Βιβλιογραφία και Βιβλιογραφικές Αναφορές (Μέρος β)Για την καταγραφή της βιβλιογραφίας και της λίστας βιβλιογραφικών αναφορών υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται, ανεξάρτητα με το στυλ το οποίο χρησιμοποιείται.

Οι αναφορές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σημεία ενός έργου καθώς φανερώνουν ότι δεν έγινε λογοκλοπή και επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που επικαλούμαστε, τις οποίες μπορεί εν συνεχεία να μελετήσει και ο ίδιος ο αναγνώστης.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τους 12 χρυσούς κανόνες, ώστε να ολοκληρώσετε πλήρως και με επιτυχία το συγγραφικό σας έργο.

 1. Όλες οι πηγές διαχωρίζονται σε ελληνικές και ξενόγλωσσες και αναφέρονται με αλφαβητική σειρά με βάση το επίθετο το συγγραφέα.

 2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε περισσότερα από ένα έργα του ίδιου συγγραφέα που έχουν δημοσιευτεί διαφορετικά έτη, τα καταγράφουμε με χρονολογική σειρά.

 3. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε περισσότερα από ένα έργα του ίδιου συγγραφέα που έχουν δημοσιευτεί το ίδιο έτος, τα καταγράφουμε με αλφαβητική σειρά.

 4. Για τους τίτλους βιβλίων, χρησιμοποιούνται πεζοκεφαλαία.

 5. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στα σημεία στίξης (κόμμα, τελεία, παρενθέσεις).

 6. Δε χρησιμοποιούνται ποτέ έντονα γράμματα, εισαγωγικά και υπογραμμίσεις.

 7. Για τις αναφορές δεν εφαρμόζεται κάποια αρίθμηση, ούτε και bullets.

 8. Όταν δε δηλώνεται ο τόπος έκδοσης, χρησιμοποιείται η συντομογραφία χ.τ. (χωρίς τόπο).

 9. Όταν δε δηλώνεται η χρονολογική έκδοση, χρησιμοποιείται η συντομογραφία χ.χ. (χωρίς χρονολογία).

 10. Ο σωστός τίτλος για τη βιβλιογραφία είναι «Βιβλιογραφικές Αναφορές».

 11. Όλες οι πηγές που αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να καταγράφονται και στη λίστα βιβλιογραφίας.

 12. Κάθε καταχώρηση στη λίστα βιβλιογραφίας πρέπει να αναφέρεται και μέσα στο κείμενο.

  Για να διαβάσετε το 10 μέρος του άρθρου πατήστε εδώ

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status