Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τα Ι.Ε.Κ.

Στο σημερινό άρθρο συγκεντρώσαμε τις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις σχετικά με τη φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. ώστε να μάθετε τι παρέχουν και πώς μπορούν να ανοίξουν μια πόρτα στην επαγγελματική σας αποκατάσταση.
 

Τα Ι.Ε.Κ είναι τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση. Για να εγγραφεί κάποιος σε Ι.Ε.Κ. είτε αυτό είναι δημόσιο, είτε ιδιωτικό πρέπει να είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΣΕΚ, ΙΕΚ ή κάποιου Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο σημερινό άρθρο συγκεντρώσαμε τις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις σχετικά με τη φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. ώστε να μάθετε τι παρέχουν και πώς μπορούν να ανοίξουν μια πόρτα στην επαγγελματική σας αποκατάσταση.

 • Υπάρχει όριο ηλικίας για να φοιτήσει κάποιος σε Ι.Ε.Κ. ;

Όχι. Για την εγγραφή και τη φοίτηση στο Ι.Ε.Κ. δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

 • Ποιά Ι.Ε.Κ. υπάρχουν στην Ελλάδα;

Στη χώρα μας λειτουργούν δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. Συγκεκριμένα λειτουργούν τα:

 1. Δημόσια ΙΕΚ (του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΔΙΕΚ)

 2. Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Σχολής

 3. Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ

 4. I.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού

 5. το Ι.Ε.Κ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 6. Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. τα οποία λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 • Ποιες ειδικότητες προσφέρουν;

Ο κατάλογος των ειδικοτήτων που προσφέρουν τα Ι.Ε.Κ. είναι μακρύς, γεγονός που δίνει στους ενδιαφερόμενους μεγάλο αριθμό επιλογών. Μάλιστα, εκτός από τις συνηθισμένες ειδικότητες, όπως εκείνες των βρεφονηπιοκόμων και των νοσηλευτών, υπάρχουν και άλλες όχι τόσο δημοφιλείς, πλην όμως αρκετά ενδιαφέρουσες, όπως τεχνικός δενδροκομίας και τεχνίτης ψηφιδωτών. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι ειδικότητες στα Ι.Ε.Κ. προκηρύσσονται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και δεν είναι γνωστές από πριν.

 • Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες ειδικοτήτων;

Οι δέκα πιο δημοφιλείς κατηγορίες ειδικοτήτων στα Ι.Ε.Κ. είναι:

1. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
2. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης
3. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
4. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων
5. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής
6. Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
7. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
8. Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου
9. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
10. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

 • Πόσο διαρκεί η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ.;

Η διάρκεια σπουδών στα Ι.Ε.Κ. είναι ίση με 5 εξάμηνα από τα οποία τα 4 αφορούν τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση και το 5ο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση. Στη διάρκεια των σπουδών σας το ΑΝΑΒΑΣΙΣ μπορεί να σας υποστηρίξει πλήρως στις εργασίες σας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 • Πόσο κοστίζει η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ.;

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ.Ι.Ε.Κ.) παρέχεται δωρεάν σύμφωνα με το Ν. 4186/2013. Τα δίδακτρα στα ΙΕΚ είναι υψηλότερα στα ιδιωτικά και χαμηλότερα στα δημόσια. Στα ιδιωτικά ΙΕΚ τα δίδακτρα ποικίλλουν και κατά μέσον όρο ανέρχονται σε 1.800 ευρώ, ενώ στα δημόσια ανέρχονται στα 367 ευρώ για κάθε εξάμηνο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εφάπαξ με την εγγραφή του καταρτιζομένου. Για τους ενδιαφερομένους ωστόσο των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων προβλέπονται κάποιες διευκολύνσεις.

 • Ποια είναι η διαδικασία επιλογής των σπουδαστών;

Η επιλογή των καταρτιζομένων στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ γίνεται δύο φορές τον χρόνο. Στις αρχές Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο στα τέλη Ιανουαρίου για το εαρινό. Όσοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε κάποιο ΙΕΚ, υποβάλλουν αίτηση σε αυτό προσκομίζοντας ταυτόχρονα τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που επιθυμούν να επιλεχθούν (εφόσον υπάρχει).
 4. Βεβαίωση ιδιότητας τέκνου πολύτεκνης οικογένειας (εφόσον υπάρχει).

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μηχανογραφικά, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων όπως είναι η βαθμολογία του τίτλου σπουδών, η ηλικία του ενδιαφερομένου, τυχόν προϋπηρεσία και ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

Για την ηλεκτρονική σας αίτηση δεν χρειάζεστε δικαιολογητικά. Χρειάζεστε μόνο τον ΑΜΚΑ σας, τον ΑΔΤ ή τον Αριθμό Διαβατηρίου σας, καθώς και το βαθμό του Απολυτηρίου Λυκείου σας ή ισότιμου τίτλου σπουδών.

Δικαιολογητικά θα προσκομίσετε κατά την εγγραφή σας, εφόσον θα είστε επιτυχών/ούσα στο ΙΕΚ. 

 • Ποιό τίτλο σπουδών λαμβάνω μετά τη φοίτηση στα ΙΕΚ;

Με την ολοκλήρωση των σπουδών στα Ι.Ε.Κ. απονέμεται δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 4 και παρέχεται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης καθώς επίσης και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της ειδικότητας μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

 • Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις πιστοποίησης;

Οι εξετάσεις που οδηγούν και στη λήψη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος διεξάγονται δυο φορές τον χρόνο. απονέμεται κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Σε αυτές τις εξετάσεις, συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των ΙΕΚ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, την ευθύνη τους έχει το υπουργείο Παιδείας και περιλαμβάνουν πρακτική και θεωρητική δοκιμασία. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. που διαγωνίζονται σε κοινά θέματα.

 • Πως μπορώ να βρω ποια  Ι.Ε.Κ. λειτουργούν στην περιοχή μου;

Για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ ένα απλό κλικ στο σύνδεσμο http://www.gsae.edu.gr/el/ 

Η εφαρμογή αναζήτησης παρέχεται από το Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Στους σκοπούς του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβάνεται η εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης. (ν.4115/2013).  Πρέπει να προσθέσουμε ότι η άδεια δεν αποτελεί πανάκεια για την εύρεση εργασίας καθώς υπάρχουν και ειδικότητες που μπορεί να μη χορηγούν άδεια, όπως αυτές της πληροφορικής που όμως μπορεί να έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Αναλυτικότερα μπορούμε να πούμε τα εξής:  με κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθιερώθηκε το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο ΟΕΕΚ, με τη συνδρομή της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΕΠΕΚ), στην οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, πραγματοποιεί, σε εθνικό επίπεδο, εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, δύο φορές τον χρόνο.  Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαμβάνουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος, οι απόφοιτοι των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ, διαγωνίζονται σε κοινά θεωρητικά θέματα για όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΔ 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/EOK).

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status