Οι δώδεκα καλύτερες μηχανές αναζήτησης επιστημονικών άρθρων

Η διεκπεραίωση μιας ακαδημαϊκής εργασίας οφείλει να είναι επαρκώς εμπεριστατωμένη, βασιζόμενη σε επιστημονικά άρθρα. Για τη συγγραφή οποιουδήποτε έργου, θα χρειαστεί να αναζητήσετε πληροφορίες και να ανακτήσετε δεδομένα, από πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες και έρευνες.

Μηχανές Αναζήτησης Επιστημονικών Άρθρων

Το διαρκώς εξελισσόμενο διαδίκτυο, είναι το κατάλληλο εργαλείο για να βρείτε τις κατάλληλες πηγές που θα σας βοηθήσουν στη σύνθεση του δικού σας έργου. Προσοχή ωστόσο στη λογοκλοπή!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Έχουμε συγκεντρώσει και σας παρουσιάζουμε τις 12 πιο δημοφιλείς και έγκυρες μηχανές αναζήτησης επιστημονικών άρθρων και ηλεκτρονικών αποθετηρίων. Σε ορισμένες από αυτές η πρόσβαση είναι ελεύθερη για τους χρήστες ενώ σε κάποιες άλλες είναι απαραίτητη η είσοδος με κωδικούς.

 1. Openarchives.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.openarchives.gr/

  Ο παραπάνω ιστοχώρος δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει αναζήτηση σε επιστημονικά περιοδικά και αρχεία περιοδικών, διπλωματικές εργασίες, ερευνητικές δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, φωτογραφικό υλικό, κ.ά που καλύπτουν τους πιο σημαντικούς επιστημονικούς κλάδους.

 2. HEAL LINK στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.heal-link.gr/

  Πρόκειται για το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Hellenic Academic Libraries Link) που λειτουργεί υπό μορφή κοινοπραξίας. Αποτελείται από 22 Α.Ε.Ι., 15 Τ.Ε.Ι., το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 21 Ερευνητικά Ιδρύματα, την Ακαδημία Αθηνών και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Οι χρήστες των μελών του Συνδέσμου μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ανακτήσουν πλήρως άρθρα από 13.600 περίπου επιστημονικά περιοδικά, τα οποία δημοσιεύονται στην αγγλική γλώσσα.

 3. Συλλογικός κατάλογος ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.unioncatalog.gr/ucportal/

  Αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία υποδομής και ανάπτυξης υπηρεσιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αφού περιλαμβάνει περισσότερες από 3,5 εκ. βιβλιογραφικές εγγραφές.

 4. Ανθρωποκοινωνικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://library.panteion.gr/ 

  Έχει αναπτυχθεί από τη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Εμπλουτισμός και ηλεκτρονική ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου» και παρέχει στο χρήστη πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο και αφορούν κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

 5. Google scholar στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://scholar.google.com/

  Μέσω αυτού ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει υλικό ακαδημαϊκού περιεχομένου σε μορφή άρθρων, βιβλίων, επιστημονικών μελετών, εισήγησεων σε συνέδρια κ.α.

 6. Elsevier στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.elsevier.com/

  Ο συγκεκριμένος ιστότοπος δημιουργήθηκε από τον εκδοτικό οίκο Elsevier και περιέχει επιστημονικό περιεχόμενο όπως τεχνικές αναφορές, άρθρα αλλά και συνδέσμους σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο.

 7. Google book search (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://books.google.com/)

  Μέσω αυτής της μηχανής που έχει αναπτύξει η Google, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση βιβλίων τα οποία έχει σκανάρει η μηχανή. Η πρόσβαση στα πλήρη κείμενα δεν είναι πάντα ελεύθερη.

 8. PsychINFO στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://search.proquest.com/psycinfo?accountid=31631

  Η εν λόγω βιβλιογραφική βάση δεδομένων περιέχει πάνω από 3εκ. εγγραφές έργων (άρθρων, βιβλίων και διατριβών) που έχουν άμεση σχέση με τις επιστήμες της συμπεριφοράς και την ψυχική υγεία.

 9. Internet Public Library (IPL) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ipl.org/

  Πρόκειται για ένα δικτυακό θεματικό κατάλογο που περιλαμβάνει δέκα βασικές θεματικές κατηγορίες και ακόμα περισσότερες υποκατηγορίες. Είμαι μια πολύ καλή συλλογή πληροφοριακών πηγών και ειδικές σελίδες για παιδιά και νέους.

 10. Directory of open access book στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.doabooks.org/

  Το συγκεκριμένο ευρετήριο λειτουργεί με τη φιλοσοφία της ανοικτής πρόσβασης. Περιλαμβάνει συγγράμματα υψηλού επιστημονικού επιπέδου που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους. Η υπηρεσία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2012 και σήμερα περιλαμβάνει 4258 βιβλία από 139 εκδότες.

 11. PubMed στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

  Πρόκειται για μια υπηρεσία της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης των Η.Π.Α. η οποία παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 12 εκατομμύρια αναφορές του Medline καθώς επίσης και αναφορές σε θέματα φυσικών επιστημών. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα συνδέσεων με μεγάλο αριθμό διαδικτυακών τόπων που περιέχουν άρθρα και συναφείς πληροφορίες.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status