Από τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας

didactorika_phd

Τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας παρέχουν δωρεάν από ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και Προηγμένων Πειραματικών και Υπολογιστικών Βιοεπιστημών, αντίστοιχα. Πρόκειται για προγράμματα πλήρης παρακολούθησης που θα διαρκέσουν 4 εξάμηνα.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα που διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα που είναι χωρισμένα σε 4 θεματικές ενότητες, συμμετοχή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η οποία θα παρουσιαστεί και προφορικά. Τα μαθήματα χωρίζονται σε εκείνα της γενικής κατεύθυνσης και σε άλλα, επιλογής ερευνητικής κατεύθυνσης. Οι θεματικές ενότητες είναι: Στερεά υλικά, Θεωρητική Επιστήμη Υλικών, Χαλαρή ύλη και Βιουλικά – Βιομόρια.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση και διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας σε εν εξελίξει πεδία της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Ακόμα οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν, συμμετέχουν επικουρικά στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων. Δεκτές γίνονται οι αιτήσεις κατόχων πτυχίων Α.Ε.Ι. Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών.

Όποιο και εάν επιλέξετε για τις μεταπτυχιακές σπουδές σας, θα κληθείτε στη διάρκειά του του να εκπονήσετε γραπτές εργασίες και για την ολοκλήρωση, να συγγράψετε τη διπλωματική. Κάθε δοκίμιο έχει τις δικές του απαιτήσεις οι οποίες αυξάνονται ανάλογα με τη βαθμίδα σπουδών. Για κάθε είδους υποστήριξη στη διαδικασία ακαδημαϊκού έργου, απευθυνθείτε στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Με το αρτιότερο δίκτυο συνεργατών, αναλαμβάνουμε κάθε είδους δοκίμιο, το οποίο και κάνουμε με βάση τις απαιτήσεις της σχολής σας. Σας παραδίδουμε ολοκληρωμένες εργασίες, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να κατανοήσετε τόσο τη θεωρία όσο και τη μεθοδολογία, αφού σκοπός μας είναι η κατάκτηση της γνώσης και όχι η προσφορά μιας έτοιμης λύσης.

Με την ίδια φιλοσοφία δραστηριοποιούμαστε και στην ανάληψη διπλωματικών εργασιών. Λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος αλλά και του επιβλέποντα καθηγητή σας, διαμορφώνουμε σε συνεργασία μαζί σας ένα πλήρες δοκίμιο που θα σας οδηγήσει στην απόκτηση του επόμενου τίτλου σπουδών σας. Εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες μας.

Μέλημά μας είναι η υποστήριξή σας και για αυτό βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες.

Το πρόγραμμα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των υποψηφίων και την προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων ενώ απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Βιολογικών Επιστημών.

Οι κατευθύνσεις του προγράμματος είναι: α) Γενετική, εξελικτική και συγκριτική βιολογία, β) Φυσιολογία-Τοξικολογία, γ) Δομική και Λειτουργική Βιοχημεία, δ) Μοριακή Βιολογία και Γονιδιωματική και ε) Βιοτεχνολογία Φυτών και Περιβάλλοντος. 

Και για τα δύο προγράμματα, η γλώσσα παρακολούθησης είναι η αγγλική. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει περισσότερα από 38 δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλους τους κλάδους. Ξεχωρίζουν τα μεταπτυχιακά των τμημάτων Ιατρικής και Βιολογίας στα γνωστικά πεδία των νευροεπιστημών, πρωτεϊνικής βιοτεχνολογίας κ.α., τα μεταπτυχιακά θετικών Επιστημών (μαθηματικών, φωτονικής- νανοηλεκτρικής επιστήμης υλικών), τεχνολογικών επιστημών- πληροφορικής, ανθρωπιστικών επιστημών (ιστορίας-αρχαιολογίας, ιστορίας τέχνης, τουρκολογίας, βυζαντινών σπουδών, φιλολογίας με 5 κατευθύνσεις). Λειτουργούν επίσης δωρεάν μεταπτυχιακά σε κοινωνικές επιστήμες, επιστήμες της αγωγής κ.α. Θέλεις να κάνεις μεταπτυχιακό αλλά σκέφτεσαι το οικονομικό κόστος; Μην ανησυχείς! Υπάρχουν λύσεις αν το θες πραγματικά τόσο πολύ. Υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρώπη όπου οι φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν δωρεάν ή με πολύ χαμηλά δίδακτρα. Απλά πρέπει να ξέρεις που να ψάξεις!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς! 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status