Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει

Cloud computing
Στην εποχή που διανύουμε, με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, εισέρχονται στη ζωή καθημερινά νέες ορολογίες, που ακόμα και εάν δεν είμαστε ειδήμονες των υπολογιστών, πρέπει να γνωρίζουμε. Ένας από αυτούς τους όρους, που μάλιστα ακούμε αρκετά συχνά είναι το cloud computing.

Μια εξειδικευμένη περιγραφική προσέγγιση ορίζει το cloud computing ως μια νέα προσέγγιση στον χώρο των κατανεμημένων συστημάτων η οποία βασίζεται σε υφιστάμενες τεχνολογίες. Με απλά λόγια, μέσω του cloud computing επιτυγχάνεται η παροχή υπηρεσιών πόρων όπως, η υπολογιστική ισχύς και η αποθηκευτική δυνατότητα στους χρήστες ενός συστήματος. Πρόκειται για μία τεχνολογία που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και κεντρικούς απομακρυσμένους εξυπηρετητές (servers) για τη διατήρηση μεγάλου όγκου δεδομένων και εφαρμογών. Ουσιαστικά προσφέρει σε καταναλωτές και επιχειρήσεις αφενός τη δυνατότητα  να χρησιμοποιούν εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση αυτών αφετέρου να έχουν πρόσβαση και επιλογή ανάκτησης σε όλα τους τα αρχεία οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος αρκεί να διαθέτουν μόνο μια συσκευή συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμών χρηστών του cloudcomputing δε γνωρίζει καν ότι χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή.

Ακριβώς επειδή πρόκειται για μια έννοια που βρίσκει εφαρμογή σε κάθε τεχνολογική δραστηριότητα που απαιτεί κατανομή και αποθήκευση, συναντάται σε αμέτρητες περιπτώσεις, από τον απλό υπολογιστή έως το κινητό μας τηλέφωνο. Αυτός είναι και ο λόγος που πλέον επιλέγεται ως κεντρικό θέμα ανάπτυξης ακαδημαϊκών έργων, είτε απλών εργασιών είτε και πτυχιακών. Άλλωστε, εκτός από το θεωρητικό τμήμα, προσφέρει και τις δυνατότητες ανάπτυξης πρακτικού μέρους, γεγονός που φυσικά αυξάνει το βαθμό δυσκολίας. Σε αυτήν την περίπτωση, αρωγός στην πραγματοποίηση του έργου σας είναι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ που διαθέτει το πλέον εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών, κατάλληλο να υποστηρίξει το δικό σας δοκίμιο. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 Ποιοι είναι οι τύποι cloud

Όταν αναφερόμαστε σε αρχιτεκτονική συστημάτων cloud οι ρόλοι που αλληλεπιδρούν είναι τρεις. Α-Service Users: Πρόκειται για τους χρήστες στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες. Β-Service Provider (SPs): παρέχει τις υπηρεσίες στους χρήστες του συστήματος μέσω μίας διεπαφής και Γ: Infrastructure Provider (IPs): Παρέχει την υποδομή εκείνη ώστε οι πόροι του SPs να προσφέρονται σαν υπηρεσία.

Τα πλεονεκτήματα του cloud

Ως τεχνολογία το cloud computing προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα με βασικότερο τη μείωση του κόστους αφού η αποθήκευση και η ενημέρωση του λογισμικού γίνεται μέσω του server μειώνοντας έτσι τις δαπάνες για φυσικά μέσα storage δεδομένων. Η εύκολη και άμεση πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα είναι ένα ακόμα από τα βασικά πλεονεκτήματα όπως επίσης και η ταυτόχρονη υποστήριξη πολλών χρηστών. Δεδομένων των σοβαρών πλεονεκτημάτων του και της δημοτικότητάς του, το cloud computing αποκτά όλο και περισσότερους χρήστες με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες που το παρέχουν να περιορίζουν πλέον το όριο το αποθηκευτικού χώρου για τους απλούς χρήστες και να δίνουν δυνατότητα για αύξησή του μέσω συνδρομής.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status