image 

Πέντε προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης, στους τομείς της βιολογίας και της βιοχημείας, θα υλοποιηθούν από τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Κρήτης για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019. H παρακολούθησή τους είναι πλήρης και η επιλογή των φοιτητών θα γίνει μέσα από συγκεκριμένες- διαφορετικές για κάθε πρόγραμμα-  διαδικασίες.

Αναλυτικά τα προγράμματα που προσφέρονται είναι:

1) Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες από το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου 2018. Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η συμμετοχή σε γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί στις 14 Μαϊου και θα αφορά σε τρία γνωστικά αντικείμενα. Η εξέταση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα και θα περιλαμβάνει 150-180 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, προερχόμενες από τα πεδία της Βιοχημείας, της Κυτταρικής Βιολογίας και της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

Οι κατευθύνσεις στις οποίες θα βασιστούν οι σπουδές είναι οι εξής:

Γενετική, εξελικτική και συγκριτική βιολογία
Φυσιολογία - Τοξικολογία
Δομική και Λειτουργική Βιοχημεία
Βιοοργανική Χημεία
Μοριακή Μικροβιολογία
Μοριακή Βιολογία και Γονιδιωματική
Βιοτεχνολογία Φυτών και Περιβάλλοντος
Βιοπληροφορική

2) Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία – Πράσινη Βιοτεχνολογία που προσφέρει το τμήμα Βιολογίας του πανεπιστημίου Κρήτης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Απριλίου 2018. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε επίκαιρους και εν εξελίξει τομείς της Βιολογίας Φυτών, όπως είναι μεταξύ άλλων η Βιοχημεία, η Μοριακή Βιολογία, η Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών, η Αναπτυξιακή Βιολογία, η Μοριακή Φαρμακογνωσία και η Μοριακή Οικολογία. Για την επιλογή τους, η υποψήφιοι θα πρέπει να περάσουν τη διαδικασία συνεντεύξεων που θα πραγματοποιηθούν στις 24 και 25 Μαΐου 2018 στο Τμήμα Βιολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

3) Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική που υλοποιεί το τμήμα Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων θα είναι ενεργή μέχρι τις 16 Απριλίου 2018 ενώ οι υποψήφιοι θα κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη στις 15 και 16 Μαϊου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

4) Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία από το Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το οποίο αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 16 Απριλίου 2018. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων έως έξι ακαδημαϊκών εξαμήνων.Δεκτοί γίνονται κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ προερχόμενοι από Τμήματα: Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών, απόφοιτοι Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων. Η υποψηφιότητα των ενδιαφερομένων θα κριθεί και από προσωπική συνέντευξη που θα δώσουν στις 17 και 18 Μαϊου 2018 στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. στο Ηράκλειο Κρήτης.

5) Επιστήμη Υπολογιστών που υλοποιείται από το ομώνυμο τμήμα του Πανεπιστήμιο Κρήτης για το οποίο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2018. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος είναι:

Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
Πληροφοριακά Συστήματα και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
Υπολογιστική και Γνωσιακή Οραση και Ρομποτική
Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
Τεχνολογία Πολυμέσων

Για τη διεκδίκηση μιας θέσης από τις προσφερόμενες στο πρόγραμμα αυτό, δεν είναι απαραίτητη η συνέντευξη ή η συμμετοχή σε κάποια γραπτή εξέταση αλλά απαιτούνται μόνο συγκεκριμένα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων μια έκθεση προσωπικών στόχων και συσχέτιση αυτών με τον επιδιωκόμενο τίτλο καθώς επίσης και τρεις τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

Όποιο πρόγραμμα και εάν επιλέξετε για να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σύμμαχός σας είναι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Με πληθώρα συνεργατών, κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε εξειδικευμένους τομείς της Βιολογίας, μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε στη σωστή συγγραφή οποιοδήποτε δοκιμίου και να σας οδηγήσουμε στην επιτυχία και στη λήψη του νέου σας τίτλου σπουδών.

Λάβετε την καλύτερη εξυπηρέτηση με την εγγύση του ονόματος ΑΝΑΒΑΣΙΣ. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς! 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status