ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αναγνώριση Πτυχίων Κολεγίων

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι ανακατατάξεις στη παιδεία, σαρωτικές αλλαγές και στο χάρτη της αγοράς εργασίας φέρνει η αναγνώριση πτυχίων κολλεγίων της αλλοδαπής με παράκαμψη του ΔΟΑΤΑΠ. Δείτε τί ισχύει μέχρι τώρα στο πρώτο μας άρθρο. Οι απόψεις διίστανται στο άκουσμα της ψήφισης του νέου άρθρου περί αναγνώρισης των σπουδών και συνάμα πτυχίων και ειδικοτήτων από πανεπιστήμια του εξωτερικού και ομότιμα κολλέγια στη χώρα μας ως προς το ποιά ιδιωτικά κολλέγια αναγνωρίστηκαν. 

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα το ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) αποτελεί αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση ή απόρριψη της ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας ενός πτυχίου από ξένο Πανεπιστήμιο, όπου αξιολογεί το πρόγραμμα, το αντικείμενο σπουδών, την διάρκεια φοίτησης και λοιπά. (σύμφωνα με το άρθρο 54, παράγραφος 5 του Ν.4589/19) Οι κάτοχοι επαγγελματικών προσόντων (απόφοιτοι Κολεγίων ή ΑΕΙ) που χρειάζονται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Ιατροί, Δικηγόροι κτλ., βάσει Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2000, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα τους στην Ελλάδα μέσω της επιτροπής ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων). Η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων μέσω της Σ.Α.Ε.Π., συμπεριλαμβάνει ακόμη και εξέταση σε μαθήματα ή πρακτική άσκηση με διάστημα ως και τριών χρόνων. Από την άλλη πλευρά, οι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν χρειάζονται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν επαγγελματική ισοδυναμία με τους αποφοίτους των ελληνικών ΑΕΙ. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τους απόφοιτους Κολεγίων, οι οποίοι λόγω της χαμηλότερης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης, εξετάζονται σε μαθήματα, σε εργασίες και σε πρακτική άσκηση μέχρι να λάβουν ισάξιο πτυχίο με ελληνικό ΑΕΙ. Έτσι, η εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με Κολέγια ή ξένα ΑΕΙ δεν πραγματοποιείται εύκολα και άμεσα. Μόνο τα Ελληνικά ΑΕΙ δίνουν Άδεια Άσκησης επαγγέλματος, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και την παραλαβή του πτυχίου. Οι απόφοιτοι του εξωτερικού υπόκεινται σε εξεταστικές διαδικασίες.

Παράλληλα χιλιάδες πτυχιούχοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές σε ειδικότητες που υπάρχουν μόνο σε πανεπιστήμια του εξωτερικού στα πλαίσια αυτά ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάβασις με το παρόν άρθρο ενημερώνει και πάλι - εν συνεχεία του πρώτου άρθρου του- τους χιλιάδες ενδιαφερομένων και είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας για την αναγνώριση και την ισοτιμία των τίτλων σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

Κοντολογίς, ψηφίστηκε στη Βουλή το άρθρο 50, όπου τροποποιεί, αλλά δεν καταργεί το άρθρο 54 -ό,τι λέχθηκε παραπάνω δηλαδή. Σύμφωνα με το νέο άρθρο, παρουσιάζεται μια αλλαγή στα επαγγέλματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου τα άτομα που διαθέτουν πτυχία από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά για διορισμό και πρόσληψη στο δημόσιο, όχι μόνο εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπως ίσχυε έως τώρα), αλλά ακόμα και αν διαθέτουν μόνο απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π. Στην ουσία, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα πτυχία των ιδιωτικών κολλεγίων, διαθέτουν πλέον επαγγελματική ισοτιμία με τα πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ, θεωρούνται τυπικό προσόν μόνιμου διορισμού και πρόσληψης αναπληρωτών στη δημόσια εκπαίδευση. Πολλοί ακαδημαϊκοί φορείς και εκπρόσωποι αυτών έσπευσαν να μιλήσουν για αποδυνάμωση της δημόσιας εκπαίδευσης και ότι με αυτό το τρόπο ενισχύεται η εισροή αποφοίτων σε προκηρύξεις και θέσεις στο δημόσιο τομέα κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι τα πτυχία των ιδιωτικών κολλεγίων, τα οποία με το νόμο 4635/19 διαθέτουν πλέον επαγγελματική ισοτιμία με τα πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ, θεωρούνται τυπικό προσόν μόνιμου διορισμού και πρόσληψης αναπληρωτών στη δημόσια εκπαίδευση.

Μέσα στην επόμενη διετία έρχονται τα πάνω κάτω στο χώρο της εκπαίδευσης και οι αλλαγές αρχίζουν τώρα. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάβασις σε όλες αυτές τις τροποποιήσεις – αλλαγές παίρνει θέση δίπλα σε κάθε σπουδαστή, όπως κάνει στα τόσα χρόνια λειτουργίας του. Είμαστε εδώ για την επιτυχή περάτωση των σπουδών σας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Με τη δική μας καθοδήγηση σε οποιοδήποτε ερώτησή σας, την επίλυση κάθε απορίας, για διόρθωση, επιμέλεια στις εργασίες - δοκιμια, βρισκόμαστε στη διάθεση του κάθε φοιτητή για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με αποτελεσματικό τρόπο, τόσο για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια όσο και για τα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

Για την εξίσωση των πτυχίων των κολεγίων με τα πτυχία των Πανεπιστημίων που ψηφίστηκε, η τωρινή υπουργός παιδείας (Κεραμέως Φεβ. 2019) υποστήριξε ότι “δεν υπάρχει ακαδημαϊκή αναγνώριση, αλλά επαγγελματική, που είναι από τις θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου”. Τάχθηκε, ακόμα, υπέρ της αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, αλλά την ίδια ώρα αρνείται την αναγνώριση των πτυχίων ειδικοτήτων του ΕΑΠ, όπως τα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων σπουδών στον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό. 10/03/2020 Φρένο στην Κεραμέως από τον ΑΣΕΠ. Απέρριψε το αίτημα να προσμετρηθούν αναδρομικά τα πτυχία κολεγίων στους διορισμούς. 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status