Άδεια εργαζομένων λόγω σπουδών

Ποιοί την δικαιούνται

Άδεια εργαζομένων λόγω σπουδών 

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί έντονα η τάση των ενηλίκων για εκπαίδευση και διεύρυνση των σπουδαστικών τους δραστηριοτήτων. Οι όροι δια βίου εκπαίδευση και μάθηση εξ αποστάσεως καλύπτουν μεταξύ άλλων αυτή την ανάγκη. Πλέον, οι σπουδαστές δεν έχουν όριο ηλικίας, όπως συνηθίζοταν παλαιότερα και στα έδρανα των ΤΕΙ ή ΑΕΙ κάθονται γονείς, επαγγελματίες και ήδη κάτοχοι άλλων τίτλων σπουδών που επιθυμούν να ανέβουν ένα ακόμα σκαλοπάτι στο επίπεδο των γνώσεών τους.

Ωστόσο, το γεγονός των σπουδών παράλληλα με μια επαγγελματική δραστηριότητα περιορίζει πολύ το διαθέσιμο χρόνο των φοιτητών, οι οποίοι για το λόγο αυτό δικαιούνται και εκπαιδευτική άδεια, εκτός από την κανονική που λαμβάνουν. Πιο συγκεκριμένα και βάσει νομοθεσίας ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους και επιπλέον άδεια άνευ όμως αποδοχών και διαρκείας 30 εργάσιμων ημερών. Την άδεια αυτήν μπορούν να τη λάβουν είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα στο έτος προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Αναφορικά με την ειδική άδεια, την δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι σπουδαστές, χωρίς να τίθεται ηλικιακός περιορισμός αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα και ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο υπηρεσίας στον εργοδότη.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ, αφουγκραζόμενος τις μεγάλες απαιτήσεις των σπουδών σε συνδυασμό με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, στέκεται στο πλευρό των φοιτητών, με πλήρη ή μερική υποστήριξη, τόσο σε εργασίες εξαμήνου, πτυχιακές, διπλωματικές όσο και στις τελικές εξετάσεις με παράδοση μαθημάτων μέσω skype.

Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύει ο σπουδαστής την ιδιότητα αυτή στον εργοδότη, γίνεται μέσω βεβαίωσης της σχολής του που υποβάλλεται στον ίδιο τον εργοδότη από τον εργαζόμενο. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι την άδεια εξετάσεων δικαιούνται και όσοι παρακολουθούν προγράμματα στα Ανοικτά Πανεπιστήμια, εφ΄όσον ανήκουν σε ιδρύματα του Δημόσιου Τομέα ή εποπτεύονται απ΄ αυτό.

Όσον αφορά τους ανήλικους εργαζόμενους που είναι συγχρόνως μαθητές ή σπουδαστές ο νόμος ορίζει ότι δικαιούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις άδεια άνευ αποδοχών δύο ημερών, συνεχόμενη ή τμηματική, για κάθε μέρα εξετάσεων. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 14 ημέρες συνολικά και οι ανάλογες αποδοχές καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ. Οι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που εργάζονται στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ δικαιούνται άδεια 14 ημερών με τις νόμιμες αποδοχές.

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετησίας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών, άνευ αποδοχών, η οποία  μπορεί να χορηγηθεί σε συνεχείς ημέρες ή και τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του δικαιούχου, ενώ ισχύει μέχρι δύο έτη.

Μην αφήνετε το άγχος και την έλλειψη χρόνου να επηρεάσουν την ομαλή ροή των σπουδών σας. Εμπιστευτείτε τον Όμιλο ΑΝΑΒΑΣΙΣ και ολοκληρώστε με επιτυχία και εντός των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων σας τις φοιτητικές σας υποχρεώσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς! 

θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την ακαδημαϊκή άδεια. Διάβασα ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο δικαιούνται άδεια άνευ αποδοχών 30 ημέρες ισχύει ή υπάρχει ηλικιακό όριο? σε ποια διαταξη αναφέρεται? ευχαριστώ εκ των προτέρων. θα ήθελα να σας ρωτήσω είμαι 43 χρόνων και πηγαίνω στο εσπερινό ΕΠΑΛ παράλληλα δουλεύω εγώ δικαιούμαι εξεταστική άδεια? Εργάζομαι ως ιδιωτική υπάλληλος σε μία εταιρεία. Θέλω να παρακολουθήσω μονοήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης, σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας μου. Η άδεια που θα πάρω μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκπαιδευτική; 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status