Βιβλιογραφία και Βιβλιογραφικές Αναφορές (Μέρος α)
Κατά τη περάτωση ενός δοκιμίου, θα πρέπει να τεκμηριώνετε τα επιχείρηματά σας παραθέτοντας τα στοιχεία από τις πηγές που χρησιμοποιήσατε.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές περιλαμβάνονται ΠΑΝΤΑ σε μια ακαδημαϊκή εργασία για να δείξουν

  • Το βαθμό διερεύνησης του θέματος

  • Την πρωτοτυπία και μοναδικότητα των σκέψεων σας

Με την παράθεση των βιβλιογραφικών παραπομπών δηλώνετε ότι αναγνωρίζετε τη συνεισφορά των πηγών που έχετε χρησιμοποιήσει για τη αποπεράτωση της εργασίας σας και ταυτόχρονα αποφεύγετε τη λογοκλοπή.

Βιβλιογραφικές αναφορές ή παραπομπές (Αγγλικός όρος: Citations)

Όταν χρησιμοποιείτε τις ιδέες τρίτου προσώπου, είτε παραφρασμένες, είτε αυτούσιες, πρέπει να αναφέρετε την πηγή από την οποία έχετε αντλήσει τις πληροφορίες. Αυτό είναι γνωστό ως παραπομπή ή αναφορά. Η δε μορφή της ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο παραπομπών που θα επιλέξετε.

Βιβλιογραφική λίστα (Αγγλικός όρος: References)

Στο τέλος της εργασίας σας, πρέπει να συμπεριλάβετε μια λίστα με τα πλήρη στοιχεία όλων των πηγών που έχετε χρησιμοποιήσει κατά τη σύνταξη της εργασίας. Και σ'αυτήν την περίπτωση η μορφοποίηση ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο που θα επιλέξετε.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της λίστας βιβλιογραφικών αναφορών και της βιβλιογραφίας;

Πολλές φορές υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στη λίστα βιβλιογραφικών αναφορών και στη βιβλιογραφία ενός έργου. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε τη διαφορά τους και να παρουσιάσετε ένα ορθά τεκμηριωμένο ακαδημαϊκό έργο.

Η λίστα βιβλιογραφικών αναφορών περιλαμβάνει όλες τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν και περιέχονται στο έργο σας. Αντίθετα, η βιβλιογραφία είναι μια προαιρετική λίστα από πηγές, οι οποίες αν και μελετήθηκαν, τελικά δε χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία.

Για να διαβάσετε το 2μέρος του άρθρου πατήστε εδώ

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status