό περιβάλλον.

Αρκετοί φοιτητές θεωρούν ότι ένα spss εγχειριδιο είναι αρκετό για να κατανοήσουν το περιβάλλον και τον τρόπο επεξεργασίας και εισαγωγής δεδομένων. Αυτό δυστυχώς δεν είναι εφικτό καθώς ειδικά στις περιπτώσεις που αναφέρονται σε εργασιες ψυχολογιας spss, η προσέγγιση είναι απαιτητική. Σε αυτήν την κατεύθυνση και η αναληψη διπλωματικων εργασιων spss είναι μια περίπτωση που στο ΑΝΑΒΑΣΙΣ αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό που επιδιώκουμε είναι όχι απλά να σας δώσουμε μια spss διπλωματική αλλά να οικοδομήσουμε μαζί το ακαδημαϊκό σας έργο, ενισχύοντας περισσότερο το κομμάτι της στατιστικής ανάλυσης που θα τεκμηριώσει τους θεωρητικούς σας ισχυρισμούς. Η φιλοσοφία μας αυτή σημαίνει ότι από τον Όμιλό μας δε θα λάβετε απλά βοηθεια με στατιστικη αναλυση spss αλλά μετά τη συνεργασία σας μαζί μας, θα γνωρίζετε όλη τη διαδρομή από την εισαγωγή των στοιχείων που συλλέξατε μέχρι την εξαγωγή των συμπερασμάτων που προέκυψαν.

Την υποστήριξή σας αναθέτουμε σε πλήρως καταρτισμένους συνεργάτες. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για στατιστικολογο spss που αναλαμβανει στατιστικη αναλυση και είναι εξειδικευμένος στις στατιστικέσ αναλύσεισ spss με το συγκεκριμένο εργαλείο. Ο ίδιος αναλαμβάνει spss μαθηματα αλλά και την εκμαθηση spss. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχουμε προς εσάς μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που θα σας βοηθήσει από το πρώτο στάδιο της εργασίας ως το τελευταίο. Το πακέτο αυτό μπορείτε να το αποκτήσετε, προσαρμοσμένο πάντα στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις, με ένα κλικ στη διεύθυνση http://services.anavasis.gr/order. Με την κατάλληλη καθοδήγηση θα σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε τη στατιστική επεξεργασία, αφομοιώνοντας ταυτόχρονα το σύνολο της διαδικασίας, έτσι ώστε να μη λάβετε απλά στα χέρια σας ένα έτοιμο αποτέλεσμα αλλά να έχετε παρακολουθήσει και κατανοήσει το σύνολο της επεξεργασίας από το πρώτο βήμα ως το τελευταίο. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάβασις θα επιλέξει για εσάς τον κατάλληλο στατιστικολόγο spss που αναλαμβάνει στατιστική ανάλυση δεδομένων σε περιπτώσεις όμοιες με τη δική σας. Σκοπός μας είναι να έχετε στο πλευρό σας έναν επαγγελματία του είδους, ο οποίος θα συμβάλει στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της εργασίας σας.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι για να κάνει κανείς εργασιες spss, πρέπει να έχει πληροφορίες που καλούνται μετρήσεις ή δεδομένα και οι οποίες συλλέγονται με τη διανομή ερωτηματολογίων. Οι κυριότερες μορφές των ερωτήσεων και των απαντήσεων που χρησιμοποιούνται στα ερωτηματολόγια είναι τρεις: Ανοιχτές, κλειστές και κλίμακας. Ανοιχτές είναι εκείνες που δε δίνουν δυνατότητα επιλογής απάντησης, κλειστές αυτές που δίνουν επιλογές οι οποίες μπορούν να απαντηθούν εύκολα και γρήγορα και κλίμακας, οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούν μια κλίμακα. Τα δεδομένα καταχωρούνται στον επεξεργαστή δεδομένων σε μορφή πίνακα. Οι γραμμές αντιστοιχούν στις περιπτώσεις και οι στήλες στις μεταβλητές.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς! 

Αντίθετα με αυτό που πιστεύουνε οι φοιτητές, η στατιστική SPSS δεν περιορίζεται στην ακαδημαϊκή έρευνα. Χρησιμοποιείται και στον επιχειρηματικό κόσμο για έρευνες αγοράς και σχεδιασμό μάρκετινγκ. Ουσιαστικά, το SPSS κάνει τη στατιστική ανάλυση προσβάσιμη σε ένα πολύ μεγάλο κοινό κι αυτό γιατί δεν απαιτεί ανώτερες γνώσεις μαθηματικών για την υλοποίηση αναλύσεων. Εκτός από τη στατιστική ανάλυση, η διαχείριση δεδομένων και η τεκμηρίωση δεδομένων αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού. άν δεν έχει επιλεγεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, τα δεδομένα δεν μπορούν ούτε να συλλεχθούν ούτε να αναλυθούν. Η μεθοδολογία θα πρέπει να έχει επιλεγεί και διατυπωθεί, πριν την οριστικοποίηση του ερωτηματολογίου της έρευνας, ώστε οι ερωτήσεις να διαμορφωθούν κατάλληλα για την ανάλυση που απαιτείται. Η διατριβή μπορεί επίσης να παρουσιάσει μια κριτική ανάλυση των διαφόρων μεθόδων και τεχνικών που εξετάστηκαν, αλλά τελικά δε χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων. Η κατάλληλη ανάπτυξη της μεθοδολογίας της έρευνας οδηγεί σε καλύτερη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και οδηγεί τον ερευνητή να καταλήξει σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα. Χωρίς συγκεκριμένη μεθοδολογία, οι παρατηρήσεις και τα πορίσματα μιας έρευνας δεν μπορούν να εξαχθούν, πράγμα που σημαίνει ότι η μεθοδολογία αποτελεί ουσιαστικό μέρος μιας έρευνας ή διατριβής.  Βασικές λειτουργίες του λογισμικού SPSS •Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας του στατιστικού προγράμματος SPSS •Εισαγωγή δεδομένων στον Data Editor του SPSS •Μεταφορά δεδομένων από άλλα λογισμικά προγράμματα (π.χ. Excel, Access) στο SPSS •Καθορισμός ιδιοτήτων μεταβλητών (variable view) •Διαχείριση αρχείων δεδομένων (data), αποτελεσμάτων (output) και κώδικα (syntax) Στατιστικές αναλύσεις με το λογισμικό SPSS •Περιγραφική στατιστική ανάλυση (descriptive statistics) •Έλεγχος δεδομένων - ακραίες τιμές (outliers) - χαμένες μετρήσεις (missing data) •Διαχείριση δεδομένων - μεταβλητών (select cases-επιλογή περιπτώσεων, sort cases-ταξινόμηση, recode-ανακωδικοποίηση, compute-υπολογισμοί νέων μεταβλητών, split flie-διαχωρισμός αποτελεσμάτων, transpose-αντιμετάθεση κ.α.) •Περιγραφικά μέτρα κεντρικής θέσης (π.χ. μέσος όρος, διάμεσος). Περιγραφικά μέτρα διασποράς (π.χ. διακύμανση, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα) •Πίνακες διπλής εισόδου (cross-tabs) – Έλεγχος Χ2 •Μελέτη συσχέτισης (correlations) •Έλεγχοι μέσων τιμών (t-test) •Ανάλυση Διακύμανσης (Analysis of Variance, ANOVA) •Δημιουργία γραφημάτων (Ραβδογράμματα, ιστογράμματα, Boxplots, Steam-and-leaf plots, Scatter plots, Pareto) •Τροποποίηση και διαμόρφωση γραφημάτων και πινάκων. Τροποποίηση αποτελεσμάτων μέσω του Pivot Table Editor

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status