Τι είναι και ποιοι φορείς παρέχουν αντίστοιχες σπουδές

Ειδική αγωγή

Η ειδική αγωγή έχει αναγνωριστεί  με το νόμο 3699/2008 ως «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και αναφέρεται στο σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές με αναπηρία οι οποίοι χρήζουν παροχής ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.  Όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Για να διαγνωσθεί ένα άτομο με αναπηρία και κατά συνέπεια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να λάβει την αντίστοιχη γνωμάτευση από τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων που είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στόχος του κάθε προγράμματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες στην Ειδική Αγωγή σε όλους τους τομείς της φροντίδας, της εκπαίδευσης και της αγωγής των παιδιών, την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για τα θέματα της δυσλεξίας, των μαθησιακών δυσκολιών, των διάχυτων εκπαιδευτικών αναγκών, του συνδρόμου άσπεργκερ, του αυτισμού, των ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής και του συνδρόμου Down. Στο άρθρο του www.anavasis.gr, παρουσιάζονται ενδεικτικά τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος.

Αναφορικά με τη φοίτηση των μαθητών με αναπηρία, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των αναγκών τους, μπορεί να γίνεται:

 • Στην σχολική τάξη του γενικού σχολείου με  υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό της τάξης ή με παράλληλη υποστήριξη από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ.

 • Σε ειδικά οργανωμένα Τμήματα Ένταξης τα οποία λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

 • Σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)

 • Σε αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ).

 • Σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως τμήματα άλλων σχολείων σε διάφορα ιδρύματα όπως  κέντρα αποκατάστασης, νοσοκομεία, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων κ.α.   

 • Με διδασκαλία στο σπίτι.

Στην Ελλάδα, οι φορείς που παρέχουν σπουδές στην ειδική αγωγή είναι αρκετοί και οι τίτλοι που απονέμονται είναι μεταπτυχιακού επιπέδου ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει και σχετική διδακτορική διατριβή, εφόσον εγκριθεί σχετικό θέμα από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι μεταπτυχιακες εργασιες στην ειδικη αγωγη, είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και απαιτούν πολλές ώρες μελέτης. Για την υποστήριξή σας μπορείτε να εμπιστευτείτε τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΝΑΒΑΣΙΣ με ένα κλικ στο http://services.anavasis.gr/order ώστε να λάβετε εξειδικευμένη βοήθεια στην εργασία που έχετε αναλάβει. Ακόμα και στις περιπτώσεις που αφορούν διδακτορικες διατριβες ειδικής αγωγής, παρέχουμε συμβουλευτική που θα σας καθοδηγήσει σωστά στην ολοκλήρωσή τους.

Tα ιδρύματα που παρέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην ειδική αγωγή είναι:

 1. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης με δύο Κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την ειδική αγωγή και η δεύτερη τη λογοθεραπεία- συμβουλευτική.
 2. Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
 3. Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.
 • Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 • Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα τμήματα:

 1. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 2. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Ειδικής Αγωγής με τρεις κατευθύνσεις: Η πρώτη στην Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη, η δεύτερη στις Μαθησιακές Δυσκολίες και η τρίτη στη  Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση.

 • Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με τρεις κατευθύνσεις σε:

 1. Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Οπτική Αναπηρία,
 2. Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Νοητική Αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες
 3. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
 • Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και μέσω του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

 • Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από τα τμήματα:

 1. Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

 2. Παιδαγωγικό ημοτικής Εκπαίδευσης

 • Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μέσω του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.

 • Το Πανεπιστήμιο Κρήτης από το τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού είναι σημαντικός και άκρως βοηθητικός στη βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου του παιδιού. Μερικοί από τους στόχους που τίθενται στα πλαίσια της ειδικής αγωγής αφορούν στη βελτίωση των εξής δεξιοτήτων:

 • ανάγνωση

 • γραφή

 • κατανόηση ή και απομνημόνευση κειμένου

 • μαθηματικά

 • συγκέντρωση της προσοχής

 • λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία

 • αυτοεξυπηρέτηση

 • κοινωνικές δεξιότητες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το κάθε πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου, καθώς και σε μη ειδικούς ή γονείς μαθητών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σφαιρική ενημέρωση για τα ανωτέρω θέματα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με το μελλοντικό τους επάγγελμα, μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων από έμπειρους ειδικούς παιδαγωγούς, αλλά και μέσω της δυνατότητας για πρακτική άσκηση και προσφορά εθελοντικής εργασίας στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων δομών, σχολείων και φορέων ειδικής αγωγής.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών παρέχονται με δίδακτρα ενώ σε κάθε ένα οι θέσεις είναι περιορισμένες και η επιλογή των σπουδαστών γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και συνέντευξη.

Οι διέξοδοι των πτυχιούχων εξαρτώνται από τον τομέα σπουδών και την εξειδίκευση που επέλεξαν να παρακολουθήσουν. Ειδικότερα, μπορούν να απορροφηθούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, όπως τα Ιδρύματα Φροντίδας Απασχόλησης και Περίθαλψης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Σχολεία Ειδικής Αγωγής, και στις δομές Κοινωνικής Μέριμνας.

Η αγάπη για το παιδί, η κοινωνική προσφορά, η φροντίδα και η δημιουργικότητα αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει κάποιος να πληρεί για να φοιτήσει στο τμήμα αυτό.

Ακολόυθησε το όνειρό σου και μη χάνεις χρόνο!

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status